โปรดอัพเดตเบราว์เซอร์

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้เป็นเวอร์ชันเก่าซึ่งไม่สามารถใช้บริการของเราได้ เราขอแนะนำให้อัพเดตเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

เช็กดวงวันเกิด พร้อมคาถาสวดบูชาเสริมดวงให้มีเสน่ห์ ร่ำรวย!

คนเกิดวันอาทิตย์ 

เดือนนี้คุณยังมีความใจร้อนเนื่องจากมีอิทธิพลของดาวประจำวันเกิดอยู่ แต่ยังมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำชู วิธีแก้เคล็ดเสริมดวง คือให้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ขึ้นชื่อเรื่องของความมีอำนาจ ร่ำรวย อุดมสมบูรณ์และมีเมตตากรุณา เช่นพระแม่ลักษมี พระแม่อุมาเทวี และพระพิฆเนศ และแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยให้หาเวลาผ่อนคลายจิตใจโดยการไปเที่ยวชื่นชมธรรมชาติ

คาถาสวดบูชาประจำวัน

อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณ โณ ปะฐะวิปปะภาโส ตัง ตัง

นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะคุต ตา วิหะเรมุ

ทิวะสัง เย พราหมะณา เวทะคุ สัพพะ ธัมเม, เต เม นะโม เต จะ มัง

ปาละ ยันตุ นะมัตถุ พึทธานัง นะมัตถุ โพธิยา, นะ โม วิมุตตานัง นะโม

วิมุตติยา อิมังโส ปะริตตัง กัตวา โมโร จะระติ เอสะน

คนเกิดวันจันทร์ 

เรื่องการเงินบางคนใช้จ่ายเงินไปกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวค่อนข้างเยอะหรือมีหนี้เก่าๆ ทำให้คุณขาดสภาพคล่องในช่วงปลายเดือนได้ วิธีแก้เคล็ดเสริมดวง คือ สักการะเจ้าแม่กวนอิมและปูชนียบุคคลทางด้านการแพทย์ พระบรมราชชนก ที่โรงพยาบาลศิริราช เพื่อให้มีแรงกำลังสมองและกำลังใจในการใช้หนี้เก่าๆหรือไกล่เกลี่ยหนี้เก่าๆ ในการคิดทางหารายได้จะเป็นการช่วยเสริมแรงทำให้คุณมีรายได้หรือเงินเพิ่มขึ้น

คาถาสวดบูชา

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท

ปาปัคคะโห ทุสสุปิ นัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท

ปาปัคคะโหทุสสุปิ นัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท

ปาปัคคะโหทุสสุปิ นัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

คนเกิดวันอังคาร 

มีการงานที่ทำค่อนข้างเยอะ โครงการโปรเจ็คมากมาย การแก้เคล็ดเสริมดวง ควรขอพรไหว้ท้าวสุรนารีและสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพราะจะช่วยเสริมพลังแรงใจในการทำงานให้สู้ไม่ถอย และ ประสบความสำเร็จในเวลาที่ตั้งใจไว้ เสริมด้วยการทำบุญบริจาคเงินโลงศพเพื่อให้ปัญหาสุขภาพเบาบางลง

คาถาสวดบูชา

ยัสสานุสสะระเณนาปิ อันตะลิก เขปิ ปาณิ โน ปะติฏิฐะมะธิ คัจฉันติ ภูมิยัง

วิยะ สัพพะทา สัพพูปัททะวะชาลัมหา ยักขะโจราทิ สัมภะวา คะณะนานะ

จะ มุตตานัง ปะริตตันตัม ภะณามะ เห

คนเกิดวันพุธ 

การทำงานคุณสามารถทำได้ดี แต่จะมีปัญหาการควบคุมอารมณ์ที่ไม่นิ่งและเปลี่ยนแปลงได้ง่าย จึงควรแก้เคล็ดเสริมดวงด้วยการทำบุญกับพระวัดป่า หาโอกาสนั่งสมาธิ สักการะพระพุทธรูปในโบราณสถานเจดีย์เก่าที่เป็นซากปรักหักพังหรือผ่านการเผาไหม้มาแล้ว เพื่อทำให้จิตใจนิ่งสงบเย็น เสริมโชคลาภโดยกราบไหว้พระตรีมูรติเพื่อสร้างเสน่ห์ให้ผู้คนรักใคร่และพบความสำเร็จในการทำงาน

