โปรดอัพเดตเบราว์เซอร์

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้เป็นเวอร์ชันเก่าซึ่งไม่สามารถใช้บริการของเราได้ เราขอแนะนำให้อัพเดตเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

การเมือง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต ขอนแก่น 11 เขต เลือกตั้ง 2566

ประชาชาติธุรกิจ

อัพเดต 01 พ.ค. 2566 เวลา 09.59 น. • เผยแพร่ 01 พ.ค. 2566 เวลา 07.27 น.
ขอนแก่น ผู้สมัคร ส.ส.

จังหวัดขอนแก่น มีประชากรผู้มีสัญชาติไทยจำนวน 1,780,866 คน มีหน่วยเลือกตั้ง 2,668 หน่วย ใน 26 อำเภอ มีเขตเลือกตั้ง 11 เขต ประกอบด้วย

เขต 1 : อำเภอเมืองขอนแก่น

(เฉพาะตำบลในเมือง ตำบลเมืองเก่า และตำบลพระลับ) มีผู้สมัคร ส.ส. ดังนี้

 • เบอร์ 1 ฐิตินันท์ แสงนาค พรรคภูมิใจไทย
 • เบอร์ 2 อัษฎางค์ แสวงการ พรรคพลังประชารัฐ
 • เบอร์ 3 จิตติ เชิดชู พรรคประชาธิปัตย์
 • เบอร์ 4 วีรนันท์ ฮวดศรี พรรคก้าวไกล
 • เบอร์ 5 อ้อยฤดี สันทร พรรคไทยศรีวิไลย์
 • เบอร์ 6 ชัชวาล พรอมรธรรม พรรคเพื่อไทย
 • เบอร์ 7 บุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง พรรครวมไทยสร้างชาติ
 • เบอร์ 8 พงศ์พิชา ศรีสุริยชาญชัย พรรครวมแผ่นดิน
 • เบอร์ 9 สยมพร วรรณูปถัมภ์ พรรคไทยสร้างไทย
 • เบอร์ 10 โตบูรพา สิมมาทัน พรรคเสรีรวมไทย
 • เบอร์ 11 ร.ต.อ.อดิเรก ทักษะวรบุตร พรรคไทยชนะ
 • เบอร์ 12 วิทวัส เรืองศิริวัฒนา พรรคเพื่อชาติไทย
 • เบอร์ 13 กมล กิจกสิวัฒ พรรคไทยภักดี

เขต 2 : อำเภอเมืองขอนแก่น

(เฉพาะตำบลบ้านเป็ด ตำบลศิลา ตำบลโคกสี ตำบลหนองตูม ตำบลแดงใหญ่ ตำบลบึงเนียม ตำบลสำราญ และตำบลสาวะถี) มีผู้สมัคร ส.ส. ดังนี้

 • เบอร์ 1 อิทธิพล ชลธราศิริ พรรคก้าวไกล
 • เบอร์ 2 พัฒนา นุศรีอัน พรรคพลังประชารัฐ
 • เบอร์ 3 สุพจน์ ทองเนื้อขาว พรรคเพื่อชาติไทย
 • เบอร์ 4 ภพธร แก้วขัน พรรครวมไทยสร้างชาติ
 • เบอร์ 5 วัฒนา ช่างเหลา พรรคภูมิใจไทย
 • เบอร์ 6 สมบุญ ยะมุลณี พรรคประชาไทย
 • เบอร์ 7 วีระยุทธ งามจิตร พรรคประชาธิปัตย์
 • เบอร์ 8 วสันต์ ชูชัย พรรครวมแผ่นดิน
 • เบอร์ 9 น.ส.รัมภามาศ ทีฑธนานนท์ พรรคเพื่อไทย
 • เบอร์ 10 ภัททิยา วุฒิปรีดี พรรคไทยชนะ
 • เบอร์ 11 กฤษดา อุทรักษ์ พรรคเสรีรวมไทย
 • เบอร์ 12 พัฒน์ทิศา ธนัสก์วุฒิไชย พรรคไทยศรีวิไลย์
 • เบอร์ 13 กัลยารักษ์ พลเยี่ยม พรรคไทยภักดี

เขต 3 : อำเภอกระนวน อำเภอชำสูง อำเภอน้ำพอง

(เฉพาะตำบลบัวเงิน ตำบลพังทุย ตำบลทรายมูล ตำบลบัวใหญ่ และตำบลบ้ามขาม) อำเภอเขาสวนกวาง (เฉพาะตำบลเขาสวนกวาง และตำบลคำม่วง) มีผู้สมัคร ส.ส. ดังนี้

