โปรดอัพเดตเบราว์เซอร์

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้เป็นเวอร์ชันเก่าซึ่งไม่สามารถใช้บริการของเราได้ เราขอแนะนำให้อัพเดตเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

ไอที ธุรกิจ

‘บมจ.เบริล 8 พลัส’ ยื่นไฟลิ่ง เสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 50 ล้านหุ้น เข้าตลาดเอ็ม เอ ไอ

Wealthy Thai

อัพเดต 09 ส.ค. 2566 เวลา 11.39 น. • เผยแพร่ 01 ก.ค. 2564 เวลา 16.47 น.

‘บมจ.เบริล 8พลัส’ยื่นแบบไฟลิ่งเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 50,000,000 หุ้น เข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ชูศักยภาพการดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น แบบครบวงจร ผ่านจุดแข็งการเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับ Salesforce แพลตฟอร์ม CRM อันดับ 1ของโลก และบริษัทซอฟต์แวร์ชั้นนำระดับโลกในด้านต่างๆ เพื่อบริหารจัดการ Big Data และนำมาวิเคราะห์วางกลยุทธ์องค์กร ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขัน พร้อมโชว์เคสความสำเร็จให้บริการกับลูกค้ามามากกว่า 250 โครงการทั่วภูมิภาคเอเชีย
นายอภิเษก เทวินทรภักติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) เปิดเผยว่า บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาด้านดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่นที่ให้บริการแบบครบวงจร โดยมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจมากว่า 12 ปี เพื่อสนับสนุนให้องค์กรใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีขับเคลื่อนธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถการให้บริการแก่ลูกค้า และเปลี่ยนผ่านองค์กรเข้าสู่ยุคดิจิทัลเพื่อรับมือการถูกดิสรัปชั่น เริ่มต้นตั้งแต่การให้คำปรึกษาและวางกลยุทธ์ด้านดิจิทัล (Strategy Consulting) และการวางแผนพัฒนาธุรกิจด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ต่อด้วยการคัดเลือก การออกแบบ และการพัฒนาระบบ (Technology Service)ตามแผนที่วางไว้ รวมถึงการให้บริการจัดเก็บและบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) การพัฒนาโมเดลสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลและนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาใช้เพื่อสร้างความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้าขององค์กร สุดท้ายบริษัทฯ ยังมีบริการสนับสนุนและดูแลระบบแก่ลูกค้า (Technology Support Service)เช่น การดูแลหลังการขาย, แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเทคโนโลยี, จัดหาบุคลากรด้านไอที, จัดฝึกอบรมแก่ลูกค้า เป็นต้น ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับทุกๆ องค์กรก็ยังคงเป็นเรื่องของลูกค้า ดังนั้นการทำ Digital Transformation ของบริษัทฯ จึงมุ่งเน้นเรื่องของ การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management : “CRM”) และ การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) โดยบริษัทฯ จะทำงานร่วมกับพันธมิตรด้านซอฟต์แวร์เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบให้ตอบสนองความต้องการแบบเฉพาะรายให้แก่ลูกค้าองค์กร ทั้งกลุ่มผู้ประกอบการ SMEsและองค์กรขนาดใหญ่ทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชีย
ทั้งนี้ บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่าย และเป็นพันธมิตรกับบริษัทซอฟต์แวร์ชั้นนำของโลกในด้านต่างๆ เพื่อนำเสนอบริการที่ครบวงจรให้กับลูกค้า บริษัทฯเป็นตัวแทนและพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ในระดับสูงสุดกับบริษัทซอฟต์แวร์ชั้นนำระดับโลกอย่าง Salesforce ของบริษัท Salesforce.com, Inc. จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ด้านการบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (“CRM”) ที่มีส่วนแบ่งการตลาดอันดับ 1 ของโลก
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นตัวแทนขายผลิตภัณฑ์แพลตฟอร์มชั้นนำระดับโลก อาทิ Google Workspaceแพลตฟอร์มที่ช่วยให้การทำงานร่วมกันในองค์กรเกิดความต่อเนื่องและไร้รอยต่อ จาก Google, Tableau แพลตฟอร์มการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของ Data Visualization และ Business Intelligence ชั้นนำของโลก, MuleSoft ระบบ Application Networks ช่วยให้องค์กรสามารถนำข้อมูลและแอปพลิเคชันต่างๆ ที่ใช้งานอยู่มาเชื่อมต่อเข้าหากันได้โดยมีซอฟต์แวร์ API ของ Mulesoft เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อ (Middleware) รวมถึงเป็นพันธมิตรกับบริษัทซอฟท์แวร์ระดับโลก เช่น Snowflake ระบบจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์และระบบวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งสามารถเชื่อมโยงและจัดเก็บข้อมูลที่มักกระจายอยู่ในหลายๆ แหล่งเข้ามารวมอยู่ที่ศูนย์กลางเพื่อการเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังได้พัฒนาซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันเอง เช่น ซอฟต์แวร์ BE8 Loyalty Management รองรับการสะสมคะแนนเพื่อทำ CRM, ซอฟต์แวร์ BE8 Corporate Banking Solution สำหรับธนาคารเพื่อใช้บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้านิติบุคคล, ซอฟต์แวร์ BE8 Omnichannel Package ที่รวบรวมช่องทางการสื่อสารและบริการลูกค้าที่หลากหลายและ เชื่อมโยงกันให้เป็นหนึ่งเดียวซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถเข้าถึงลูกค้าได้กว้างขึ้นและหลากหลายช่องทาง โดยเป้าหมายของการพัฒนาซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันเองก็เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการจากการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีความรวดเร็ว ต้นทุนต่ำ และสามารถเพิ่มโอกาสในการเติบโตจากการขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ ได้เพิ่มเติม
