โปรดอัพเดตเบราว์เซอร์

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้เป็นเวอร์ชันเก่าซึ่งไม่สามารถใช้บริการของเราได้ เราขอแนะนำให้อัพเดตเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

รร.อนุบาลสมุทรสงคราม จัดอุปสมบทหมู่จำลอง ให้เด็กเข้าใจหน้าที่ชาวพุทธ

รร.อนุบาลสมุทรสงคราม จัดอุปสมบทหมู่จำลอง ให้เด็กเข้าใจหน้าที่ชาวพุทธ

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม จำลองสถานการณ์การอุปสมบทหมู่ เพื่อปลูกฝังให้เด็กในวัยอนุบาล ให้มีพื้นฐานความเข้าใจในวัฒนธรรมประเพณีไทย รวมทั้งรู้จักบทบาทหน้าที่ของชาวพุทธที่ดี

คณะครูระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ได้ร่วมกันจัดสถานการณ์จำลองอุปสมบทหมู่ เพื่อปลูกฝังให้เด็กในวัยอนุบาล มีพื้นฐานความเข้าใจในวัฒนธรรมประเพณีไทย รวมทั้งรู้จักบทบาทหน้าที่ของชาวพุทธที่ดี นอกจากนี้ยังเป็นการเรียนรู้อาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับการอุปสมบท โดยน้องๆชั้นอนุบาลได้มีส่วนร่วมตั้งแต่การเตรียมงาน เช่น การห่อเครื่องไทยธรรม, การห่อเหรียญโปรยทาน, การทำบายศรี, การตกแต่งสถานที่ เป็นต้น

จากนั้นได้มีพิธีทำขวัญนาค ซึ่งปีนี้มีตัวแทนพี่ๆชั้นอนุบาล 3 ห้องละ 1 คนรวม 4 นาค และมีครูประจำชั้นเป็นแม่นาค คอยนั่งเคียงข้างนาคอยู่ไม่ห่าง โดยมีหมอทำขวัญซึ่งเป็นคุณครูเก่า มาร่วมสร้างสีสันให้กับงานท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่น เมื่อเสร็จพิธีก็ได้จัดให้มีพิธีแห่นาค ออกจากโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ไปที่วัดป้อมแก้ว ห่างออกไปประมาณ 100 เมตร ซึ่งก็จัดแบบสมจริง นาคทุกคนจะพนมมือถือดอกบัว 3 ดอก ธูป 3 ดอก เทียน 2 เล่ม มีกลองยาวซึ่งพี่ๆชั้นประถมและน้องๆชั้นอนุบาลร่วมกันตี เดินนำหน้าขบวนแห่นาค พร้อมหัวโต, ไตรครอง, สัปทน, บาตร และตาลปัตร, ไทยธรรมถวายพระอุปัชฌาย์ คู่สวด และถวายพระอันดับ, เครื่องอัฐบริขารและเครื่องใช้อย่างอื่นของผู้บวช เป็นต้น

เมื่อจัดขบวนเรียบร้อยแล้วก็เคลื่อนขบวนเข้าสู่พระอุโบสถ เวียนขวารอบนอกขันธสีมา จนครบ 3 รอบ ก่อนจะถ่ายรูปหมู่หน้าโบสถ์ และไฮไล้ท์สำคัญคือการโปรยทาน ซึ่งมีทั้งเพื่อนๆชั้นอนุบาล 3 และน้องๆชั้นอนุบาล 2 มารอลุ้นแย่งทาน

จากนั้นพ่อนาคก็เข้าโบสถ์ ซึ่งก็มีพระครูวิธานรัตนปราการ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป้อมแก้ว เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้ให้ศีลให้พร และปราฐกถาธรรม ถึงความเป็นมา และขั้นตอนของการบรรพชาอุปสมบท รวมทั้งความหมายของคำว่า “นาค” เนื่องจากในสมัยพุทธกาลมีพญานาคผู้มีฤทธิ์ตนหนึ่ง มีความฝักใฝ่ในพุทธศาสนาจึงได้แอบแปลงกายเป็นคนมาขอบวชเป็น พระภิกษุสงฆ์ แต่เมื่อครั้งหลับก็คืนร่างกลับเป็นพญานาค พระพุทธเจ้าทราบ

ด้วยญาณอันวิเศษ จึงสั่งห้ามพญานาคอุปสมบท เนื่องจากเป็นเดรัจฉาน พญานาคจึงร้องต่อพระพุทธเจ้าว่า ต่อไปภายหน้าแม้นาคจะบวชไม่ได้ ก็ขอให้ผู้ที่กำลังเตรียมตัวเพื่อจะขอบวชนั้น มีชื่อเรียกว่า "นาค" ซึ่งเป็นต้นกำเนิดประเพณีเรียกว่า "ทำขวัญนาค", "ขานนาค" หรือ "บวชนาค" ในส่วนของวัดป้อมแก้ว ได้จัดงานอุปสมบทหมู่ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์แต่ต้องการที่จะบวช เพื่อสืบทอดและเผยแพร่พระพุทธศาสนา และยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของบรรพบุรุษ ที่มีมาแต่โบราณ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมความประหยัด ความพอเพียง ความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน โดยจัดมาแล้วหลายครั้ง เมื่อปี 2562 เป็นครั้งที่ 42 แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้ต้องงดจัดไปในปี 2563 - 2565 นี้

นอกจากนี้น้องๆนักเรียนชั้นอนุบาล 3 รวม 120 คน ได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา และวันอาสาฬหบูชา ด้วย

นายเจษฎา ณ พัทลุง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม กล่าวว่า โรงเรียนเน้นปูพื้นฐานความพร้อมให้กับนักเรียนใน 4 ด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา โดยไม่ได้เฉพาะด้านวิชาการเพียงอย่างเดียว ซึ่งจะเป็นการจัดกิจกรรมหลากหลาย เพื่อเสริมประสบการณ์ตั้งแต่วัยเด็ก โดยครั้งนี้เป็นกิจกรรมของอนุบาล 3 เป็นการจำลองสถานการณ์อุปสมบทหมู่ เพื่อให้ซึมซับขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย โดยเฉพาะงานอุปสมบทหมู่วัดป้อมแก้วที่เป็นประเพณีท้องถิ่นคงอยู่ยาวนานมาถึง 42 ปี ซึ่งได้จำลองเหมือนจริงทุกอย่างจะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้การบวชหมู่ในหลายมิติ ทั้งขั้นตอนการบวชหมู่, อาชีพต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับการบวชหมู่ เป็นต้น จึงเชื่อว่าเด็กๆจะมีภาพจำที่ดีต่อไปในอนาคต

กรี๊ด!!! นึกว่าต้องตามกู้ภัย คลิปอีจันแนะนำ

0
0