ครบ 6 เดือนรัฐบาลเลือกตั้ง นิด้าโพล เผย 33.72% คนไม่ปลื้มพล.อ.ประยุทธ์แก้ปัญหาเศรษฐกิจ

workpointTODAY อัพเดต 08 ธ.ค. 2562 เวลา 04.42 น. • เผยแพร่ 08 ธ.ค. 2562 เวลา 03.06 น. • Workpoint News
ครบ 6 เดือนรัฐบาลเลือกตั้ง นิด้าโพล เผย 33.72% คนไม่ปลื้มพล.อ.ประยุทธ์แก้ปัญหาเศรษฐกิจ

โพลการเมืองเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนส่วนหนึ่งกับการทำงานครบ 6 เดือนของรัฐบาลประยุทธ์ ที่มาจากการเลือกตั้ง มองการทำงานไม่ดีเลย 33.72 % เพราะแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ ไม่ใส่ใจประชาชน

วันที่ 8 ธ.ค. นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “6 เดือน นายกประยุทธ์ ภายใต้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง” สำรวจระหว่างวันที่ 29 พ.ย. – 3 ธ.ค. 2562 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,278 หน่วยตัวอย่าง

ผลการสำรวจ เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำรงตำแหน่งครบ 6 เดือน ของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ภายใต้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง พบว่า

ร้อยละ 8.92 ระบุว่า ทำงานในตำแหน่งนายกฯ ได้ดีมาก เพราะเชื่อมั่นในการทำงานของนายกฯ พูดจริงทำจริง ชัดเจน มีความซื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจ ตั้งใจจริง มุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศ และพร้อมจะช่วยเหลือประชาชน ขณะที่บางส่วนระบุว่า บ้านเมืองสงบเรียบร้อยขึ้น

ร้อยละ 30.13 ระบุว่า ทำงานในตำแหน่งนายกฯได้ค่อนข้างดี เพราะ ดูแลจัดการบ้านเมืองได้ดี แก้ปัญหาความไม่สงบได้ ช่วยเหลือประชาชน ขณะที่บางส่วนระบุว่า ทำงานดี ไม่วุ่นวาย ไม่มีข่าวเสียหาย สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งลงได้

ร้อยละ 25.98 ระบุว่า ทำงานในตำแหน่งนายกฯ ได้ไม่ค่อยดี เพราะ การทำงานยังมีจุดบกพร่อง การบริหารงานประเทศไม่ดีขึ้น ยังไม่เห็นผลงาน แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ไม่ดีเท่าที่ควร ประชาชนยังเดือดร้อน และมีการปกป้องพวกพ้อง

ร้อยละ 33.72 ระบุว่า ทำงานในตำแหน่งนายกฯ ได้ไม่ดีเลย เพราะ การบริหารงานประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพ ไม่คืบหน้า แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ บริหารประเทศไม่ดีทำให้เศรษฐกิจตกต่ำ ไม่ได้ใส่ใจประชาชนเท่าที่ควร ยังไม่โปร่งใสพอ ไม่มีความเป็นธรรม และช่วยเหลือแต่พวกของตัวเอง

ร้อยละ 1.25 ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจ นายกฯ ยุค คสช. เดือนสิงหาคม 2561 พบว่า ผู้ที่ระบุว่าทำงานได้ค่อนข้างดีและดีมากมีสัดส่วนลดลง  ซึ่งในขณะที่ผู้ที่ระบุว่า ทำงานได้ไม่ค่อยดีจนถึงระดับไม่ดีเลย มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

สำหรับความประทับใจในการทำงานของคณะรัฐมนตรี รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ภายใต้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง 5 อันดับแรก พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 26.21 ระบุว่า ประทับใจในการทำงานของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ขณะที่ ความไม่ประทับใจในการทำงานของคณะรัฐมนตรี 5 อันดับแรก พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 57.20 ระบุว่า ไม่ประทับใจในการทำงานของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ในตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี

อ่านนิด้าโพล ฉบับเต็ม

ขอบคุณภาพปก: thaigov.go.th/gallery

ดูข่าวต้นฉบับ