"GDP จีนต่ำกว่าคาด ขณะผลประกอบการแบงค์สหรัฐฯ ออกมาสวนทางเศรษฐกิจโลก!!" - FINNOMENA Weekly Market Insight 21 - 25 ต.ค.2562

Finnomena อัพเดต 21 ต.ค. 2562 เวลา 09.00 น. • เผยแพร่ 21 ต.ค. 2562 เวลา 09.00 น. • FINNOMENA Investment Team

FINNOMENA Weekly Market Insight 21 - 25 ต.ค.2562

ตอน "GDP จีนต่ำกว่าคาด ขณะผลประกอบการแบงค์สหรัฐฯ ออกมาสวนทางเศรษฐกิจโลก!!" ติดตามบทความ FINNOMENA Weekly Market Insight ทุกสัปดาห์ได้ที่ LINE ID : @FINNOMENA หรือFINNOMENA YOUTUBE : https://www.youtube.com/playlist?list=PLhZeb_wAvs-eAO-7uCAPL3qdafeXYhu7f

ดูข่าวต้นฉบับ