THAI จ่อหยุดพักชำระหนี้หุ้นกู้รวม 71,608 ลบ. หลังเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ

ทันหุ้น อัพเดต 01 มิ.ย. เวลา 11.31 น. • เผยแพร่ 01 มิ.ย. เวลา 11.31 น.

ทันหุ้น-สู้โควิด : บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) หรือ THAI แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ตามที่บริษัทได้ออกและเสนอขายตราสารหนี้และบริษัทได้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ โดยศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่ 27 พ.ค.2563 ซึ่งการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการของบริษัท ถือเป็นเงื่อนไขที่เป็นเหตุผิดนัด (Events of Default) ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัท (ข้อกำหนดสิทธิ) 

สำหรับหุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563, ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564, ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566, ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2572, ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2577 (หุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้อง) โดยผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือมายังบริษัท เมื่อวันที่ 27 พ.ค.2563 ขอให้บริษัทชำระหนี้หุ้นกู้ทั้งหมดโดยพลัน ซึ่งทำให้หุ้นกู้ชุดดังกล่าวถึงกำหนดชำระโดยพลัน แต่เนื่องจากบริษัทกำลังอยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ จึงมีผลทำให้บริษัทอยู่ในสภาวะพักการชำระหนี้ และจะไม่สามารถชำระหนี้หุ้นกู้ดังกล่าวได้ ซึ่งการไม่ชำระหนี้เงินดังกล่าวถือเป็นเหตุผิดนัด ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้เช่นกัน 

นอกจากนี้การไม่ชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้อง ยังอาจเป็นเหตุผิดนัดภายใต้หุ้นกู้ชุดอื่นๆ ด้วย 

สำหรับหุ้นกู้ 5 ชุดดังกล่าวมีมูลค่าที่เสนอขายรวม 8,788 ล้านบาท ส่วนหุ้นกู้ชุดอื่นๆ มีมูลค่าเสนอขายรวม 62,820 ล้านบาท 

อยากลงทุนสำเร็จ เป็นเพื่อนกับเรา พร้อมรับข่าวสารได้ทุกช่องทางที่
APP ทันหุ้น ANDROID คลิ๊ก
https://qrgo.page.link/US6SAAPP ทันหุ้น IOS คลิ๊ก https://qrgo.page.link/QJKT7LINE@ คลิ๊ก https://lin.ee/uFms4n5FACEBOOK คลิ๊ก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/YOUTUBE คลิ๊ก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNATELEGRAM คลิ๊ก https://t.me/thunhoon_newsTwitter คลิ๊ก https://twitter.com/thunhoon1