TDRI หนุนขนส่งฯ เรียกทดสอบใบขับขี่ตลอดชีพ “อายุ 70 ปีขึ้นไป”

PPTV HD 36 อัพเดต 08 ส.ค. เวลา 04.20 น. • เผยแพร่ 08 ส.ค. เวลา 04.17 น.
TDRI หนุนขนส่งฯ เรียกทดสอบใบขับขี่ตลอดชีพ “อายุ 70 ปีขึ้นไป”
TDRI  หนุนกรมการขนส่งทางบก จัดโครงการเรียกกลับมาทดสอบ สำหรับผู้ถือใบขับขี่ตลอดชีพ (Recall) โดยกำหนดช่วงอายุผู้กลับมาทดสอบเริ่มต้นจาก 70 ปี ชี้เกิดประโยชน์เรื่องการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ดีต่อสังคมส่วนรวม

นายสุเมธ องกิตติกุล ผู้อำนวยการวิจัย ด้านนโยบายการขนส่ง และโลจิสติกส์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งไทย หรือ ทีดีอาร์ไอ ระบุว่าสำหรับประเด็นที่กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กรณีที่กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) จะมีการเรียบผู้ถือใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีพ  กลับมาทดสอบความพร้อมในการขับขี่นั้น  เป็นเรื่องที่ภาควิชาการพูดถึงกันนานแล้ว เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการระวังป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน 

กรมขนส่งฯ จ่อเรียก “ผู้ถือใบขับขี่ตลอดชีพ” ทดสอบสมรรถภาพใหม่ เบื้องต้นอายุ 70 ปีขึ้นไป

ซึ่งที่ผ่านมาจากข้อมูลพบว่าปัจจุบันนี้ทั่วโลก ไม่มีการออกใบอนุญาตในลักษณะตลอดชีพแล้ว รวมทั้งประเทศที่เคยออกใบอนุญาตตลอดชีพ เช่น ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสังคมผู้สูงอายุ เมื่อผู้ถือใบขับขี่เข้าสู่วัยสูงอายุ ประเทศญี่ปุ่นมีการรณรงค์ให้บุคคลเหล่านี้  คืนใบอนุญาตเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อสังคมโดยรวม  เนื่องจากที่ผ่านมา การออกใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีพนั้น  ต้องยอมรับว่าเมื่อผู้ถือใบอนุญาตเข้าสู่ช่วงสูงวัย แน่นอนความสามารถในการขับขี่ยอมลดลง รวมทั้งโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการขับรถ  ที่ไม่เคยเป็นก็อาจจะเกิดมีโรคเหล่านี้ขึ้นได้

อย่างไรก็ตามในการจัดทำโครงการของกรมการขนส่งทางบก  ทีดีอาร์ไอเห็นว่าควรเริ่มจากการจัดชั้นอายุผู้ที่เข้าร่วมโครงการ  เช่นอายุ 70 ปีขึ้นไป  เป็นกลุ่มแรก เพื่อนำข้อมูลมาประเมินผลการทดสอบ  หลังจากนั้นอาจจะขยับอายุลงมาตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป ส่วนผู้ถือใบขับขี่ตลอดชีพที่อายุยังไม่ถึง 60 ปีนั้น อาจยังไม่มีความจำเป็นต้องดำเนินการก็ได้  เนื่องจาก ส่วนหนึ่งก็จะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการทดสอบจำนวนมากตามมา

ขนส่ง เพิกถอนใบขับขี่ “หญิงวัย 69 ปี” ป่วยสมองเสื่อมขับรถชนรปภ.

ดูข่าวต้นฉบับ