โปรดอัพเดตเบราว์เซอร์

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้เป็นเวอร์ชันเก่าซึ่งไม่สามารถใช้บริการของเราได้ เราขอแนะนำให้อัพเดตเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

หุ้น การลงทุน

ขอเงินคืนภาษี 2565 ทั้ง ‘ภ.ง.ด.90-ภ.ง.ด.91’ ยังเงียบกริบ ทำตามนี้เลย

The Bangkok Insight

อัพเดต 14 พ.ค. 2566 เวลา 13.31 น. • เผยแพร่ 15 พ.ค. 2566 เวลา 00.30 น. • The Bangkok Insight
ขอเงินคืนภาษี 2565 ทั้ง ‘ภ.ง.ด.90-ภ.ง.ด.91’ ยังเงียบกริบ ทำตามนี้เลย

หมดเขตการยื่นแบบชำระภาษี 2565 ยื่นแบบแล้ว แต่ยังไม่ได้เงินคืนภาษี ภ.ง.ด.90-ภ.ง.ด.91 เช็กวิธีตามเงินภาษีคืนได้ที่นี่

หลายคนคงเคยเจอกับตัวเองและเกิดคำถามขึ้นในใจ ว่าทำไมบางคนยื่นภาษีไม่กี่วัน กลับได้รับเงินคืนอย่างรวดเร็ว ขณะที่ตนเองยังไม่มีผลตอบรับการอนุมัติเงินภาษีคืนแต่อย่างใด

เงินคืนภาษี
เงินคืนภาษี

กรมสรรพากร ได้แนะนำวิธี และช่องทางการติดตาม เช็คเงินภาษีส่วนเกินที่จะได้รับคืน ดังต่อไปนี้

จ่ายภาษี 2565 รวมวิธีติดตามเงินคืนภาษี

เมื่อทำการยื่นภาษีแล้ว ไม่ว่าจะผ่านระบบอินเทอร์เน็ต แอปพลิเคชันบนมือถือ หรือให้ทางเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรกอกแบบฯ ต่างจำเป็นต้องติดตามกระบวนการเดินทางของเอกสารแสดงรายได้ รวมถึงรายละเอียดลดหย่อนภาษีต่าง ๆ

ผู้ยื่นแบบฯ สามารถเข้าไปติดตามการคืนเงินภาษี โดยตรวจสอบสถานะผ่านระบบบริการสอบถามข้อมูลคืนภาษี จากหน้าเว็บไซต์ของกรมสรรพากรได้หลังจากยื่นแบบฯ ไปแล้ว 1 วัน (กรณียื่นแบบฯ กระดาษ) ว่าได้เข้าสู่ขั้นตอนพิจารณาแล้วหรือไม่อย่างไร

ทั้งนี้ ต้องระบุปีภาษี ชื่อ นามสกุล ผู้เสียภาษี เลขบัตรประชาชน อย่างถูกต้อง หลังจากนั้นระบบจะทำการตรวจสอบสถานะเงินคืนภาษีทันที

ขั้นตอนสอบถามการคืนภาษี

  • เข้าไปที่เว็บไซต์กรมสรรพากร แล้วเข้าไปที่ สอบถามข้อมูลการขอคืนภาษี
  • กรอกประจำตัวผู้เสียภาษี, ชื่อผู้เสียภาษี, ชื่อ-สกุล (ไม่ต้องระบุคำนำหน้าชื่อ) และกดสอบถาม

สอบถามข้อมูลยื่นภาษี แจ้งเอกสารไม่ครบ

สาเหตุหลัก ๆ ที่ผู้ที่ยื่นภาษีมาแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงินภาษีคืน ส่วนใหญ่เป็นเพราะยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน กรอกข้อมูลตกหล่น หรือกดส่งแบบฯ มากกว่า 1 ครั้ง

