โปรดอัพเดตเบราว์เซอร์

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้เป็นเวอร์ชันเก่าซึ่งไม่สามารถใช้บริการของเราได้ เราขอแนะนำให้อัพเดตเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

5 อันดับค่าเทอมโรงเรียนอนุบาล ‘วิชาการ’ ราคามิตรภาพและราคาสูงที่สุดในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ถ้าคุณพ่อคุณแม่ชื่นชอบโรงเรียนแนววิชาการ ลองมาดูโรงเรียนคุณภาพเหล่านี้ ว่าค่าเทอมต่ำสุดและสูงสุดอยู่ที่เท่าไร เผื่อไว้ตัดสินใจให้เจ้าตัวน้อย

5 อันดับ โรงเรียนวิชาการ: ราคามิตรภาพ

อันดับ 5

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่

ค่าใช้จ่าย: 37,000 บาท/ปี

(แบ่งเป็น 2 เทอมการศึกษา)

ปีที่ก่อตั้ง: 2005

เปิดสอนตั้งแต่ระดับ: เตรียมอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย

มุ่งพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้พัฒนาการทุกด้านของผู้เรียน ทั้งร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา รวมไปถึงจิตพิสัยและทักษะชีวิต และมีการเรียนการสอนผ่านการจัดประสบการณ์บูรณาการ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเนื้อหาเดียวกัน ให้เด็กๆ คุ้นชินกับทั้งสองภาษาผ่านกิจกรรมหลากหลาย เพื่อเติมเต็มศักยภาพของเด็กนักเรียนทุกคน

พื้นที่ในโรงเรียนก็น่าสนุกสำหรับเด็กๆ คือมีหมู่บ้านคนแคระ สวนป่า และสนามกีฬาทั้งกลางแจ้งและในร่มครบครัน

ที่อยู่: เลขที่ 48 หมู่ 4 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ

เว็บไซต์: www.swm.ac.th

โทร. 02-543-6921-4

อันดับ 4

โรงเรียนสายอักษร

ค่าใช้จ่าย: 33,000 บาท/ปี

(แบ่งเป็น 2 เทอมการศึกษา)

ปีที่ก่อตั้ง: 1963

เปิดสอนตั้งแต่ระดับ: เตรียมอนุบาล-ประถมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนสายอักษรมีคำขวัญคือ ‘เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม สุจริต ประสิทธิภาพ รับผิดชอบ นบนอบ เชื่อฟัง’ และมีกิจกรรมสนุกๆ ให้เด็กนักเรียนทั้งโรงเรียนได้ทำร่วมกันเสมอ เช่น การแสดงฉลองปีใหม่หรือกีฬาสี เป็นต้น ซึ่งอาจารย์จะอัปเดตข่าวสารให้คุณพ่อคุณแม่ทราบเสมอ

พื้นที่ในโรงเรียนที่น่าสนุกสำหรับเด็กๆ คือสระว่ายน้ำในร่มระดับมาตรฐานและทันสมัย และมีเครื่องเล่นสำหรับเด็กอนุบาลโดยเฉพาะครบครัน

ที่อยู่: 145 หมู่ 12 ถนนรามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ

เว็บไซต์: www.saiaksorn.ac.th

โทร. 02-510-9824-5

อันดับ 3

โรงเรียนสีตบุตรบำรุง

ค่าใช้จ่าย: 32,600 บาท/ปี

(แบ่งเป็น 2 เทอมการศึกษา)

ปีที่ก่อตั้ง: 1921

เปิดสอนตั้งแต่ระดับ: อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย

เป็นโรงเรียนแรกๆ ของไทยที่เน้นนำภาษาและวัฒนธรรมจีนมาเป็นจุดเด่นในการสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัย แต่ก็ไม่ได้ทิ้งวิชาการหรือกิจกรรมด้านอื่น เพราะโรงเรียนยังเน้นสอนด้วยเทคโนโลยี แต่ก็อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และรู้จักความเป็นไทย ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตด้วย

ที่อยู่: 87 ถนนจรัสเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

เว็บไซต์: www.sitabutr.ac.th

โทร. 02-214-3738

อันดับ 2

โรงเรียนพระแม่มารี

ค่าใช้จ่าย: 29,613 บาท/ปี

(แบ่งเป็น 2 เทอมการศึกษา)