 • เบอร์ 1 ร.ต.อ.ประภาส น้อยเลาหกุล พรรคเสรีรวมไทย
 • เบอร์ 2 ปัญญา ศรีปัญญา พรรคพลังประชารัฐ
 • เบอร์ 3 ไชยยงค์ สืบสารคาม พรรครวมไทยสร้างชาติ
 • เบอร์ 4 ชัชวาล อภิรักษ์มั่นคง พรรคก้าวไกล
 • เบอร์ 5 จตุพร เจริญเชื้อ พรรคเพื่อไทย
 • เบอร์ 6 ชัชวาล โนนใหม่ พรรคภูมิใจไทย
 • เบอร์ 7 คณารักษ์ หลินศรีวิเศษกุล พรรคประชาธิปัตย์
 • เบอร์ 8 สุชาดา หนองโยธา พรรคไทยชนะ
 • เบอร์ 9 พิสันติ์ ตันชวลิต พรรคคลองไทย
 • เบอร์ 10 สุวรรณนภา แสนสหา พรรคไทยภักดี
 • เบอร์ 11 ธีรเมทธิ์ ผางน้ำคำ พรรคทางเลือกใหม่
 • เบอร์ 12 สมคิด โพธิ์ศรี พรรคไทยสร้างไทย
 • เบอร์ 13 พงศภรณ์ เสาร์ทน พรรคชาติไทยพัฒนา

เขต 4 : อำเภอน้ำพอง

(เฉพาะตำบลน้ำพอง ตำบลสะอาด ตำบลกุดน้ำใส ตำบลวังชัย ตำบลหนองกุง ตำบลม่วงหวาน และตำบลท่ากระเสริม) อำเภออุบลรัตน์ อำเภอเขาสวนกวาง (เฉพาะตำบลดงเมืองแอม ตำบลนางิ้ว และตำบลโนนสมบูรณ์) อำเภอเมืองขอนแก่น (เฉพาะตำบลบ้านค้อ และตำบลโนนท่อน) มีผู้สมัคร ส.ส. ดังนี้

 • เบอร์ 1 ณรงค์เลิศ สุรพล พรรคพลังประชารัฐ
 • เบอร์ 2 พลชัย พิพิธวรกุล พรรคประชาธิปัตย์
 • เบอร์ 3 ธีระศักดิ์ พงษ์ไกรรุ่งเรือง พรรครวมใจไทย
 • เบอร์ 4 นพวรรณ เพชรสุริวงษ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
 • เบอร์ 5 วุฒิกร แสงประดิษฐ์ พรรคไทยชนะ
 • เบอร์ 6 วุฒิรักษ์ แพงตาแก้ว พรรคก้าวไกล
 • เบอร์ 7 ยุพาวดี ควบสระน้อย พรรคไทยศรีวิไลย์
 • เบอร์ 8 นิตญา จันทร์โสม พรรคเพื่อชาติไทย
 • เบอร์ 9 เอกราช ช่างเหลา พรรคภูมิใจไทย
 • เบอร์ 10 ธนากร สงวนความดี พรรคไทยสร้างไทย
 • เบอร์ 11 มุกดา พงษ์สมบัติ พรรคเพื่อไทย
 • เบอร์ 12 นรเศรษฐ์ ศรีเงิน พรรครวมแผ่นดิน
 • เบอร์ 13 สุวัฒน์ หาหอม พรรคทางเลือกใหม่
 • เบอร์ 14 ปรีชา ราชสีห์ พรรคเสรีรวมไทย
 • เบอร์ 15 จิตศจี โพธิรังษี พรรคไทยภักดี

เขต 5 : อำเภอภูเวียง

(เฉพาะตำบลภูเวียง ตำบลบ้านเรือ ตำบลดินดำ ตำบลหว้าทอง ตำบลทุ่งชมพู ตำบลนาหว้า ตำบลหนองกุงธนสาร ตำบลนาชุมแสง และตำบลสงเปือย) อำเภอสีชมพู (เฉพาะตำบลสีชมพู ตำบลบริบูรณ์ ตำบลดงลาน ตำบลบ้านใหม่ ตำบลภูห่าน ตำบลหนองแดง ตำบลศรีสุข และตำบลวังเพิ่ม) อำเภอหนองนาคำ อำเภอเวียงเก่า มีผู้สมัคร ส.ส. ดังนี้

 • เบอร์ 1 เกียรติศิริกุล ทีนรส พรรคไทยสร้างไทย
 • เบอร์ 2 วิรัตน์ ปัตโต พรรคประชาธิปัตย์
 • เบอร์ 3 ภาควัต ศรีสุรพล พรรคเพื่อไทย
 • เบอร์ 4 นฤเบศ ปาปะขัง พรรคไทยศรีวิไลย์
 • เบอร์ 5 วิชัย อินทรประสิทธิ์ พรรคก้าวไกล
 • เบอร์ 6 อดิศักดิ์ บรรทุมพร พรรครวมแผ่นดิน
 • เบอร์ 7 สนาน ศรีม่วง พรรคเพื่อชาติไทย
 • เบอร์ 8 วุฒิพงศ์ ศุภรมย์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
 • เบอร์ 9 ศักดิ์เกษม ศรีพลเรือน พรรคภูมิใจไทย
 • เบอร์ 10 สมใจ ชาญจระเข้ พรรคพลังประชารัฐ
 • เบอร์ 11 ประกอบ แสงวิสิทธิ์ พรรคไทยภักดี
 • เบอร์ 12 ภิเภก คำชมภู พรรคประชาธิปไตยใหม่