*คาถาสวดบูชา(วันพุธกลางวัน) *

สัพพาสีวสะชาตีนัง ทิพพะมันตาคะทัง วิยะ ยันนาเสติ วิสังโฆรัง เสสัญจาปิ ปะริสสะยัง อาณักเขตตัมหิ สัพพัตถะ สัพพะทา สัพพะ ปาณินัง สัพพะโสปิ นิวาเรติ ปริตตันตัมภะ ณามะเห

*คาถาสวดบูชา(วันพุธกลางคืน) *

ยัสสานุภาเวน ยักขา เนวะ ทัสเสนะติ ภิง สะนัง ยัมหิ เจวานุยุญชันโต

รัตตินทิวะมะตันทิโต สุขัง สุปะติ สุตโตจะ ปาปัง กิญจิ นะ ปัสสะติ

เอวะมาทิคุณูเปตัง ปะริตตันตัมภะณามะ เห

คนเกิดวันพฤหัสบดี 

เดือนนี้จะมีภาระงานที่หนักมากขึ้น ภายนอกคุณควบคุมอารมณ์ได้ดี แต่อารมณ์ภายในยังร้อนแรงอยู่ ควรเข้าวัดทำบุญสักการะพระพุทธรูปองค์ใหญ่ เช่น หลวงพ่อโต เพื่อช่วยให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้เป็นกุศล การเสริมดวงด้านความร่ำรวยโดยสักการะบูชาเจ้าแม่กวนอิม พระแม่อุมาเทวี

*คาถาสวดบูชา *

อัตถิโลเก สีละคุโณ สัจจังโสเจยยะ นะ ททะยา เตนะ สัเจนะ กาหามิ

สัจจะกิริยะ มนุตตระรัง อาวัชชิตวา ธัมมัพะลัง สะริตวา ปุพพะเก ชิเน

สัจจะพะละมะสายะ สัจจะกิริ ยะมะกาสะหัง สันติ ปักขา อะปัตตะนา

สันติ ปาทา อะวัญจะนา มาตาปิตา จะนิกขันตา ชะตะเวทะ ปฏิกกะมะ

สะหะ สัจเจกะเต มัย หัง มะหาปัชชะลิโต สิขี วัชเชสิ โสฬะสะ กะรีสานิ

อุทะกัง ปัตวา ยะถา สิขี สัจเจนะ เม สะโม นัตถิ เอสา เม สัจจะปาระมีติ

คนเกิดวันศุกร์ 

เดือนนี้การงานผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ดี ได้รับการตอบรับได้รับการร่วมมือเป็นอย่างดีอยู่แล้ว จึงควรเสริมดวงให้ทุกอย่างดีขึ้นไปอีก ด้วยการบูชาพระพรหม พระตรีมูรติ เทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าไฉ่ชิงเอี๊ย เพื่อเสริมดวงความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่ และช่วยทำให้การงานที่เป็นเรื่องยากแก้ไขได้ง่ายไม่ติดขัด

คาถาสวดบูชา

อัปปะสันเนติ นาถัสสะ สาสเน สาธุสัมมะเต

อะมะนุสเสหิ สะทา กิพพิสะการิภิ

ปริสานัญจตัสสันนะ มะหิงสายะจะคุตติยา

ยันเทเสสิ มะหาวีโร ปริตตันตัมภะณามะ เห

คนเกิดวันเสาร์ 

เดือนนี้หลายคนคิดจะซื้อของหรือมีภาระหนี้สินเพิ่ม จะมีความรู้สึกเหนื่อย หรืออ่อนเพลียได้ง่ายกว่าปกติ ควรแก้เคล็ดเสริมดวงให้คนรักใคร่ให้มีเมตตามหานิยมเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำงานด้วยการบูชาสาริกาหรือใช้สีผึ้งมงคล หาโอกาสสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระตรีมูรติ เพื่อเสริมดวงความรักและความเมตตา

คาถาสวดบูชา

ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต, นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง

ชีวิตา โวโร เปตาฯ เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ

ติดตามดวงแม่นๆกับ Witchwintramagic ได้ที่

ช่อง YouTube : Witchwintramagic

Twitter&IG : witchwintramagic

LINE : vto6097k

Facebook : หมอส้ม วินตรา ยิปซีสัมผัสใจ ไขชะตาชีวิต

0
0