โปรดอัพเดตเบราว์เซอร์

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้เป็นเวอร์ชันเก่าซึ่งไม่สามารถใช้บริการของเราได้ เราขอแนะนำให้อัพเดตเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

ด่วน! ราชกิจจานุเบกษาประกาศ “โควิด-19” เป็นโรคติดต่ออันตราย มีผล 1 มี.ค.63

ด่วน! ราชกิจจานุเบกษาประกาศ “โควิด-19” เป็นโรคติดต่ออันตราย มีผล 1 มี.ค.63
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาประกาศแล้ว! ให้โรคไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตราย มีผล 1 มีนาคม 2563

เมื่อวันที่ 29 ก.พ.2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อ และอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563  ลงนามโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 29 ก.พ.2563  โดยระบุให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558  เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย  โดยประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  

สธ.ประกาศ โควิด–19 เป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่ 14

บทลงโทษผู้ไม่ให้ความร่วมมือคุม “โควิด-19”  เมื่อประกาศเป็นโรคติดต่ออันตราย  

นอกจากนี้ ในประกาศยังเพิ่มความใน(14) ระบุอาการโรคโควิด-19  มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย หรือมีอาการของโรคปอดอักเสบ ในรายที่มีอาการรุนแรง จะมีอาการระบบทางเดินหายใจล้มเหลว และอาจถึงขั้นเสียชีวิต  

“อนุทิน” แจงขั้นตอนประกาศโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย

อ่านเพิ่มเติม :  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อ และอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563

ดูข่าวต้นฉบับ