วัฒนธรรมปทุมธานี จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมใจภักดิ์ รักษ์วัฒนธรรมไทย สู่วิถีใหม่

สยามรัฐ อัพเดต 14 ส.ค. เวลา 05.23 น. • เผยแพร่ 14 ส.ค. เวลา 05.23 น. • สยามรัฐออนไลน์
วัฒนธรรมปทุมธานี จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมใจภักดิ์ รักษ์วัฒนธรรมไทย สู่วิถีใหม่

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 14 ส.ค.63 ที่ วัดเปรมประชา อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีประธานในพิธีเปิดงานโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ รวมใจภักดิ์ รักษ์วัฒนธรรมไทย สู่วิถีใหม่ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี พระมหาสมชาย สันติกโร เจ้าอาวาสวัดเปรมประชาและข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี คณะครู นักเรียน โรงเรียนในพื้นที่ ร่วมในพิธี

นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์รวมใจภักดิ์ รักษ์วัฒนธรรมไทย ก้าวสู่ชีวิตวิถีใหม่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปีงบประมาณ 2563 ในครั้งนี้รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินการตามนโยบาย และยุทธศาสตร์ชาติ โดยการส่งเสริมสร้างให้เกิดชุมชนคุณธรรม สังคมคุณธรรมจาก การใช้พลัง บวร คือ บ้าน วัด โรงเรียน ผ่านโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นโครงการที่สำคัญที่สนองนโยบายกระทรวงวัฒนธรรม เป็นโครงการที่ มีการส่งเสริมการเรียนรู้คุณธรรม จริยธรรมอย่างเป็นระบบ โดยมีคณะสงฆ์เป็นกำลัง สำคัญในการนำพระพุทธศาสนามาพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นคนดี มีคุณธรรม ทำให้วัดเป็นที่พึ่งของชุมชนและสังคมมาอย่างยาวนานนับเป็นโอกาสอันดีที่พสกนิกรทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัยในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ที่ตั้งอยู่ ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ต่างมีปณิธานและเจตนารมณ์ แน่วแน่ที่จะร่วมกันจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้เหนือเกล้า

ทั้งนี้ยังเป็นโครงการที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี จัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 โดย มีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ส่งเสริมให้ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จัดกิจกรรมอันแสดงถึงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นที่ของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ได้สืบสานงานด้านศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม ยึดมั่นในค่านิยมหลักของคนไทย นำหลักธรรมทางศาสนาไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันอย่างมีคุณภาพ

จากนั้นเวลา 10.00 น.เดินทางไปเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ วัดซอยสามัคคี (ธรรมสุขใจ) ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยมีพระครูพิศาล ธรรมานุวัตร เจ้าอาวาสวัดชอยสามัคคี (ธรรมสุขใจ) ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทยา คณะครู นักเรียนโรงเรียนอุดมวิทยา เข้าร่วมพิธี

โดยกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมทำบุญตักบาตร กิจกรรมปฏิบัติธรรม กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และกิจกรรมจิตอาสาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ได้รับจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)และมอบถุงเครื่องอุปโภค บริโภคของกระทรวงวัฒนธรรมให้กับประชาชน

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ นับเป็นโอกาสมหามงคล ที่พสกนิกรปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ได้ทรงประกอบ พระราชกรณียกิจนานัปการ โดยเฉพาะด้านการส่งเสริม สนับสนุน ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง อันเป็นการแสดงถึงพระราชศรัทธาปสาทะในพระพุทธศาสนาอย่างแน่นแฟ้น ยังผลให้ปวงพสกนิกรชาวไทยต่างปลื้มปิติ และซาบซึ้งในพระราชศรัทธาแห่พระองค์ และพร้อมที่จะน้อมนำพระราชจริยวัตรอันงดงามในการทรงบำเพ็ญบุญบารมีเป็นแบบอย่างปฏิบัติสืบไป

ดูข่าวต้นฉบับ