เขต 6 : อำเภอชุมแพ อำเภอภูผาม่าน อำเภอสีชมพู

(เฉพาะตำบลซำยาง ตำบลนาจาน) มีผู้สมัคร ส.ส. ดังนี้

 • เบอร์ 1 วิศรุต ปู่เพ็ง พรรรคภูมิใจไทย
 • เบอร์ 2 พันศักดิ์ คงแสง พรรรคประชาธิปัตย์
 • เบอร์ 3 วินิจ สิงห์ทุย พรรคเพื่อชาติไทย
 • เบอร์ 4 เพชรมณีย์ สันติเมทนีดล พรรครวมไทยสร้างชาติ
 • เบอร์ 5 สิงหภณ ดีนาง พรรคเพื่อไทย
 • เบอร์ 6 กิตติคุณ สิงทัน พรรคเสรีรวมไทย
 • เบอร์ 7 สำราญ ศรีภา พรรคพลังประชารัฐ
 • เบอร์ 8 วิศรุต กระบวนสืบ พรรคไทยสร้างไทย
 • เบอร์ 9 ดนัย เจียมเรืองจรัส พรรครวมแผ่นดิน
 • เบอร์ 10 อัษฎาวุธ วงษ์ชัย พรรคคลองไทย
 • เบอร์ 11 สานิตย์ พระโบราณ พรรคก้าวไกล
 • เบอร์ 12 พยุงศักดิ์ ช่วยหาร พรรคไทยภักดี
 • เบอร์ 13 มานะชัย งามดี พรรคพลังสังคมใหม่

เขต 7 : อำเภอหนองเรือ อำเภอบ้านฝาง อำเภอภูเวียง

(เฉพาะตำบลหนองกุงเชิน และตำบลกุดขอนแก่น) มีผู้สมัคร ส.ส. ดังนี้

 • เบอร์ 1 เดชาสิงหราช สุนาโท พรรคเสรีรวมไทย
 • เบอร์ 2 จอมทัพ พุทธวงศ์ พรรคไทยศรีวิไลย์
 • เบอร์ 3 ปริญญ์ ศรีภักดี พรรคไทยสร้างไทย
 • เบอร์ 4 สมศักดิ์ คุณเงิน พรรคพลังประชารัฐ
 • เบอร์ 5 พิสิทธิ์ กวีวรญาณ พรรครวมแผ่นดิน
 • เบอร์ 6 สุรพจน์ เตาะเจริญสุข พรรคเพื่อไทย
 • เบอร์ 7 รุ่งวิชิต คำงาม พรรคก้าวไกล
 • เบอร์ 8 ธนพร เจริญสุข พรรครวมไทยสร้างชาติ
 • เบอร์ 9 นาวิน คำเวียง พรรคภูมิใจไทย
 • เบอร์ 10 กฤษณา เสนาเวียง พรรคประชาธิปัตย์
 • เบอร์ 11 ร.ต.ท.ผดุงศักดิ์ วุฒิปรีดี พรรคไทยชนะ
 • เบอร์ 12 สุรินทร์ ศรวิเศษ พรรคไทยภักดี

เขต 8 : อำเภอมัญจาคีรี อำเภอพระยืน อำเภอเมืองขอนแก่น

(เฉพาะตำบลบ้านทุ่ม ตำบลบ้านหว้า ตำบลดอนช้าง ตำบลดอนหัน และตำบลท่าพระ) มีผู้สมัคร ส.ส. ดังนี้

 • เบอร์ 1 ณัฏฐ์ ก้อนคำ พรรคประชาธิปัตย์
 • เบอร์ 2 กิตติ์ลภัส เดชพันธฐิติกุล พรรคไทยศรีวิไลย์
 • เบอร์ 3 เจริญ แซ่เต็ง พรรคภูมิใจไทย
 • เบอร์ 4 บุญสวน เสมอบุญ พรรคเสรีรวมไทย
 • เบอร์ 5 ธนิก มาสีพิทักษ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
 • เบอร์ 6 วิภาณี ภูคำวงศ์ พรรคเพื่อไทย
 • เบอร์ 7 อำนวย วิชาโคตร พรรคก้าวไกล
 • เบอร์ 8 เจริญชัย ศรีวิบูลย์ พรรคไทยสร้างไทย
 • เบอร์ 9 ไพบูลย์ บัวพัฒน์ พรรคไทยชนะ
 • เบอร์ 10 กันณพงศ์ อัครไชยพงศ์ พรรคพลังประชารัฐ
 • เบอร์ 11 สิร์ปรุฬห์ ศักดาสกุลคุณากร พรรครวมแผ่นดิน
 • เบอร์ 12 ชาญศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ พรรคชาติพัฒนากล้า

