PSL กู้เงิน 10.1 ล้านเหรียญสหรัฐจากเอ็กซิมแบงก์, นำไถ่ถอนหุ้นกู้

ทันหุ้น อัพเดต 29 พ.ค. เวลา 10.25 น. • เผยแพร่ 29 พ.ค. เวลา 10.25 น.

ทันหุ้น-สู้โควิด : บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด(มหาชน) หรือ PSL แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า เมื่อวันที่ 28 พ.ค.2563 บริษัทและบริษัทย่อยบางราย ได้ลงนามสัญญาเงินกู้จำนวน 10.10 ล้านเหรียญสหรัฐ กับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วนสำหรับหุ้นกู้ของบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง ครั้งที่ 2/2559 ครบกำหนดไถ่ถเอนปี 2564  (ตามที่ได้ขยายระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้) (หุ้นกู้รุ่น PSL206A) 

ทั้งนี้การกู้เงินดังกล่าว ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ย LIBOR 3 เดือน บวกส่วนเพิ่ม โดยมีหลักประกัน ได้แก่การจดจำนองเรือลำแรก สำหรับเรือจำนวน 2 ลำที่บริษัทย่อยเป็นเจ้าของกล่าวคือ เรือมุกดา นารี และเรือจินตนา นารี และการจำนำหุ้นของบริษัทย่อยทั้งสองราย และหากมูลค่าของเรือที่จำนองทั้ง 2 ลำ มีมูลค่าต่ำกว่า 130% ของยอดเงินกู้คงเหลือ โดยการทดสอบรายปี ผู้กู้จะต้องจัดหาหลักประกันเพิ่มเติม หรือชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนดสำหรับเงินกู้ส่วนที่เกิน 

ส่วนการชำระคืนเงินกู้ โดยเงินกู้ที่เบิกทั้งหมดจะชำระคืนภายใน 1 ปี แบ่งการชำระคืนออกเป็น 2 งวด งวดละเท่ากันโดยเริ่มการชำระคืนงวดแรก ณ เดือนที่ 9 นับจากวันที่เบิกถอนเงินกู้ และงวดที่ 2 ในเดือนที่ 12 นับจากวันที่เบิกถอนเงินกู้  

อยากลงทุนสำเร็จ เป็นเพื่อนกับเรา พร้อมรับข่าวสารได้ทุกช่องทางที่
APP ทันหุ้น ANDROID คลิ๊ก
https://qrgo.page.link/US6SAAPP ทันหุ้น IOS คลิ๊ก https://qrgo.page.link/QJKT7LINE@ คลิ๊ก https://lin.ee/uFms4n5FACEBOOK คลิ๊ก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/YOUTUBE คลิ๊ก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNATELEGRAM คลิ๊ก https://t.me/thunhoon_newsTwitter คลิ๊ก https://twitter.com/thunhoon1