โปรดอัพเดตเบราว์เซอร์

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้เป็นเวอร์ชันเก่าซึ่งไม่สามารถใช้บริการของเราได้ เราขอแนะนำให้อัพเดตเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

‘ธนาคารออมสิน’ เปิด ‘สินเชื่อเพื่อคุณ’ ปล่อยกู้สูงสุด 3 หมื่นบาท ดอกถูก ผ่อนยาว 2 ปี

‘ธนาคารออมสิน’ เปิด ‘สินเชื่อเพื่อคุณ’ ปล่อยกู้สูงสุด 3 หมื่นบาท ดอกถูก ผ่อนยาว 2 ปี

ด่วน!! "ธนาคารออมสิน" เปิด "สินเชื่อเพื่อคุณ" ปล่อยกู้สูงสุด 3 หมื่นบาท ดอกแค่ 1.25% ผ่อนยาว 2 ปี หวังช่วยคุณฟื้นหลังวิกฤติโควิด เช็ครายละเอียดที่นี่

ธนาคารออมสิน เปิด "สินเชื่อเพื่อคุณ" ปล่อยกู้สูงสุด 3 หมื่นบาท ดอกแค่ 1.25% ผ่อนยาว 2 ปี หวังช่วยคุณฟื้นหลังวิกฤติโควิด

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น เป็นลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ธนาคารคัดเลือก กรณีผู้ประกอบอาชีพอิสระเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้
 • ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของธนาคารออมสิน
 • เป็นลูกค้าเป้าหมาย ตามที่ธนาคารกำหนด จำแนกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
  - ลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อ สินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ธนาคารคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยต้องมีประวัติการชำระหนี้ดีติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 12 งวด และไม่มีหนี้ค้างชำระ หรือชำระหนี้ปิดบัญชีแล้ว
  - เป็นลูกค้าเดิมหรือลูกค้าใหม่ ที่มีรายได้ประจำ

ธนาคารออมสิน

วัตถุประสงค์การกู้

เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในการดำรงชีพ ฟื้นฟูอาชีพหลังสถานการณ์ Covid-19

จำนวนเงินให้กู้

วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 30,000 บาท

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

ไม่เกิน 2 ปี (24 งวด)

อัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ร้อยละ 15 ต่อปี (หรือเท่ากับร้อยละ 1.25 ต่อเดือน)
 • อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา บวกร้อยละ 3.00 ต่อปี (หรือเท่ากับร้อยละ 18 ต่อปี)

ธนาคารออมสิน

การจ่ายเงินสินเชื่อ และการชำระสินเชื่อ

ธนาคารจะโอนเงินสินเชื่อที่อนุมัติและหักบัญชีเพื่อชำระสินเชื่อผ่านบัญชีเงินฝากที่ใช้เป็นบัญชีหลักของบริการ MyMo
ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน กรณีชำระหนี้ล่วงหน้าสามารถชำระได้เพียง 1 งวด เท่านั้น กรณีที่ชำระเงินงวดเกินกว่าที่ธนาคารกำหนด จะนำไปตัดชำระเงินต้นคงค้างทั้งจำนวน โดยมีเงินงวดชำระ ดังนี้

 • วงเงินกู้ 30,000 บาท เงินงวด 1,500 บาท/เดือน
 • วงเงินกู้ 25,000 บาท เงินงวด 1,250 บาท/เดือน
 • วงเงินกู้ 20,000 บาท เงินงวด 970 บาท/เดือน
 • วงเงินกู้ 15,000 บาท เงินงวด 730 บาท/เดือน
 • วงเงินกู้ 10.000 บาท เงินงวด 485 บาท/เดือน
 • วงเงินกู้ 5,000 บาท เงินงวด 250 บาท/เดือน

เช็ครายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ดูข่าวต้นฉบับ