โปรดอัพเดตเบราว์เซอร์

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้เป็นเวอร์ชันเก่าซึ่งไม่สามารถใช้บริการของเราได้ เราขอแนะนำให้อัพเดตเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

ไลฟ์สไตล์

ตั้งชื่อ ลูกชาย ชื่อมงคล คนเกิดวันพุธกลางวัน

ThaiNews - ไทยนิวส์ออนไลน์

อัพเดต 13 มิ.ย. 2565 เวลา 12.07 น. • เผยแพร่ 13 มิ.ย. 2565 เวลา 11.55 น.

วิธีตั้งชื่อลูกชายทำได้อย่างไร ชื่อคนเกิดวันพุธกลางวัน ตั้งชื่อลูกชายตามวันเกิด ชื่อมงคลผู้ชาย จะใช้ชื่อไหนดี เอาไว้เสริมดวง

ตั้งชื่อ ลูกชาย ตามวันเกิดชื่อมงคล สำหรับเพศชาย หรือ ผู้ชาย โดยเฉพาะคนเกิดวันพุธกลางวัน ชื่อไหนควรตั้ง ชื่อไหนควรหลีกเลี่ยง วันนี้ Thainews Online มีชื่อมงคล ไว้สำหรับ ตั้งชื่อลูก หรือ เปลี่ยนชื่อ มีชื่อดี นามเพราะเรารวมไว้ให้แล้ว คุณสามารถเก็บชื่อพวกนี้ไว้เป็นแนวทางได้เลยค่ะ

ตั้งชื่อ ลูกชาย ชื่อมงคล คนเกิดวันพุธกลางวัน
ตั้งชื่อ ลูกชาย ชื่อมงคล คนเกิดวันพุธกลางวัน

ตั้งชื่อบุคคลที่เกิดวันพุธนั้น ตามความเชื่อโบราณ นิยมยึดถือปฏิบัติกันมากที่สุด จะต้องใช้ความหมายของทักษาที่ดี โดยยึดทักษาปกรณ์เป็นหลัก คือ ต้องใช้อักขระในวรรค บริวาร ,อายุ ,เดช, ศรี ,มูละ ,อุตสาหะ , มนตรี เท่านั้น เกิดวันพุธ ห้าม อักขระวรรค กาลกิณี โดยเด็ดขาด แบ่งได้ดังนี้

บริวาร

ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

อายุ

ด ต ถ ท ธ น

เดช

บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

มนตรี

ก ข ค ฆ ง

อุตสาหะ

อ สระ

ศรี

ย ร ล ว

มูลละ

ศ ษ ส ห ฬ ฮ

กาลกิณี

จ ฉ ช ซ ฌ ญ

ตั้งชื่อ ลูกชาย ชื่อมงคล คนเกิดวันพุธกลางวัน
ตั้งชื่อ ลูกชาย ชื่อมงคล คนเกิดวันพุธกลางวัน

ตั้งชื่อลูกชาย ชื่อมงคล คนเกิดวันพุธ

กุศลิน อ่านว่า กุ - สะ - ลิน แปลว่า อยู่สุขสบาย ปลอดภัย

กฤตนัน อ่านว่า กริด - ตะ - นัน แปลว่า ผู้มีประสบการณ์อันยิ่งใหญ่

กฤตภาส อ่านว่า กริด - ตะ - พาด แปลว่า สร้างแสงสว่าง สร้างความรุ่งเรือง

กฤษิกร อ่านว่า กริ - สิ - กอน แปลว่า เกษตรกร

กวีวัธน์ อ่านว่า กะ - วี - วัด แปลว่า กวี ผู้เจริญ

ก่อกุศล อ่านว่า ก่อ - กุ - สน แปลว่า สร้างความดี

กันต์ธีร์ อ่านว่า กัน - ที แปลว่า นักปราชญ์ผู้น่ารัก

กันตินันท์ อ่านว่า กัน - ติ - นัน แปลว่า ยินดีในความรัก

กานตพงศ์ อ่านว่า กาน - ตะ - พง แปลว่า มีเผ่าพันธุ์ที่น่ารัก

ขัตติย อ่านว่า ขัด - ติ - ยะ แปลว่า พระเจ้าแผ่นดิน

เขมวันต์ อ่านว่า เขม - มะ - วัน แปลว่า ที่แห่งความเกษม เจริญรุ่งเรือง

คทาธร อ่านว่า คะ - ทา - ทอน แปลว่า ผู้ถือตะบองเป็นอาวุธ

ครองศักดิ์ อ่านว่า ครอง - สัก แปลว่า รักษาตำแหน่งไว้

ฆนนาท อ่านว่า คะ - นะ - นาด แปลว่า เสียงฟ้าร้อง

ฆัสรา อ่านว่า คัด - สะ - รา แปลว่า พระอาทิตย์ พระศิวะ

ณัฏฐกิตติ์ อ่านว่า นัด - ถะ - กิด แปลว่า เกียรติของนักปราชญ์

ทศรัสมิ์ อ่านว่า ทด - สะ - รัด แปลว่า พระอาทิตย์

ทักษิณัตว์ อ่านว่า ทัก - สิ - นัด แปลว่า ความซื่อตรง

ทิฐินันท์ อ่านว่า ทิ - ถิ - นัน แปลว่า ผู้มีความสนุกสนานร่าเริง

ทินพันธุ์ อ่านว่า ทิน - นะ - พัน แปลว่า พระอาทิตย์

ธนัยนันท์ อ่านว่า ทะ - ไน - นัน แปลว่า ยินดีในทรัพย์สมบัติ

ธราธิป อ่านว่า ทะ - รา - ทิบ แปลว่า พระเจ้าแผ่นดิน ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน

ธามัน อ่านว่า ทา - มัน แปลว่า อาณาจักรเทพเจ้า

ธารางกูร อ่านว่า ทา - ราง - กูน แปลว่า หนาดฝน

ธุวานันท์ อ่านว่า ทุ - วา - นัน แปลว่า มีความยินดียั้งยืน มีความสุขยั่งยืน

นภสินธุ์ อ่านว่า นบ - พะ - สิน แปลว่า ทางช้างเผือก

บัณทัต อ่านว่า บัน - นะ - ทัด แปลว่า ผู้ให้ทรัพย์สิน

ปภาวิน อ่านว่า ปะ - พา - วิน แปลว่า ผู้มีเดช มีอำนาจ

ประกาศน อ่านว่า ประ - กา - สะ - นะ แปลว่า ส่องแสง

ปรีดิวัฒน์ อ่านว่า ปรี - ดิ - วัด แปลว่า สิ่งเสริมความยินดี

ปิยสัตย์ อ่านว่า ปิ - ยะ - สัด แปลว่า ซื่อตรง และน่ารัก

พงศ์พัฒน์ อ่านว่า พง - พัด แปลว่า ดำรงเชื้อสาย

โพธิเศรษฐ์ อ่านว่า โพ - ทิ - เสด แปลว่า เยี่ยมโดยปัญญา

เลิศพิสิฐ อ่านว่า เลิด - พิ - สิด แปลว่า ประเสริฐอย่างยิ่ง

ตั้งชื่อ ลูกชาย ชื่อมงคล คนเกิดวันพุธกลางวัน
ตั้งชื่อ ลูกชาย ชื่อมงคล คนเกิดวันพุธกลางวัน

ขอบคุณ : พจนานุกรมภาษาไทย

0 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0

ความเห็น 0

ยังไม่มีความเห็น