ฤกษ์ออกรถปี2563 เช็กสิ! ฤกษ์ออกรถวันไหนดี เฮงชัวร์

Horoworld เผยแพร่ 19 ก.ย 2562 เวลา 23.14 น. • horoworld
ฤกษ์ออกรถปี2563 เช็กสิ! ฤกษ์ออกรถวันไหนดี เฮงชัวร์

**ปี2563 ควรออกรถวันไหน? วันนี้ Horoworld และ อ.เก่ง ชนกันต์ ขอกางตำราโหราศาสตร์ที่จะบอก วันดี-ฤกษ์ดี ฤกษ์ออกรถปี2563 จะต้องออกรถวันไหนดี สตาร์ทกุญแจเวลาไหนถึงจะเฮงๆ  มาเช็ก ฤกษ์ออกรถใหม่ปี63 กันเลย

 

 

ฤกษ์ออกรถปี2563 ประจำเดือนมกราคม 

 

วันพุธที่  8,15,22   เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19น.  (ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้)
วันศุกร์ที่  3,10,17,24  เวลาสตาร์ทกุญแจ  14.59น.  (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)
วันอังคารที่  28   เวลาสตาร์ทกุญแจ  15.19น.  (ห้ามคนเกิดวันพุธใช้)
วันพฤหัสบดีที่  30  เวลาสตาร์ทกุญแจ   09.59น.  (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)

 

ฤกษ์ออกรถปี2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 

 

วันอังคารที่   4,11,18  เวลาสตาร์ทกุญแจ  15.19น.  (ห้ามคนเกิดวันพุธใช้)
วันพฤหัสบดีที่   6,13,20  เวลาสตาร์ทกุญแจ   14.19น.  (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)
วันพุธที่   26   เวลาสตาร์ทกุญแจ   16.19น.  (ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้)
วันเสาร์ที่   29  เวลาสตาร์ทกุญแจ   13.19น.  (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)                               
                                     
**ฤกษ์ออกรถปี2563 ประจำเดือนมีนาคม                                                                  
         
วันพุธที่   4,11,18  เวลาสตาร์ทกุญแจ   16.19น.  (ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้)
วันเสาร์ที่  7,14,21,28  เวลาสตาร์ทกุญแจ   13.19น.  (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้) 
วันจันทร์ที่  30   เวลาสตาร์ทกุญแจ  15.59น.  (ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้) 

 

**ฤกษ์ออกรถปี2563 ประจำเดือนเมษายน 

 

วันเสาร์ที่ 4,11,18,25 เวลาสตาร์ทกุญแจ  13.19น.  (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้) 
วันจันทร์ที่  20  เวลาสตาร์ทกุญแจ  15.59น.  (ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้)
วันศุกร์ที่  24   เวลาสตาร์ทกุญแจ   14.59น.  (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้) 
วันอาทิตย์ที่  26  เวลาสตาร์ทกุญแจ   12.59น.  (ห้ามคนเกิดวันจันทร์ใช้)  

 

ฤกษ์ออกรถปี2563 ประจำเดือนพฤษภาคม

 

วันศุกร์ที่ 8,15,22,29  เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.59น.  (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้) 
วันเสาร์ที่  2,9,16  เวลาสตาร์ทกุญแจ  13.19น.  (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)
วันอาทิตย์ที่ 3,10,17 เวลาสตาร์ทกุญแจ 12.59น.  (ห้ามคนเกิดวันจันทร์ใช้) 
วันจันทร์ที่ 25  เวลาสตาร์ทกุญแจ  08.59น.  (ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้)
วันพฤหัสบดีที่  28  เวลาสตาร์ทกุญแจ  14.19น.  (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)

 

**ฤกษ์ออกรถปี2563 ประจำเดือนมิถุนายน

 

วันจันทร์ที่  1,8,15   เวลาสตาร์ทกุญแจ  08.59น.  (ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้)
วันพฤหัสบดีที่   4,11,18  เวลาสตาร์ทกุญแจ  14.19น.  (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)
วันศุกร์ที่  5,12,19  เวลาสตาร์ทกุญแจ   14.59น.  (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้) 
วันพฤหัสบดีที่   25   เวลาสตาร์ทกุญแจ  12.59น.  (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)
วันศุกร์ที่  26  เวลาสตาร์ทกุญแจ  09.59น.  (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้) 
วันเสาร์ที่   20,27   เวลาสตาร์ทกุญแจ  10.19น.  (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)
วันอาทิตย์ที่  21,28  เวลาสตาร์ทกุญแจ  09.59น.  (ห้ามคนเกิดวันจันทร์ใช้)  

 

[adcenter1]

 

**ฤกษ์ออกรถปี2563 ประจำเดือนกรกฎาคม 

 

วันพฤหัสบดีที่  2,9,16  เวลาสตาร์ทกุญแจ  12.59น.  (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)
วันศุกร์ที่  3,10,17   เวลาสตาร์ทกุญแจ   09.59น.  (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้) 
วันเสาร์ที่  11,18   เวลาสตาร์ทกุญแจ  10.19น.  (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)
วันอาทิตย์ที่   12,19  เวลาสตาร์ทกุญแจ   09.59น.  (ห้ามคนเกิดวันจันทร์ใช้) 
วันพฤหัสบดีที่  23,30  เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.19น.  (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)
วันศุกร์ที่  24,31   เวลาสตาร์ทกุญแจ  14.59น.  (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้) 

