พม.เพิ่มเบี้ยผู้พิการ จาก 800 เป็น 1,000 บาท เริ่มตั้งแต่ 1 ต.ค.นี้

Amarin TV เผยแพร่ 14 ส.ค. เวลา 08.38 น.
พม.เพิ่มเบี้ยผู้พิการ จาก 800 เป็น 1,000 บาท เริ่มตั้งแต่ 1 ต.ค.นี้
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เตรียมเพิ่มเบี้ยความพิการ จาก 800 บาท เป็น 1,000 บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เตรียมเพิ่มเบี้ยความพิการ จาก 800 บาท เป็น 1,000 บาท

แฟนเพจ SocialMsociety กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า พม.เตรียมเพิ่มเบี้ยความพิการ จาก 800 บาท เป็น 1,000 บาท รวม 1,229,097 ราย โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ หากมีปัญหาข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โทร 02-3543388 ต่อ 307 หรือ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โทร 02-1069307 หรือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทร. 1300 และ สายด่วนคนพิการ โทร. 1479 รวมทั้ง ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดทั่วประเทศ หรือช่องทางออนไลน์ต่างๆ ของ พก.

ดูข่าวต้นฉบับ