จ่ายเท่าไหร่เพื่อให้ได้รับใบปริญญา? สำรวจค่าใช้จ่ายการขึ้นทะเบียนบัณฑิต 9 มหาวิทยาลัย

The MATTER อัพเดต 14 ส.ค. เวลา 12.55 น. • เผยแพร่ 13 ส.ค. เวลา 11.00 น. • Quick Bite

เมื่อพูดถึง 'ค่าใช้จ่าย' ในการรับปริญญาของเหล่าบัณฑิต สิ่งที่เรามักคิดถึงก็คือค่าเช่าชุดครุย ค่าช่างภาพ ค่าช่างแต่งหน้า ค่าที่พัก ค่าชุดรูป และค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีกมากมาย

แต่หนึ่งในค่าใช้จ่ายที่สำคัญเพื่อให้ได้สิทธิในการเป็นบัณฑิตและมีโอกาสเข้าพิธีรับปริญญา (ไม่ว่าจะเข้าร่วมหรือไม่ก็ตาม) ก็คือ ‘ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิต’

ที่หมายถึงค่าธรรมเนียมผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและได้รับอนุมัติปริญญาบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และปริญญาดุษฎีบัณฑิต เพื่อขึ้นทะเบียนบัณฑิตของแต่ละมหาวิทยาลัย โดยที่ในแต่ละมหาวิทยาลัยก็จะมีจำนวนเงินที่ต้องจ่ายแตกต่างกันออกไป

The MATTER เลยจะชวนมาดูว่า เหล่าบัณฑิตในแต่ละมหาวิทยาลัยจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิตกันเท่าไหร่? อย่างไร?

หมายเหตุ : รวบรวมข้อมูลจากเอกสารบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย โทรติดต่อทางมหาวิทยาลัย รวมถึงสอบถามจากบัณฑิตที่รับปริญญาเมื่อปีนี้และปีที่ผ่านมา

แล้วมหาวิทยาลัยของคุณล่ะ มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิตเท่าไหร่? อย่างไร?

ข้อมูลอ้างอิงจาก

registrar.kku.ac.th

rsu.ac.th

commencement.bu.ac.th

Illustration by Kodchakorn Thammachart

ดูข่าวต้นฉบับ