 

**ฤกษ์ออกรถปี2563 ประจำเดือนสิงหาคม

 

วันพฤหัสบดีที่  6,13  เวลาสตาร์ทกุญแจ  14.19น.  (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)
วันศุกร์ที่  7,14   เวลาสตาร์ทกุญแจ   14.59น.  (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้) 
วันพฤหัสบดีที่  20,27  เวลาสตาร์ทกุญแจ  12.59น.(ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)
วันเสาร์ที่  22,29   เวลาสตาร์ทกุญแจ   13.19น.  (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้) 
วันจันทร์ที่  24,31   เวลาสตาร์ทกุญแจ  08.59น.  (ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้)

 

**ฤกษ์ออกรถปี2563 ประจำเดือนกันยายน
                                                                  
วันพฤหัสบดีที่  3,10   เวลาสตาร์ทกุญแจ  12.59น.(ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)
วันเสาร์ที่  5,12   เวลาสตาร์ทกุญแจ   13.19น.  (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้) 
วันจันทร์ที่ 7,14,21,28  เวลาสตาร์ทกุญแจ  08.59น.  (ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้)
วันศุกร์ที่  18,25  เวลาสตาร์ทกุญแจ   08.59น.  (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)               
วันอาทิตย์ที่   20,27  เวลาสตาร์ทกุญแจ   12.59น.  (ห้ามคนเกิดวันจันทร์ใช้) 

 

**ฤกษ์ออกรถปี2563 ประจำเดือนตุลาคม

 

วันศุกร์ที่  2,9  เวลาสตาร์ทกุญแจ   08.59น.  (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)                   
วันอาทิตย์ที่   4,11   เวลาสตาร์ทกุญแจ   12.59น.  (ห้ามคนเกิดวันจันทร์ใช้) 
วันจันทร์ที่   5,12   เวลาสตาร์ทกุญแจ  08.59น.  (ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้)
วันเสาร์ที่ 17,24,31  เวลาสตาร์ทกุญแจ   13.19น.   (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้) 
วันอาทิตย์ที่   18,25  เวลาสตาร์ทกุญแจ   09.59น.  (ห้ามคนเกิดวันจันทร์ใช้) 
วันจันทร์ที่   19,26   เวลาสตาร์ทกุญแจ  15.59น.  (ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้)
วันพฤหัสบดีที่   22,29  เวลาสตาร์ทกุญแจ  14.19น.(ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)

 

**ฤกษ์ออกรถปี2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน

 

วันอาทิตย์ที่ 1,8,15,22,29   เวลาสตาร์ทกุญแจ  09.59น.  (ห้ามคนเกิดวันจันทร์ใช้) 
วันจันทร์ที่ 2,9,16,23,30  เวลาสตาร์ทกุญแจ  15.59น.  (ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้)
วันพฤหัสบดีที่   5,12  เวลาสตาร์ทกุญแจ  14.19น.(ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)
วันเสาร์ที่   7,14   เวลาสตาร์ทกุญแจ   13.19น.  (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้) 
วันศุกร์ที่  20,27   เวลาสตาร์ทกุญแจ   09.59น.  (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)                          
**ฤกษ์ออกรถปี2563 ประจำเดือนธันวาคม

 

วันศุกร์ที่  4,11    เวลาสตาร์ทกุญแจ   09.59น.  (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)                  
วันอาทิตย์ที่  6,13,20,27   เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59น.  (ห้ามคนเกิดวันจันทร์ใช้) 
วันพฤหัสบดีที่  17,24   เวลาสตาร์ทกุญแจ  14.19น.  (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)
วันเสาร์ที่   19,26  เวลาสตาร์ทกุญแจ   13.19น.  (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)        
วันจันทร์ที่   21,28   เวลาสตาร์ทกุญแจ  15.59น.  (ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้)

 

** 
*** หมายเหตุ  *** 
วันพุธกลางวัน คือ เกิดช่วงเวลา  06.00 – 18.00 น.
วันพุธกลางคืน คือ เกิดช่วงเวลา 18.00 – 06.00 น.    

 

จัดมาให้ครบทั้งปีกันแล้วนะ สำหรับฤกษ์ออกรถปี2563 ใครมีแผนจะไปออกรถใหม่ก็เลือกเอาได้เลยนะ หากใครยังไม่จุใจอยากให้ อาจารย์เก่ง ชนกันต์ ตรวจให้ละเอียดลงลึกกว่านี้**โทร 1900-111-116 รหัส 765

 

 

ให้หมอดูดัง Horoworld เช็กดวงประจำปี2563 LINE http://bit.ly/2GFAnQ1  *วิเคราะห์ดวงคุณโดยหมอดู Horoworld โทร
1900-111-116(15บ./นาที)

ติดตามเช็คคำทำนายดวงดีๆ ได้ที่นี่
www.horoworld.com

Facebook : Horoworldfanpage
Line : @horoworld
IG : horoworld
Twitter : horoworld

IG : horoworld
Twitter : horoworld


ดูข่าวต้นฉบับ