เศรษฐกิจไทย มีหวังเล็กๆ เริ่มฟื้นตัว

ฐานเศรษฐกิจ เผยแพร่ 08 ธ.ค. 2562 เวลา 08.55 น.

ดร. ปิยศักดิ์ มานะสันต์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิจัยการลงทุน สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ (SCBS) ได้วิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจไทย ในบทความ SCBS “Make Sense” เรื่อง ความหวังเล็ก ๆ เศรษฐกิจไทย ระบุว่า เศรษฐกิจไทยล่าสุดยังส่งสัญญาณชะลอตัว โดย GDP 3Q19 ขยายตัวที่ 2.4% YoY ต่ำกว่าตลาดคาดที่ 2.8% ในขณะที่เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจล่าสุดก็ส่งสัญญาณชะลอตัวต่อเนื่องเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม เริ่มมีสัญญาณแห่งความหวังในหลายเครื่องชี้วัด โดยหากพิจารณารายละเอียดการบริโภคภาคเอกชน พบว่าการบริโภคสินค้าคงทนขนาดใหญ่หดตัว แต่การบริโภคสินค้าไม่คงทน ยังขยายตัวได้ บ่งชี้ว่าการบริโภคฐานรากยังขยายตัวได้บ้าง

 

ด้านการลงทุน รวมถึงภาคการผลิต เริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวขึ้นบ้าง โดยพบว่ากลุ่มสินค้าการผลิตหดตัวมากเริ่มเห็นสัญญาณที่สินค้าคงคลังลดลงมาก บ่งชี้ว่าในช่วงที่ผ่านมาผู้ประกอบการไม่ทำการผลิตเพิ่ม แต่ทยอยขายสินค้าคงคลัง ซึ่งเป็นภาพเดียวกับการขยายตัวของ GDP โดยรวม

ในภาพใหญ่ เราเชื่อว่าเศรษฐกิจโลกในปี 2020 จะสามารถฟื้นตัวได้บ้าง จาก 3 ปัจจัย ปัจจัยแรกได้แก่สินค้าคงคลังที่เริ่มหมดลง ซึ่งจะทำให้ผู้ผลิตต้องเริ่มสั่งสมสินค้าคงคลังขึ้นอีกครั้ง อันจะนำมาซึ่งการฟื้นตัวของภาคการผลิตโลกได้บ้างคล้ายกับช่วงปี 2017-18 แม้จะไม่รุนแรงเท่า ปัจจัยที่สองได้แก่นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายขึ้น และปัจจัยสุดท้ายได้แก่เหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เราเชื่อว่าไม่น่าจะรุนแรงขึ้นจากปีที่แล้ว

ส่วนของไทย เชื่อว่า การลงทุนภาครัฐที่เร่งขึ้น ส่งออกที่หดตัวน้อยลง และนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวขึ้นมาอยู่ที่ 2.8% ในปี 2020 จาก 2.5% ในปี 2019

ดูข่าวต้นฉบับ