PRM ประกาศแต่งตั้ง “พร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข” นั่งเก้าอี้ CEO คนใหม่

Wealthy Thai อัพเดต 17 ธ.ค. 2562 เวลา 04.43 น. • เผยแพร่ 17 ธ.ค. 2562 เวลา 04.43 น. • wealthythai
PRM ประกาศแต่งตั้ง “พร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข” นั่งเก้าอี้ CEO คนใหม่

บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ PRM ผู้ให้บริการขนส่งและจัดเก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และปิโตรเคมีเหลวทางเรืออย่างครบวงจรรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่งตั้งนายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. พริมา มารีน รวมถึงเป็นกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการลงทุน บริษัท นทลิน จำกัด ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ของ PRM แทนว่าที่เรือตรี ชาญวิทย์ อนัคกุล ที่จะครบวาระในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 นี้

 

(พร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข)

 

สำหรับ นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข ถือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจพลังงานและธุรกิจน้ำมัน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเรือขนส่งน้ำมันและปิโตรเคมีทั้งในและต่างประเทศมานานกว่า 20 ปี ซึ่งการเข้ามาดำรงตำแหน่งในครั้งนี้ จะเข้ามาช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่การดำเนินธุรกิจ โดยสานต่องานเดิมที่ได้ดำเนินการไว้แล้ว รวมถึงผลักดันโครงการใหม่ เพื่อขยายธุรกิจไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน และนำพาบริษัทฯ ก้าวสู่การเป็นบริษัทชั้นนำในระดับอาเซียน

ดูข่าวต้นฉบับ