เช็กเส้นทาง-ปิดถนน รับเสด็จ “โป๊ปฟรานซิส” เสด็จเยือนไทย วันที่ 21-22 พ.ย. นี้

BLT BANGKOK อัพเดต 20 พ.ย. 2562 เวลา 09.25 น. • เผยแพร่ 20 พ.ย. 2562 เวลา 09.21 น.
306303d7b466543899bbebc5482cf41d.jpg

ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปก.ตร.) เพื่อการรักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกการจราจรและพิธีการคนเข้าเมือง แจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสารการจราจร ให้ประชาชนได้รับทราบ จากกรณี “สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส” (His Holiness Pope Francis) เสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาล ระหว่างวันที่ 20-23 พ.ย.2562
โดยระบุว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การรับเสด็จเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ จึงมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรในบางเส้นทาง บางช่วงเวลา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางของพี่น้องประชาชนในเส้นทางที่เกี่ยวข้อง วันที่ 21-22 พ.ย. 2562 ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 21 พ.ย. 2562 เส้นทางปิดการจราจร (เฉพาะเมื่อมีขบวนฯ ผ่าน)
-เวลา 08.30 - 09.00 น. (ที่ประทับแรม - ทำเนียบรัฐบาล)
1.ถนนสาทร (แยกประมวล - แยกวิทยุ)
2.ถนนพระราม 4 (แยกวิทยุ - ทางขึ้นด่วนพระราม 4/2)
3.ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ด่วนพระราม4/2 - ต่างระดับมักกะสัน)
4.ทางพิเศษศรีรัช (ต่างระดับมักกะสัน - ด่วนยมราช)
5.ถนนพิษณุโลก (แยกยมราช - แยกพาณิชยการ)
-เวลา 09.40 - 10.00 น. (ทำเนียบรัฐบาล - วัดราชบพิธฯ)
1.ถนนพิษณุโลก (แยกพาณิชยการ - แยกสวนมิสกวัน)
2.ถนนราชดำเนิน (แยกสวนมิสกวัน - แยกผ่านพิภพ)
3.ถนนอัษฎางค์ (แยกผ่านพิภพ - สะพานหก)
-เวลา 10.40  - 11.40 น. (วัดราชบพิธฯ - รพ.เซนต์หลุยส์)
1.ถนนอัษฎางค์ (สะพานหก - แยกผ่านพิภพ)
2.ถนนราชดำเนิน (แยกผ่านพิภพ - แยกสวนมิสกวัน)
3.ถนนพิษณุโลก (แยกสวนมิสกวัน - ทางขึ้นด่วนยมราช)
4.ทางพิเศษศรีรัช (ด่วนยมราช - ต่างระดับมักกะสัน)
5.ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ต่างระดับมักกะสัน - ด่วนพระราม4/2)
-เวลา 16.30 - 17.00 น. (ที่ประทับแรม - พระที่นั่งอัมพรสถาน)
1.ถนนสาทร (แยกประมวล - แยกวิทยุ)
2.ถนนพระราม 4 (แยกวิทยุ - ทางขึ้นด่วนพระราม 4/2)
3.ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ด่วนพระราม4/2 -ต่างระดับมักกะสัน)
4.ทางพิเศษศรีรัช (ต่างระดับมักกะสัน - ด่วนยมราช)
5.ถนนพิษณุโลก (แยกยมราช - แยกสวนมิสกวัน)
6.ถนนราชดำเนิน (แยกสวนมิสกวัน - แยกพระรูป ร.5)
-เวลา 17.20 - 17.50 น. (พระที่นั่งอัมพรสถาน - สนามกีฬาฯ)
1.ถนนราชดำเนิน (แยกพระรูป ร.5 - แยกสวนมิสกวัน )
2.ถนนพิษณุโลก (แยกสวนมิสกวัน - แยกยมราช)
3.ถนนเพชรบุรี (แยกยมราช - แยกราชเทวี)
4.ถนนพญาไท (แยกราชเทวี- แยกปทุมวัน)
5.ถนนพระราม 1 (แยกปทุมวัน -แยกเจริญผล )
-เวลา 19.50 - 20.20 น. (สนามกีฬาฯ - ที่ประทับแรม)
1.จุฬาซอย 5
2.ถนนพระราม 1 (แยกเจริญผล - แยกปทุมวัน )
3.ถนนพญาไท (แยกปทุมวัน - แยกสามย่าน)
4.ถนนพระราม 4 (แยกสามย่าน - แยกวิทยุ)
5.ถนนสาทร (แยกวิทยุ- แยกประมวล)
สำหรับเส้นทางที่แนะนำแก่ประชาชน ได้แก่ ถนนสีลม, ถนนราชดำริ, ถนนสุขุมวิท, ถนนเพลินจิต, ถนนเพชรบุรี, ถนนราชปรารภ, ถนนจตุรทิศ, ถนนพระราม 6, ถนนศรีอยุธยา, ถนนหลานหลวง, ถนนจักรวรรดิ และถนนเยาวราช

