กรมขนส่งฯจ่อเรียก "ผู้ถือใบขับขี่ตลอดชีพ" สอบใหม่

NATIONTV อัพเดต 07 ส.ค. 2563 เวลา 10.38 น. • เผยแพร่ 07 ส.ค. 2563 เวลา 10.13 น. • Nation TV
กรมขนส่งฯจ่อเรียก ผู้ถือใบขับขี่ตลอดชีพ สอบใหม่
กรมขนส่งฯจ่อเรียก ผู้ถือใบขับขี่ตลอดชีพ สอบใหม่
กรมขนส่งฯจ่อเรียก ผู้ถือใบขับขี่ตลอดชีพ สอบใหม่

กรมการขนส่งทางบก เตรียมเรียกผู้ถือใบขับขี่ตลอดชีพ กลับมาทดสอบ สมรรถภาพ ความพร้อมในการขับรถใหม่ หลังช่วงที่ผ่านมา ผู้สูงอายุขับขี่รถยนต์แล้วเกิดอุบัติเหตุหลายครั้ง

แม้จะมีการยกเลิกไม่ออกใบอนุญาตขับขี่แบบตลอดชีพ มาตั้งแต่ปี 2546 แต่ปัจจุบันมีผู้สูงอายุขับขี่รถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่แบบตลอดชีพ และขับขี่รถบนท้องถนน และหลายครั้งเป็นต้นเหตุของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ดังนั้น กรมการขนส่งทางบก จึงมีแนวคิด ที่จะมีการเรียกให้ผู้ขับขี่รถยนต์แบบตลอดชีพกลับมาทดสอบสมรรถภาพในการขับรถใหม่อีกครั้ง เนื่องจากมองว่า แม้จะได้ใบอนุญาตขับขี่แบบตลอดชีพ แต่เมื่ออายุมากขึ้น แต่สภาพร่างกาย เช่น การมองเห็น และการได้ยิน อาจไม่สมบูรณ์เหมือนเก่า ซึ่งก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ยอมรับว่า ในสัปดาห์หน้า จะหารือเพื่อจัดทำโครงการเรียกผู้ขับขี่รถ และมีใบอนุญาตแบบตลอดชีพกลับมาทดสอบสมรรถนะการขับรถใหม่อีกครั้งกับขนส่งทางบก หรือเรียกว่า "recall" เพื่อให้ผู้ถือใบอนุญาตขับขี่แบบตลอดชีพ กลับมาแสดงตัวที่ขนส่งทางบกทั่วประเทศ และทำการทดสอบสมรรถภาพความพร้อมในการขับขี่อีกครั้ง โดยยืนยันว่า หากผู้ขับขี่รายใดที่ยังมีสมรรถภาพร่างกายพร้อม ก็จะสามารถใช้ใบอนุญาตขับขี่ฉบับนั้นได้ต่อไป

แต่หากผู้ถือใบอนุญาตรายใด สภาพร่างกายไม่สามารถขับรถได้แล้ว และอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการขับขี่บนท้องถนน ก่อให้เกิดอันตรายทั้งกับตัวเองและผู้ใช้รถคนอื่น ก็จะพิจารณาว่า จะต้องมีการยกเลิกใบอนุญาตของบุคคลนั้นหรือไม่ต่อไป ทั้งนี้ ยอมรับว่ามาตรการดังกล่าวอาจจะกระทบสิทธิ์ของผู้ใช้รถที่ถือใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีพบ้าง แต่ก็เป็นไปเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถส่วนรวม อย่างไรก็ตาม เบื้องต้เรียกทดสอบกลุ่มอายุ 70 ปีขึ้นไป

ดูข่าวต้นฉบับ