ปีที่ก่อตั้ง: 1955

เปิดสอนตั้งแต่ระดับ: เตรียมอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนที่ก่อตั้งจากบาทหลวง ผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส และชี้นำพวกเขาให้ไปในทางที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีเป้าหมายในชีวิตที่ดี โดยปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆ ด้วยการมอบรางวัลให้เด็กนักเรียนที่เป็นตัวอย่างที่ดีทุกปี ซึ่งในระดับชั้นอนุบาลจะเน้นการเรียนรู้ผ่านการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี แต่ก็ไม่ทิ้งเรื่องวิชาการและภาษาต่างประเทศ และยังพาเด็กๆ ไปเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นวิชาการกีฬาหรือดนตรี เป็นต้น

ที่อยู่: 247 ซอยจันทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ

เว็บไซต์: www.pmr.ac.th

โทร. 02-212-4513-4

อันดับ 1

โรงเรียนลาซาล

ค่าใช้จ่าย: 28,000 บาท/ปี

(แบ่งเป็น 2 เทอมการศึกษา)

ปีที่ก่อตั้ง: 1963

เปิดสอนตั้งแต่ระดับ: อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนเน้นทั้งวิชาการและกิจกรรม เพราะนอกจากการเรียนการสอนที่เข้มข้น และรับนักเรียนอนุบาลถึง 18 ห้องแล้ว โรงเรียนยังสนับสนุนกิจกรรมนอกห้องเรียนเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะพานักเรียนไปแข่งขันไมค์ทองคำ หรือการจัดสรรพื้นที่ในโรงเรียนให้เหมาะกับพัฒนาการของเด็กเล็ก อาทิ สวนไดโนเสาร์ ที่จัดตั้งหุ่นจำลองไดโนเสาร์พันธุ์ต่างๆ กลางแจ้ง และสวนเมาคลี ที่มีการจัดตั้งหุ่นจำลองตัวละครในนิทานเรื่องเมาคลี และสัตว์ประจำราศีต่างๆ นิยมใช้ตอนทำกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี และในช่วงเทศกาลต่างๆ โรงเรียนจะใช้สวนเมาคลีทำเป็นสนามเพนต์บอล

ที่อยู่: 752 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ

เว็บไซต์: www.lasalleschool.ac.th

โทร. 02-393-3510

5 อันดับโรงเรียนวิชาการ: ราคาสูงที่สุด

อันดับ 5

โรงเรียนอนุบาลแสงโสม

ค่าใช้จ่าย: 92,800 บาท/ปี

(แบ่งเป็น 2 เทอมการศึกษา)

ปีที่ก่อตั้ง: 1984

เปิดสอนตั้งแต่ระดับ: เตรียมอนุบาล-อนุบาล

เน้นให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้เด็กๆ ได้ฝึกคิดและวางแผนตามความสนใจ และความต้องการของตัวเอง โดยให้นักเรียนเลือกหัวข้อ และตั้งคำถามถึงสิ่งที่อยากรู้ และจัดกิจกรรมการเรียนเพื่อให้พวกเขาหาคำตอบได้ด้วยตัวเอง ประกอบกับการทำกิจกรรมต่างๆ หลายด้าน ที่ครอบคลุมเนื้อหาหลายวิชา เช่น เรื่องกล้วยก็จะมีกิจกรรมปลูกกล้วย ทำกล้วยบวชชี ทำขนมกล้วย ทำภาพพิมพ์ก้านกล้วย ประดิษฐ์ของเล่นจากใบตอง แต่งกลอนกล้วย แต่งเพลงกล้วย เป็นต้น

เด็กๆ จะสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ได้ลงมือกระทำ คิดเป็น ทำเป็น รู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต และมีการเรียนรู้อย่างมีความสุข

ที่อยู่: เลขที่ 6 ซอยประชาชื่น 32 ถนนประชาชื่น เยื้องหมู่บ้านซีเมนต์ไทย กรุงเทพฯ

เว็บไซต์: http://kindergarten.sangsomschool.com/

โทร. 02-585-6433, 02-585-5316

อันดับ 4

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา

ค่าใช้จ่าย: 93,600 บาท/ปี

(แบ่งเป็น 2 เทอมการศึกษา)

