โปรดอัพเดตเบราว์เซอร์

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้เป็นเวอร์ชันเก่าซึ่งไม่สามารถใช้บริการของเราได้ เราขอแนะนำให้อัพเดตเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

ไอที ธุรกิจ

สอศ.ได้ตัวแทนนศ.ร่วมแข่งสุนทรพจน์จีน

เดลินิวส์

อัพเดต 13 มิ.ย. 2565 เวลา 11.07 น. • เผยแพร่ 13 มิ.ย. 2565 เวลา 03.11 น. • เดลินิวส์
สอศ.ได้ตัวแทนนศ.ร่วมแข่งสุนทรพจน์จีน
สอศ.ได้ตัวแทน 10 คน ร่วมการแข่งประกวดสุนทรพจน์จีนและความรู้ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา “สะพาน สู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 15

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดโครงการเตรียมความพร้อมการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา “สะพาน สู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 15 ให้นักศึกษาอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2565 ณ สำนักงานพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ภายใต้หัวข้อ “追梦中文,不负韶华。 “ Fly high with Chinese” โดยมีเกณฑ์การทดสอบ 1.การสอบข้อเขียน 2. การสอบสัมภาษณ์ทางภาษา 3.การกล่าวสุนทรพจน์แบบฉับพลัน 4.การแสดงความสามารถพิเศษ ซึ่งมีนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ 14 คน ในจำนวนนี้ได้คัดเลือกผู้ที่ผ่านที่ทดสอบที่มีคะแนนสุนทรพจน์ดีที่สุด จำนวน 10 คน ได้แก่ 1. นางสาวหอมนวล ตาบุญหู วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย 2. นางสาวสุจิรา รวยสิน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี 3. นางสาวปรีชญา ปิ่นวิถี วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี 4. นางสาวมธุมาศ แซ่หลี วิทยาลัยการอาชีพฝาง 5. นางสาวธิดาพร พร้อมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการเชียงราย 6.นางสาวญาณินท์ วงศ์วรชาติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ 7.นางสาวปณิดาปัญญาสุทธิเลิศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 8.นางสาวฉัตรระวี แสงระวี วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ 9.นางสาวจิดาภา วงศ์สถาน วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 10.นางสาวจรัสระวี ศิริรัตน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี โดยมี อาจารย์จากสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครูสอนภาษาจีนมหาวิทยาลัยหอการค้าและอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ เป็นคณะกรรมการร่วมในการตัดสิน

ทั้งนี้ นักศึกษาทั้ง 10 คน จะเป็นตัวแทนเข้าร่วม “การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา” ครั้งที่ 15 ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือกับ ศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน Center for Language Education and Cooperation of the Ministry of Education of China - CLEC ) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ ในรูปแบบ Online

“กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นความสนใจผู้เรียน สร้างความกระตือรือร้น และรักการเรียนภาษาจีนมากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนของอาชีวศึกษา” ดร.สุเทพ กล่าวปิดท้าย

0 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0