โปรดอัพเดตเบราว์เซอร์

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้เป็นเวอร์ชันเก่าซึ่งไม่สามารถใช้บริการของเราได้ เราขอแนะนำให้อัพเดตเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

ทั่วไป

"พระปลัดนิคม กตฺปญฺโญ" หลวงปู่ อายุ 80 ปี เรียนจบปริญญาเอก

ThaiNews - ไทยนิวส์ออนไลน์

อัพเดต 11 ธ.ค. 2565 เวลา 12.52 น. • เผยแพร่ 11 ธ.ค. 2565 เวลา 12.43 น.

"พระปลัดนิคม กตฺปญฺโญ" หลวงปู่ อายุ 80 ปี เรียนจบปริญญาเอก ไม่มีใครแก่เกินเรียน คำนี้ยังสามารถใช้ได้ตลอดกาล.

ไม่มีใครแก่เกินเรียน คำนี้ยังสามารถใช้ได้ตลอดกาล ล่าสุด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีการจัดงานประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2565

ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ พระปลัดนิคม กตฺปญฺโญ วัดน้ำรอบ จ.สุราษฎร์ธานี ที่มีอายุถึง 80 ปี แต่สามารถเรียนจบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธได้

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ประจำปี 2565 ที่หอประชุม มวก. 48 พรรษา โดยปี 2565 มจร มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 4,760 รูป/คน มีบัณฑิตที่เข้ารับปริญญาทั้งสิ้นจำนวน 2,742 รูป/คน โดยวันที่ 10 ธ.ค. มีผู้เข้ารับประทานปริญญาบัตรจำนวน 1,011 รูป/คน ขณะเดียวกันสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติมอบถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 64 รูป/คน และปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 2 รูป/คน โดยบุคคลที่มีชื่อเสียงเข้ารับปริญญากิตติมศักดิ์ เช่น นายสมสะหวาด เล่งสะหวัด รองนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว, นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย, นายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม

พร้อมทั้งเสียงชื่นชมเป็นอย่างมาก คือ พระปลัดนิคม กตฺปญฺโญ วัดน้ำรอบ อ.พุ่นพิน จ.สุราษฎร์ธานี ที่มีอายุถึง 80 ปี แต่สามารถเรียนจบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธได้

ด้านพระปลัดนิคม กล่าวภายหลังเข้ารับประทานปริญญาบัตร ว่า ต้องการเรียนให้ลูกหลานได้เห็นเป็นแบบอย่างว่า การเรียนรู้มีตลอดชีวิต ไม่มีการมาอ้างว่าแก่แล้ว การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นหัวใจของการพัฒนา

พระปลัดนิคม กตฺปญฺโญ หลวงปู่ อายุ 80 ปี เรียนจบปริญญาเอก
พระปลัดนิคม กตฺปญฺโญ หลวงปู่ อายุ 80 ปี เรียนจบปริญญาเอก

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมที่ Tnews

0 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0