ป.ป.ช. เปลือย "อนุทิน" รับประโยชน์ถือหุ้นเกินร้อยละ 5

ประชาชาติธุรกิจ อัพเดต 23 พ.ย. 2562 เวลา 05.11 น. • เผยแพร่ 22 พ.ย. 2562 เวลา 14.50 น.
สมุนไพร
นาย​อนุทิน ชาญวีรกูล รอง​นายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข(แฟ้มภาพ)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เตรียมเปิดเผยสำเนาของสัญญาการจัดการหุ้นส่วนหรือหุ้นของรัฐมนตรี รายของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้สาธารณชนทราบ ณ ห้องแสดงบัญชีฯ อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ ‪25 พฤศจิกายน 2562‬ ถึงวันที่ ‪24 ธันวาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.‬

ราบงานข่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากพ.ร.บ.การจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. 2543 ห้ามมิให้รัฐมนตรีถือหุ้นในบริษัทจำกัด หรือมหาชน เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ในบริษัท
หากต้องการได้ประโยชน์จากหุ้นในส่วนที่เกินร้อยละ 5 จะต้องโอนหุ้นในส่วนที่เกินให้นิติบุคคล เช่น กองทุน เป็นผู้จัดการแทน

“นายอนุทิน ชาญวีรกูล ตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประสงค์จะได้รับประโยชน์จากการถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด จึงได้ดำเนินการโอนหุ้นให้กับนิติบุคคล จากนั้นนิติบุคคลได้รายงานการรับโอนหุ้นของนายอนุทิน ชาญวีรกุล ให้กับคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ ในการนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะต้องเปิดเผยสำเนาของสัญญานั้นให้ประชาชนทราบ ทั้งนี้ เป็นไปตาม พรบ.การจัดการหุ้นส่วนหรือหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ.2543 มาตรา 10”

ส่วนรัฐมนตรีคนอื่นที่ถือหุ้นเกินร้อยละ 5 ซึ่งประสงค์จะได้ประโยชน์จากหุ้นนั้น ได้ส่งสัญญาให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา เช่นกันแต่รายนายอนุทิน เสนอเรื่องมาก่อน และคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณาสัญญาแล้วจึงเปิดเผยสัญญาเป็นรายแรกของรัฐมนตรีชุดนี้

ดูข่าวต้นฉบับ