โปรดอัพเดตเบราว์เซอร์

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้เป็นเวอร์ชันเก่าซึ่งไม่สามารถใช้บริการของเราได้ เราขอแนะนำให้อัพเดตเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

จิสด้า จับมือ ญี่ปุ่น ร่วมลงนามการใช้ประโยชน์อวกาศส่วนนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในทางสันติ

จิสด้า จับมือ ญี่ปุ่น ร่วมลงนามการใช้ประโยชน์อวกาศส่วนนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในทางสันติ

28 พฤศจิกายน 2562 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า และ องค์การสำรวจอวกาศแห่งญี่ปุ่น หรือ JAXA ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจในการใช้ประโยชน์อวกาศส่วนนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในทางสันติ โดยมีสาขาความร่วมมือที่สำคัญได้แก่ 1) Earth Observation and Satellite Applications 2) Space environment utilization and Space Exploration 3) Promotion of space industries 4) Exchange personnel, researchers and engineers การลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว จัดให้มีขึ้นระหว่างการประชุม Asia-Pacific Regional Space Agency Forum ครั้งที่ 26 (APRSAF-26) ณ เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น

ย้อนกลับไปเมื่อปี พ.ศ. 2544 จิสด้าได้มีบันทึกความตกลงกับ The National Space Development Agency (NASDA) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความร่วมมือในด้าน Exchange Earth Observation data, Promote Joint R&D และการแลกเปลี่ยนบุคลากร ต่อมาได้มีการจัดทำบันทึกแก้ไข Agreement ฉบับดังกล่าว เมื่อปี พ.ศ. 2550 เพื่อแจ้งการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานคู่ภาคีเป็น The Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) โดยให้คงกรอบความร่วมมือเดิมไว้

ต่อมา จิสด้า และ JAXA เห็นพ้องต้องกันว่า สาขาความร่วมมือตามบันทึกความตกลงดังกล่าว มีความล้าสมัยและไม่ครอบคลุมภารกิจ และศักยภาพของทั้ง 2 หน่วยงานที่ได้มีการดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน จึงเห็นควรจัดทำบันทึกข้อตกลงฉบับใหม่ขึ้นมาทดแทน

ดูข่าวต้นฉบับ