โปรดอัพเดตเบราว์เซอร์

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้เป็นเวอร์ชันเก่าซึ่งไม่สามารถใช้บริการของเราได้ เราขอแนะนำให้อัพเดตเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

‘รัฐบาล’ เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพ ‘Expo 2028 ภูเก็ต’

วันที่ 22 กันยายน 2565 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณให้ประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานเอ็กซ์โป วาระพิเศษ (Specialised Expo) ณ จังหวัดภูเก็ต ภายใต้ชื่องาน Expo 2028 – Phuket, Thailand โดยประเทศไทยได้ยื่นหนังสือเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงาน Expo 2028 – Phuket, Thailand ในนามของประเทศไทย ต่อเลขาธิการนิทรรศการนานาชาติ ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้ว

นายอนุชา กล่าวอีกว่า จากการติดตามข้อมูลของทุกประเทศแล้วเชื่อว่าจังหวัดภูเก็ตของประเทศไทยมีความได้เปรียบเมืองคู่แข่ง ทั้งศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิประเทศ และแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เนื่องจากขณะนี้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมทุกด้าน ความพร้อมด้านสุขภาพและการแพทย์ของจังหวัดภูเก็ต เตรียมรองรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น และความพร้อมของประชาชนในพื้นที่ โดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนของจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมสนับสนุนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo เป็นอย่างดี

ทั้งการเตรียมข้อมูลในพื้นที่ การร่วมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมการต้อนรับคณะกรรมการ BIE ที่เดินทางมาสำรวจพื้นที่เชิงลึก ณ จังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้ หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ซึ่งก็คือโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้เตรียมการจัดทำข้อมูลของพื้นที่จัดงานในด้านต่าง ๆ เพิ่มเติม โดยเฉพาะโครงการ Phuket World Medical Tourism เพื่อให้สามารถนำไปเสนอต่อคณะกรรมการ BIE ในโอกาสต่อไป

0