วันศุกร์ที่ 22 พ.ย. 2562 เส้นทางปิดการจราจร (เฉพาะเมื่อขบวนฯ ผ่าน)
-เวลา 09.00 - 09.45 น. (ที่ประทับแรม - โบสถ์นักบุญเปโต อ.สามพราน)
-เวลา 12.30 - 13.15 น. (โบสถ์นักบุญเปโต - ที่ประทับแรม)
1.ถนนสาทร (แยกประมวล - แยกวิทยุ)
2.ถนนพระราม 4 (แยกวิทยุ - ทางขึ้นด่วนพระราม 4/2)
3.ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ด่วนพระราม4/2 - ต่างระดับมักกะสัน )
4.ทางพิเศษศรีรัช (ต่างระดับมักกะสัน - ด่วนยมราช)
5.ถนนพิษณุโลก (แยกยมราช - แยกสวนมิสกวัน)
6.ถนนราชดำเนิน (แยกสวนมิสกวัน - แยก จปร.)
7.สะพานพระราม 8
8.คู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี
-เวลา 15.00 - 15.20 น. (ที่ประทับแรม - ม.จุฬาฯ)
1.ถนนสาทร (แยกประมวล - แยกวิทยุ)
2.ถนนพระราม 4 (แยกวิทยุ - แยกสามย่าน)
3.ถนนพญาไท (แยกสามย่าน - แยกปทุมวัน)
-เวลา 16.10 - 16.30 น. (จุฬาฯ - อาสนวิหารอัสสัมชัญ)
1.ถนนพญาไท (แยกปทุมวัน - แยกสามย่าน)
2.ถนนพระราม 4 (แยกสามย่าน - ทางขึ้นด่วนสะพานสว่าง)
3.ทางพิเศษศรีรัช (ทางขึ้นด่วนสะพานสว่าง - ด่วนสีสม)
4.ถนนสีลม (ทางลงด่วนสีลม - แยกบางรัก)
5.ถนนเจริญกรุง (แยกบางรัก - ซอยเจริญกรุง 40)
เส้นทางที่แนะนำให้ประชาชนไปใช้ ได้แก่ ถนนสีลม, ถนนราชดำริ, ถนนสุขุมวิท, ถนนเพลินจิต, ถนนพระราม 1, ถนนเพชรบุรี, ถนนราชปรารภ, ถนนพระราม 6, ถนนศรีอยุธยา, ถนนหลานหลวง และถนนเยาวราช
นอกจากนี้ยังระบุว่า กรณีที่มีความจำเป็นต้องเดินทางในช่วงวัน และเวลาดังกล่าว ใช้ระบบขนส่งสาธารณะจะเป็นการสะดวกกว่า หากมีความจำเป็นต้องใช้รถส่วนบุคคลขอให้ศึกษาเส้นทางตามที่ได้แนะนำ และให้เผื่อเวลาในการเดินทางเพื่อความสะดวกมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรอย่างเต็มกำลัง หากต้องการสอบถามข้อมูลจราจรเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์ควบคุมละสั่งการจราจร (บก.02) โทรศัพท์ 1197 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ ทางแอปพลิเคชัน M - Help Me

ดูข่าวต้นฉบับ