สำหรับเทคโนโลยีและโซลูชั่นที่หลากหลายทั้งหมดนี้ทำให้บริษัทฯนำเสนอสินค้าและบริการที่เหมาะสมในแต่ละองค์กรได้อย่างครบวงจร ทั้งนี้บริษัทฯ สามารถนำเสนอสินค้าและบริการ ประกอบด้วย
1.งานให้บริการคำปรึกษาด้านกลยุทธ์และพัฒนาเทคโนโลยี (Strategy and Technology Consulting) โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1.1 การให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์ เช่น Digital Transformation Strategy, CRM Strategy, Sales and Marketing Strategy เป็นต้น
1.2 การพัฒนาระบบ การออกแบบและการสร้างโซลูชั่นส์ (Implementation)และ 1.3 การพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีบุคลากรและการฝึกอบรม (Technology Capability Building)
2.งานด้านบริการเทคโนโลยี (Technology Services) โดยมีรายได้จากการขายสิทธิการใช้และการให้เช่าใช้สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ (License and Subscription) ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่าย แก่ลูกค้าตามจำนวนผู้ใช้งานจริงและระยะเวลาใช้งานที่กำหนด และงานสนับสนุนและดูแลระบบเทคโนโลยี ซึ่งเป็นงานบริการหลังการติดตั้ง เช่น การให้บริการดูแลและบำรุงรักษา (Support & Maintenance)และการจัดหาบุคลากรเทคโนโลยี (Managed Service)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นพันธมิตรช่วยสร้างข้อได้เปรียบทางธุรกิจให้แก่ลูกค้าผ่านเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินธุรกิจ การแข่งขันผ่านกระบวนการ Digital Transformation สามารถนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาเสริมสร้างศักยภาพ โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญสูงสุดกับการรักษาคุณภาพการให้บริการและความสำเร็จของโครงงานมาโดยตลอด จากการพัฒนาองค์ความรู้ด้านบุคลากรให้มีความเข้าใจในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด รวมถึงมีความเข้าใจในความต้องการของผู้ประกอบการในแต่ละอุตสาหกรรมอย่างดี ทำให้สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิผล จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและพันธมิตรชั้นนำทั่วโลกอย่างต่อเนื่องจากมาตรฐานการทำงานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ส่งผลให้ Salesforce Ventures ซึ่งเป็นบริษัทด้านการลงทุนของ Salesforceตัดสินใจเข้าลงทุนในบริษัทฯ ซึ่ง เบริล 8พลัส ถือเป็นบริษัทเดียวในอาเซียนที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อที่จะเป็นตัวแทนสำคัญในการผลักดันดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น และขยายธุรกิจในภูมิภาคนี้
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจไปยังประเทศเวียดนาม โดยจัดตั้งสำนักงาน หลังได้รับการแต่งตั้งเป็น Salesforce Reseller Partner รายแรกในเวียดนาม ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจจากการนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสร้างฐานธุรกิจในต่างประเทศมากยิ่งขึ้น หลักจากที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ให้บริการแก่องค์กรหรือบริษัทชั้นนำหลากหลายอุตสาหกรรม กว่า 100 ราย รวมกว่า 250 โครงการ เช่น กลุ่มสถาบันการเงิน, ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค, ธุรกิจค้าปลีก, ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และอื่นๆ ในหลายประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา, เกาหลีใต้, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย ฯลฯ
“เรามุ่งนำเสนอเทคโนโลยีที่ดีที่สุด เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบในทุกอุตสาหกรรมด้วยซอฟต์แวร์ชั้นนำระดับโลก ที่เข้ามาช่วยส่งเสริมการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า จัดเก็บข้อมูลและบริหาร Big Data ขององค์กรแล้วนำมาใช้วิเคราะห์เพื่อสร้างโอกาสการเติบโตจากการขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ พัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจอย่างถูกต้อง เพิ่มความรวดเร็วและคุณภาพ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งแก่ธุรกิจอย่างยั่งยืน” นายอภิเษก กล่าว
น.ส.สุธางค์ คนศิลป กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า บมจ.เบริล 8 พลัส เป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจที่ปรึกษาด้านดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น ที่มีบริการอย่างครบวงจรและมีศักยภาพในการเติบโตและสามารถรองรับความต้องการขององค์กรธุรกิจที่ลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางธุรกิจ ทำให้บริษัทฯ สามารถนำความเชี่ยวชาญเข้าไปเสนอสินค้าและบริการที่ครบวงจร เพื่อช่วยองค์กรปรับเปลี่ยนไปสู่การใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีขับเคลื่อนธุรกิจ รองรับพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ล่าสุด บมจ.เบริล 8 พลัส ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบข้อมูลแสดงรายการเสนอขายหลักทรัพย์ (Filing) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 50 ล้านหุ้น โดยจะนำเงินจากการระดมทุนไปใช้ลงทุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ขยายสาขาไปยังต่างประเทศ การลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจหรือธุรกิจอื่นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางธุรกิจ รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

0 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0

ความเห็น 0

ยังไม่มีความเห็น