WHART เพิ่มทุน 4.88 พันล้านบาท ดันสินทรัพย์แตะ 5 หมื่นล้านบาทใน 3 ปี

Wealthy Thai อัพเดต 21 ต.ค. 2562 เวลา 03.49 น. • เผยแพร่ 21 ต.ค. 2562 เวลา 03.49 น. • wealthythai
WHART เพิ่มทุน 4.88 พันล้านบาท ดันสินทรัพย์แตะ 5 หมื่นล้านบาทใน 3 ปี
  • ก.ล.ต. ไฟเขียว นับ 1 Filing กองทรัสต์ WHART เพิ่มทุนครั้งที่ 4
  • เพื่อเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครั้งที่ 5 มูลค่าไม่เกิน 4,880.25 ล้านบาท
  • ชูจุดเด่นคลังสินค้าระดับพรีเมี่ยม บนเขตพื้นที่บางนา-ตราด และ EEC
  • ดันมูลค่าทรัพย์สินรวมของ กองทรัสต์ WHART เติบโต แตะระดับ 38,000 ล้านบาท
  • ทำให้ผลตอบแทนการจ่ายเงินปันผลในปี2563 เพิ่มขึ้นเป็น 0.79 บาท
  • วางเป้าเข้าลงทุนสินทรัพย์เพิ่มขึ้นปีละ 4,000-5,000 ล้านบาท คาด 2-3 ปีมูลค่าทรัพย์สินรวมแตะ 50,000 ล้านบาท

 

นางสาวนฤมล ตันตยาวิทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ WHART เปิดเผยว่า ภายหลังที่ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (กองทรัสต์ WHART) ได้ทำการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน (Filing) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ สำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 4 เพื่อลงทุนในทรัพย์สินหลักเพิ่มเติมครั้งที่ 5 ในอสังหาริมทรัพย์ สิทธิการเช่า และสิทธิการเช่าช่วงของอสังหาริมทรัพย์ โดยกองทรัสต์จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินในมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 4,880.25 ล้านบาท ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้พิจารณาอนุมัตินับ 1 Filing เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สำหรับการเพิ่มทุนดังกล่าวนั้นจะจัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม(RO) ไม่ต่ำกว่า 50% ก่อนเปิดจองในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ และคาดว่ากระบวนการเข้าซื้อสินทรัพย์จะแล้วเสร็จในช่วงเดือนธันวาคมนี้ โดยจะทำให้ผลตอบแทนการจ่ายเงินปันผลในปี2563 เพิ่มขึ้นแตะระดับ 0.79 บาท/หน่วย/ปี จากปีนี้อยู่ที่ระดับ 0.78 บาท/หน่วย/ปี
โดย การเพิ่มทุนครั้งนี้จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินในมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 4,880.25 ล้านบาท รวมจำนวน 5 โครงการ แบ่งเป็นการลงทุนในกรรมสิทธิ์ 3 โครงการ และการลงทุนสิทธิการเช่า/สิทธิการเช่าช่วงจำนวน 2 โครงการ โดยมีพื้นที่เช่าอาคารรวมประมาณ 155,237 ตารางเมตร พื้นที่เช่าหลังคารวมประมาณ 71,482 ตารางเมตร และพื้นที่เช่าลานจอดรถรวมประมาณ 2,983 ตารางเมตร บนที่ดินรวมประมาณ 172 ไร่ 2 งาน 26.75 ตารางวา
ประกอบด้วย 1.โครงการอาคารโรงงาน DTS ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 2.โครงการอาคารโรงงาน Roechling ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
3.โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 1) ตั้งอยู่ที่ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 4.โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 2) ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และ5.โครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.23 เฟส 2) ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
ทั้งนี้ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนเพิ่มครั้งที่ 5 นั้นครอบคลุมพื้นที่สำคัญในธุรกิจโลจิสติกส์ของประเทศไทย รวมถึงพื้นที่ในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นการเพิ่มมิติในการแข่งขันให้กับกองทรัสต์ WHART มากขึ้น นอกจากนี้ภายหลังการเข้าลงทุนในทรัพย์สินหลักเพิ่มเติมครั้งนี้ จะส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินรวมของ กองทรัสต์ WHART เติบโตแตะระดับ 38,000 ล้านบาท จากเดิมที่มีมูลค่าทรัพย์สินรวม 33,214 ล้านบาท
สำหรับทรัพย์สิน ที่ทางกองทรัสต์ WHART เข้าไปลงทุนนั้น มีความโดดเด่น ในด้านทำเลที่ตั้งซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์การขนส่ง โลจิสติกส์ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งจะเป็นการสร้างมูลค่าเสริมเพิ่มให้กับคลังสินค้าได้ในระยะยาว
นอกจากนี้ยังวางแผนเข้าลงทุนสินทรัพย์เพิ่มขึ้นปีละ 4,000-5,000 ล้านบาท หรือลงทุนปีละกว่า 1 แสนตารางเมตร โดยคาดว่า 2-3 ปีมูลค่าทรัพย์สินรวมของ กองทรัสต์ WHART เติบโตแตะ 50,000 ล้านบาท โดยปัจจุบันกอง WHART มีมูลค่าสินทรัพย์เป็นอันดับ 1 ของกอง REIT ในประเภทคลังสินค้าและโรงงานให้เช่า และมีมูลค่าสินทรัพย์ใหญ่สุดเป็นอันดับ 2 หรือ 3 ส่วนกอง REIT ทั้งหมด
ขณะที่ในปัจจุบัน (30 มิถุนายน 2562) กองทรัสต์ WHART ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 24 โครงการ มีมูลค่าทรัพย์สินรวมอยู่ที่ประมาณ 33,214 ล้านบาท ประกอบด้วยพื้นที่เช่าอาคารรวมประมาณ 1,128,113 ตารางเมตร พื้นที่เช่าหลังคารวมประมาณ 352,119 ตารางเมตร และพื้นที่เช่าลานจอดรถรวมประมาณ 26,611 ตารางเมตร บนที่ดินรวมประมาณ 1,209 ไร่ 3 งาน 32.55 ตารางวา

ดูข่าวต้นฉบับ