จะเกิดอะไรขึ้น...ถ้า ‘ไม่ทำประกันสุขภาพ’ ก่อนเกษียณ?

Wealthy Thai อัพเดต 22 ส.ค. 2563 เวลา 16.48 น. • เผยแพร่ 22 ส.ค. 2563 เวลา 16.48 น. • wealthythai
จะเกิดอะไรขึ้น...ถ้า ‘ไม่ทำประกันสุขภาพ’ ก่อนเกษียณ?
จากข้อมูล “สำนักงานสถิติแห่งชาติ” ที่กล่าวถึงค่าอายุเฉลี่ยของคนไทยจะมีแนวโน้มสูงขึ้น และเพศหญิงสูงกว่าเพศชาย ทำให้สรุปได้เบื้องต้นว่า คนไทยจะมีชีวิตหลังเกษียณยาวนานขึ้น โดยผู้ชายมีอายุขัยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 77 ปี และผู้หญิงมีอายุขัยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 82 ปี นั่นหมายความว่า ชีวิตหลังการเกษียณ หรือหยุดทำงานจะมีเวลายืนยาวไปประมาณ 20 ปี

จากข้อมูล “สำนักงานสถิติแห่งชาติ” ที่กล่าวถึงค่าอายุเฉลี่ยของคนไทยจะมีแนวโน้มสูงขึ้น และเพศหญิงสูงกว่าเพศชาย ทำให้สรุปได้เบื้องต้นว่า คนไทยจะมีชีวิตหลังเกษียณยาวนานขึ้น โดยผู้ชายมีอายุขัยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 77 ปี และผู้หญิงมีอายุขัยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 82 ปี นั่นหมายความว่า ชีวิตหลังการเกษียณ หรือหยุดทำงานจะมีเวลายืนยาวไปประมาณ 20 ปี
“คนส่วนใหญ่พอเกษียณจากการทำงานแล้ว ก็จะมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับเป็นช่วงวัยที่อายุสูงขึ้น จึงมีความเสี่ยงในเรื่องปัญหาด้านสุขภาพตามมา รวมถึงความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า หากมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น แล้วจะไม่ส่งผลกระทบต่อเงินที่เตรียมไว้เพื่อใช้ตลอดอายุการเกษียณ”

 

จะเกิดอะไรขึ้น…ถ้า ‘ไม่ทำประกันสุขภาพ’ ก่อนเกษียณ?

 

แน่นอนการทำประกันสุขภาพ เป็นหนึ่งใน ‘การจัดการความเสี่ยง’ หากเกิดเหตุไม่คาดฝัน เจ็บป่วย หรือเกิดอุบัติเหตุ ที่นำมาซึ่งการที่ต้องทำการรักษา โดยแนวโน้มในการรักษาพยาบาลนั้น นับวันก็มีแต่จะสูงขึ้น ทำให้เราต้องสำรองเงินเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลมากขึ้น และเมื่อเกิดเหตุขึ้นจริงเงินที่เตรียมไว้ส่วนใหญ่มักจะไม่เพียงพอ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเงินที่วางแผนไว้ใช้ในการเกษียณในด้านต่างๆ อีกด้วย
“แล้วจะทำอย่างไร? ถ้าวันนี้..คุณยังไม่เกษียณคุณยังสามารถวางแผนการประกันสุขภาพก่อนการเกษียณได้ เพื่อจัดการกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ โดยสามารถปรึกษา ‘นักวางแผนการเงิน (CFP)’ จากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย”
แต่จะทำอย่างไร? หากคุณในวันนี้… ‘เกษียณแล้ว’ และ ‘ไม่สามารถวางแผนทำประกันสุขภาพได้’ อีกแล้ว

 

 

นอกจากการปรึกษานักวางแผนการเงินแล้ว ยังมีความจำเป็นต้องเตรียมตัว และหาข้อมูลว่า เรามีสวัสดิการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานอะไรบ้าง
โดยคนไทยจะได้รับการคุ้มครองสิทธิการรักษาพยาบาลจากรัฐบาล มี 3 ระบบใหญ่ คือ

  • สิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ อ้างอิงตามพระราชกฤษฎีกาเงินเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

  • สิทธิประกันสังคม มีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองลูกจ้างและผู้ประกันตนตาม มาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40

  • สิทธิหลักประกันสุขภาพ 30 บาท ซึ่งดูแลโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพ ในการครอบคลุมประชาชนคนไทยทุกคน ที่ไม่ได้เป็นข้าราชการหรือผู้ประกันตนประกันสังคม

“นอกจากนี้ ‘หากเกิดเหตุฉุกเฉิน’ สิทธิที่คนไทยทุกคนมีแต่ไม่ค่อยรู้ หากเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิรักษาฟรีไม่ต้องสำรองจ่ายคือ ‘สิทธิ UCEP’ แล้ว UCEP คืออะไร…”
“UCEP” คือ นโยบายหนึ่งของรัฐบาล โดย UCEP ย่อมาจาก Universal Coverage Emergency Patients หรือแปลเป็นภาษาไทยได้ว่า “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่” ดังนั้นแม้จะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนที่เราไม่มีสิทธิอะไรเบิกได้เลย ไม่ว่าจะเป็นกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กองทุนประกันสังคม หรือกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ เราก็สามารถใช้สิทธิ UCEP ได้
คงไม่มีใครอยากจะเจ็บป่วย หรือประสบอุบัติเหตุแล้วไม่มีเงินรักษา วันนี้หากคุณ ‘วางแผนได้’ คุณควรเตรียมความพร้อม ไม่ว่าจะเป็นการดูแลทั้ง ‘สุขภาพกาย’ และ ‘สุขภาพใจ’ ให้สมบูรณ์แข็งแรง และหากสามารถวางแผนทำประกันสุขภาพได้ก่อนก็จะทำให้ชีวิตหลังเกษียณในแบบที่เราออกแบบได้ ไม่ต้องมาสะดุดหรือลำบากที่ต้องนำเงินในส่วนที่ไม่ได้เตรียมไว้มาใช้ อีกทั้งไม่เป็นภาระให้กับใคร ขอให้เกษียณเกษมกันทุกท่านค่ะ
ติดตามความรู้และข่าวสารสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ได้ที่ LINE@cfpthailand,TFPA Facebook Fanpageและ  www.tfpa.or.th

ดูข่าวต้นฉบับ