SCB แนะนำ "กับดักหุ้นคุณค่า" 3 ข้อที่ต้องระวัง  

Wealthy Thai อัพเดต 09 ธ.ค. 2562 เวลา 07.18 น. • เผยแพร่ 09 ธ.ค. 2562 เวลา 07.18 น. • wealthythai
SCB แนะนำ

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลด้านการลงทุนและที่ปรึกษาการลงทุน (CIO Office) ธนาคารไทยพาณิชย์ เผยแพร่บทวิเคราะห์ : VALUE TRAP ระวังกับดักจากหุ้น P/E ต่ำ ว่า เมื่อนักลงทุนใช้วิธีเดียวกันในการลงทุนในหุ้นรายตัวที่มี P/E หรือ P/BV ต่ำ ซึ่งคิดว่าเป็นหุ้นถูกแล้วผลลัพธ์บางครั้งถึงได้ผลตอบแทนที่ขาดทุน เหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นนั้นเราเรียกว่า “กับดักหุ้นถูก” หรือ “Value Trap”  โดย SCB CIO ได้วิเคราะห์สาเหตุที่ก่อให้เกิดกับดักหุ้นคุณค่าไว้ 3 เหตุผลหลักดังนี้

 

1.ลงทุนโดยมองแต่กระจกหลัง ตัวเลขในงบการเงินที่นำมาคำนวณอัตราส่วนนั้นเป็นเพียงข้อมูลในอดีตเท่านั้น การลงทุนโดยดูแต่ข้อมูลอดีตก็เสมือนการขับรถโดยดูแต่กระจกหลัง โดยกลุ่มหุ้นที่มีผลประกอบการย่ำแย่ต่อเนื่องในอดีตและผลประกอบในอนาคตดูแล้วอาจลดลงหรือคงไม่สามารถเติบโตได้อีกต่อไป นักลงทุนควรมองถึงตัวเลขผลประกอบการที่กิจการจะทำได้ในอนาคตด้วย

2.มองเพียงแต่งบการเงินด้านเดียว สิ่งที่นักลงทุนเห็นในงบการเงินของบริษัทนั้นไม่ใช่ “ทุกอย่าง” ของบริษัท ตัวเลขบางอย่างหรือหมายเหตุที่อยู่ในงบการเงินหรือไม่ได้ถูกบันทึกลงในงบการเงิน ซึ่งอาจเป็นตัวเลขสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อกิจการในอนาคตได้ เช่น สินค้าที่ล้าสมัยสำหรับธุรกิจกลุ่มเทคโนโลยี การที่บริษัทอาจถูกดำเนินคดีเสียค่าปรับเป็นจำนวนมาก หรือในบางครั้งเราสามารถเห็นสถานะกิจการได้จากการเข้าใช้บริการของธุรกิจนั้น โดยดูว่าร้านค้ามีคนใช้บริการมากน้อยเพียงใด คุณภาพในตัวสินค้าและบริการ รวมทั้งผลตอบรับจากลูกค้าก็เป็นเสียงสะท้อนถึงคุณภาพบริษัทและผลประกอบการในอนาคตเช่นเดียวกัน

3.มองข้ามความเสี่ยง การที่หุ้น P/E และ P/BV ต่ำนั้น อาจไม่ได้เกิดจากเหตุผลที่ราคาถูกกว่ามูลค่าพื้นฐานแต่สะท้อนความเสี่ยงของหุ้นไปแล้วก็ได้ เช่น การที่เป็นหุ้นในกลุ่มวัฏจักร (Cyclical) และอยู่ในช่วงที่เป็นขาลงของกลุ่มนั้น หรือความสามารถในการแข่งขันที่เปลี่ยนไปจากคู่แข่งใหม่หรือการถูก Disrupt จากเทคโนโลยีใหม่

 

แม้กลยุทธ์การลงทุนในหุ้นคุณค่าจะสร้างผลตอบแทนได้ดีในระยะยาว แต่นักลงทุนไม่ควรที่จะซื้อหุ้นที่มีราคาถูกโดยดูตัวเลขหรือปัจจัยเชิงปริมาณเพียงอย่างเดียว โดยมองข้ามถึงปัจจัยเชิงคุณภาพที่เป็นการบ่งบอกถึงกิจการที่ดี เพื่อเป็นการป้องกันการติดกับดักหุ้นคุณค่า และสามารถที่จะทำตามแนวทางการลงทุนแบบเน้นคุณค่าได้อย่างยั่งยืน

ดูข่าวต้นฉบับ