เขต 9 : อำเภอพล อำเภอแวงน้อย อำเภอแวงใหญ่

มีผู้สมัคร ส.ส. ดังนี้

 • เบอร์ 1 ร.ต.ท.สงวน คมขาว พรรคเสรีรวมไทย
 • เบอร์ 2 พิพัฒน์พงศ์ พรหมนอก พรรคพลังประชารัฐ
 • เบอร์ 3 พงศธร งามไว พรรคประชาธิปัตย์
 • เบอร์ 4 สรัสนันท์ อรรณนพพร พรรคเพื่อไทย
 • เบอร์ 5 สมพงษ์ บุตรสา พรรคเพื่อชาติไทย
 • เบอร์ 6 ก้าน คำมะนาง พรรคไทยชนะ
 • เบอร์ 7 สุรศักดิ์ ไทยน้อย พรรคภูมิใจไทย
 • เบอร์ 8 อนุศักดิ์ อามาตย์พล พรรครวมแผ่นดิน
 • เบอร์ 9 คงฤทธิ์ อัศวพัฒนากูล พรรครวมไทยสร้างชาติ
 • เบอร์ 10 วนัฏศนันท์ ธีรวรวรรณ พรรคก้าวไกล
 • เบอร์ 11 ปรายญ์ภคนันท์ วงศ์ตะวัน พรรคไทยภักดี

เขต 10 : อำเภอหนองสองห้อง อำเภอโนนศิลา อำเภอเปือยน้อย อำเภอโคกโพธิ์ไชย อำเภอชนบท

(เฉพาะตำบลห้วยแก ตำบลวังแสง และตำบลปอแดง) มีผู้สมัคร ส.ส. ดังนี้

 • เบอร์ 1 นิวัตร สระพรม พรรคก้าวไกล
 • เบอร์ 2 บัลลังก์ อรรณนพพร พรรคพลังประชารัฐ
 • เบอร์ 3 สุรพล เคแสง พรรคเพื่อชาติไทย
 • เบอร์ 4 คงกฤษฎิ์ บางปา พรรคเสรีรวมไทย
 • เบอร์ 5 จักรินทร์ ญาณสิทธิเวทย์ พรรครวมแผ่นดิน
 • เบอร์ 6 วิเนตร ดอนเส พรรครวมไทยสร้างชาติ
 • เบอร์ 7 ประยูร เทียมทะนง พรรคภูมิใจไทย
 • เบอร์ 8 วิชัย อ่อนราษฎร์ พรรคประชาธิปัตย์
 • เบอร์ 9 วันนิวัติ สมบูรณ์ พรรคเพื่อไทย
 • เบอร์ 10 อนุพล มาตย์นอก พรรคครูไทยเพื่อประชาชน
 • เบอร์ 11 ว่าที่ ร.ต.อนุวัฒน์ ไชยเทพ พรรคชาติพัฒนากล้า
 • เบอร์ 12 สาคร ชมชื่น พรรคคลองไทย

เขต 11 : อำเภอบ้านไผ่ อำเภอบ้านแฮด อำเภอชนบท

(เฉพาะตำบลศรีบุญเรือง ตำบลชนบท ตำบลโนนพะยอม ตำบลบ้านแท่น และตำบลกุดเพียขอม) มีผู้สมัคร ส.ส. ดังนี้

 • เบอร์ 1 นายแพทย์เปรมศักดิ์ เพียยุระ พรรครวมไทยสร้างชาติ
 • เบอร์ 2 ณัฏฐณิชา สารบรรณ พรรคก้าวไกล
 • เบอร์ 3 สมรักษ์ คำสิงห์ พรรคพลังประชารัฐ
 • เบอร์ 4 พชรกร อรรณนพพร พรรคเพื่อไทย
 • เบอร์ 5 รุ่งนภา พลรักษา พรรคประชาธิปัตย์
 • เบอร์ 6 องอาจ ฉัตรชัยพลรัตน์ พรรคภูมีใจไทย
 • เบอร์ 7 ยศนันท์ ขันทะ พรรคเสรีรวมไทย
 • เบอร์ 8 บุษบา แสนสีหา พรรคไทยภักดี

หมายเหตุ – ข้อมูลเขตเลือกตั้งจากประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวนเขตเลือกตั้ง และท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2566 และรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.จากเว็บไซต์ Rocket Media Lab และเว็บไซ์ต์ vote62

0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0