โปรดอัพเดตเบราว์เซอร์

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้เป็นเวอร์ชันเก่าซึ่งไม่สามารถใช้บริการของเราได้ เราขอแนะนำให้อัพเดตเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

คลังศึกษาเพิ่มวงเงินใช้สิทธิ "คนละครึ่ง" เฟส 4

คลังศึกษาเพิ่มวงเงินใช้สิทธิ

วันที่ 3 มี.ค.2565 นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 หลังพบว่า ยังมีสิทธิคงเหลืออีก 2.6 ล้านสิทธิ ซึ่งเป็นจำนวนที่ถูกตัดสิทธิผู้ได้รับสิทธิในโครงการฯ เนื่องจาก​ไม่มีการใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันที่ 28 ก.พ.ที่ผ่านมา ว่า กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาอย่างละเอียดในระดับนโยบาย ขณะนี้ยังตอบไม่ได้ว่าจะนำมาเปิดลงทะเบียนใหม่ หรือนำวงเงินสิทธิที่เหลือมาเพิ่มให้กับผู้ใช้สิทธิคนละครึ่ง เฟส​ 4 เพราะช่วงเปิดลงทะเบียนล่าสุด 1 ล้านสิทธิก็ใช้เวลาหลายวันกว่าจะเต็ม อาจจะถึงจุดอิ่มตัวแล้วหรือไม่ และต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ก่อน

ยังตอบไม่ได้ว่าสิทธิที่เหลืออยู่จะดำเนินการอย่างไรต่อ เชื่อว่าหากนำมาเพิ่มให้กับผู้ที่ได้สิทธิก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้เช่นกัน

ยอดใช้จ่ายรวม 48,733 ล้านบาท

จากข้อมูลสะสม ณ วันที่ 2 มี.ค.2565 ณ เวลา 23.00 น. พบว่า มีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนกลุ่มเดิมฯ จำนวน 25.46 ล้านราย ซึ่งมียอดใช้จ่าย 47,741.3 ล้านบาท และมีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 (ประชาชนกลุ่มใหม่ฯ) จำนวน 7.66 แสนราย ซึ่งมียอดใช้จ่าย 992.5 ล้านบาท

ทั้งนี้ มีผู้ใช้สิทธิทั้งหมดจำนวน 26.23 ล้านราย และยอดการใช้จ่ายรวม 48,733.8 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 24,753.5 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 23,980.3 ล้านบาท และมียอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทตามร้านค้า ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 20,102.4 ล้านบาท ร้านธงฟ้า 8,448.0 ล้านบาท ร้าน OTOP 2,184.2 ล้านบาท ร้านค้าทั่วไป 17,057.5 ล้านบาท ร้านบริการ 854.3 ล้านบาท และกิจการขนส่งสาธารณะ 87.4 ล้านบาท

ประชาชนที่ได้รับสิทธิทั้งหมด 26.38 ล้านราย ซึ่งเป็นประชาชนกลุ่มเดิมฯ ที่กดยืนยันสิทธิและมีการใช้สิทธิโครงการฯ ระยะที่ 4 แล้ว จำนวน 25.46 ล้านราย จากจำนวนผู้ใช้จ่ายโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 จำนวน 26.35 ล้านราย สำหรับผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 4 มีผู้ประกอบการเข้าร่วมแล้วจำนวน 1.35 ล้านราย โดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 2.55 หมื่นราย ทั้งนี้ ประชาชนสามารถใช้จ่ายโครงการฯ ระยะที่ 4 ได้จนถึงวันที่ 30 เม.ย.2565

 

ดูข่าวต้นฉบับ