สำหรับผู้ยื่นผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ ต้องทำการยื่นเอกสารใหม่ทันทีภายในเวลาที่กรมสรรพากรกำหนด มิเช่นนั้นจะได้เงินคืนช้ากว่าคนอื่น หรือไม่ได้รับเลย

ทั้งนี้ สามารถยื่นเอกสารเพิ่มผ่านระบบออนไลน์ แนบเอกสารไฟส์ PDF เท่านั้น เพราะถ้าเป็นไฟล์อื่นเจ้าหน้าที่จะไม่สามารถเปิดดูได้ หรืออาจทำการส่งเอกสารสำเนาผ่านแฟกซ์ และไปรษณีย์ ตามที่ผู้ยื่นภาษีสะดวก

นอกจากนี้ ยังจำเป็นต้องมีใบนำส่งเอกสาร แสดงรายละเอียดการแนบเอกสารที่ขาด พร้อมระบุเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับอย่างถูกต้อง

ข้อมูลใบส่งเอกสาร

1. ชื่อ-สกุล

2. เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (กรณีบุคคลธรรมดา ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนที่กรมการปกครองออกให้ หากเป็นกรณีอื่น ๆ นอกจากกรณีบุคคลธรรมดาให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรที่กรมสรรพากรออกให้)

3. เอกสารที่นำส่ง

  • URL: www.rd.go.th ส่ง/ตรวจสอบการส่งเอกสารฯ หรือ
  • โทรสารหมายเลข: 0-2660-3100 (อัตโนมัติ) นอกเขตกรุงเทพฯ เสียค่าบริการทางไกลตามราคาของแต่ละหน่วยงานที่ท่านใช้บริการ หรือ
  • โทรสารสำนักงานสรรพากรพื้นที่………………….(ตามที่ระบุในใบนำส่ง)
  • ไปรษณีย์ หรือไปส่งด้วยตัวเอง

อยู่โหมด "ผู้คืนภาษีได้รับเงินคืนภาษี" แต่ยังไม่ได้เงิน

กรณีดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้ หากผู้ยื่นภาษีได้ทำการเปลี่ยนที่อยู่ โดยไม่ได้ทำการแจ้งแก่กรมสรรพากร หรืออาจไม่ได้เปลี่ยนที่อยู่ แต่ยังไม่ได้รับเงินคืน ให้ทำการติดต่อสำนักงานสรรพากรพื้นที่ ตามที่ระบุไว้ในแบบฯ ภ.ง.ด.90/91 เพื่อติดตาม ขอรับเช็คฉบับดังกล่าว หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ตนเองสมัครไว้ โดยเอกสารที่ใช้ประกอบคำร้องมีดังนี้

1. บัตรประจำประชาชน พร้อมสำเนา

2. หนังสือมอบอำนาจ กรณีให้ผู้อื่นกระทำการแทน และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจพร้อมสำเนา

ติดตาม เงินภาษีคืน ทั้งรูปแบบพร้อมเพย์และเช็ค

โดยปกติแล้ว กรมสรรพากรจะกำหนดขั้นตอนการคืนภาษี ด้วยการเช็กก่อนว่าผู้ยื่นภาษีได้มีการผูกระบบพร้อมเพย์ไว้กับธนาคารใด ถ้าหากมีการสมัครพร้อมเพย์ จะทำการคืนเงินภาษีให้ในระยะเวลาไม่เกิน 3 วัน

แต่หากไม่มีข้อมูลลงทะเบียนพร้อมเพย์ ระบบจะส่งข้อมูลกลับมาที่สรรพากรอีกครั้ง ซึ่งจะใช้เวลา 30 วัน เมื่อแน่ใจว่าไม่ได้ลงทะเบียนจริง จะทำการส่งเช็คไปที่ที่อยู่ของผู้ยื่นภาษี โดยใช้เวลา 15 วัน รวมทั้งสิ้น 45 วันได้รับเงิน

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161 จำนวนคู่สายให้บริการ 120 คู่สาย เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30-18.00 น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

0 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0