PSL เซ็นกู้เงิน 10.10 ล้านเหรียญสหรัฐ จาก EXIM BANK เพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้

efinanceThai เผยแพร่ 29 พ.ค. 2563 เวลา 10.27 น.

PSL เซ็นกู้เงิน 10.10 ล้านเหรียญสหรัฐ จาก EXIM BANK เพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -29 พ.ค. 63 17:27 น.

PSL ลงนามสัญญาเงินกู้ใหม่ 10.10 ล้านเหรียญสหรัฐ จาก EXIM BANK เพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PSL ขอแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า เมื่อ28 พฤษภาคม 2563 บริษทัฯ และบริษทัย่อยของบริษัทฯ บางราย ได้ลงนามสัญญาเงินกู้จำนวน 10,100,000 เหรียญสหรัฐ (เงินกู้) กับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือ EXIM BANK โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วน สำหรับ หุ้นกู้ของบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (หุ้นกู้รุ่น PSL206A)

ลักษณะธุรกิจของ PSL
ธุรกิจเดินเรือโดยเป็นเจ้าของเรือเอนกประสงค์ขนาดเล็กสำหรับขนส่งสินค้าแห้งเทกองแบบไม่ประจำเส้นทาง มีเส้นทางเดินเรือครอบคลุมทั่วโลกในภูมิภาคสำคัญ ประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา แคนาดา ยุโรป ละตินอเมริกา-แอฟริกา อินเดียอนุทวีป-ตะวันออกกลาง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกไกล และสินค้าพื้นฐานที่กองเรือขนส่งคือ สินค้าทางการเกษตร เหล็ก ปุ๋ย สินแร่และเนื้อแร่ ไม้ซุง ถ่านหินและอื่นๆเรียบเรียง โดย จำเนียร พรทวีทรัพย์ อนุมัติ    โดย อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 
ดูข่าวต้นฉบับ