ปีที่ก่อตั้ง: 1993

เปิดสอนตั้งแต่ระดับ: เตรียมอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย

มุ่งจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และให้เด็กๆ มีประสบการณ์ตรง และปฏิสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว และมีพัฒนาการที่ดีทุกด้านผ่านการเรียนรู้โดยประสาทสัมผัสทั้งห้า รวมถึงปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้เด็กๆ ไปด้วย เพื่อเป็นพื้นฐานการเติบโตและอยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้อย่างมีความสุข

ที่อยู่: 336/7 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

เว็บไซต์: www.ektra.ac.th

โทร. 02-213-0117, 02-212-0157

อันดับ 3

โรงเรียนสาธิตพัฒนา

ค่าใช้จ่าย: 107,000 บาท/ปี

(แบ่งเป็น 2 เทอมการศึกษา)

ปีที่ก่อตั้ง: 2006

เปิดสอนตั้งแต่ระดับ: เตรียมอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย

สร้างบรรยากาศการเรียนให้เด็กๆ รู้สึกอยากเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างมีความสุข มีพัฒนาการที่ดีทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาควบคู่กันไป ผ่านการลงมือปฏิบัติ กิจกรรม และการเล่นต่างๆ ตั้งแต่แบบเดี่ยวไปจนถึงการเรียนรู้เป็นทีม เพื่อให้เด็กๆ กล้าแสดงออก มีทักษะชีวิต คิดเชิงบวก สามารถสื่อสารได้ในระดับนานาชาติ รู้จักความเป็นไทย และเป็นพลเมืองโลกที่มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย รวมไปถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่อยู่: เลขที่ 387 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ

เว็บไซต์: http://www.satitpattana.ac.th

โทร. 02-915-5390-2

อันดับ 2

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

ค่าใช้จ่าย: 157,513 บาท/ปี

(แบ่งเป็น 2 เทอมการศึกษา)

ปีที่ก่อตั้ง: 1874

เปิดสอนตั้งแต่ระดับ: เตรียมอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย

(รับเฉพาะเด็กผู้หญิง)

จัดการเรียนการสอนสองภาษา ภายใต้กฎกระทรวงศึกษาธิการของไทย ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทุกด้าน ทั้งร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ด้วยเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตัวเด็ก บุคคล สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ และสิ่งต่างๆ รอบตัวที่เด็กๆ มีโอกาสใกล้ชิดหรือมีปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นสิ่งที่เด็กสนใจ ไม่เน้นให้ท่องจำเนื้อหา แต่ค่อยๆ ปลูกฝังให้เด็กรู้สึกดีต่อตัวเอง ผู้อื่น และรักการเรียนรู้

โดยมีกิจกรรมเด่นของโรงเรียนคือนักร้องประสานเสียง ที่ให้เด็กๆ ฝึกร้อง คุ้นชินกับเสียงเพลง และดนตรีตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลเลยทีเดียว

ที่อยู่: 67 ถนนสุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

เว็บไซต์: http://www.wattana.ac.th

โทร. 02-254-7991-5

อันดับ 1

โรงเรียนอำนวยศิลป์

ค่าใช้จ่าย: 320,000 บาท/ปี

(แบ่งเป็น 2 เทอมการศึกษา)

ปีที่ก่อตั้ง: 1926

เปิดสอนตั้งแต่ระดับ: อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย

นักเรียนจะได้เรียนรู้ในบริบทสองภาษา และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องผ่านการเล่น โดยจะสอดแทรกทักษะภาษาและวัฒนธรรมไทย ผ่านการเรียนรู้แบบประเทศอังกฤษ ด้วยบทเรียนท้าทายที่เหมาะสมตามวัย ผ่านการเล่น การฝึกทักษะแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง และร่วมกับผู้อื่น ซึ่งเป็นการปูพื้นฐานที่ช่วยให้เด็กๆ ค้นพบจุดแข็งด้านวิชาการและความสนใจในสายวิชาต่างๆ ของตัวเอง ก่อนที่จะเรียนรู้เนื้อหาด้านวิชาการอย่างจริงจัง เมื่อเข้าศึกษาในระดับต่อๆ ไป

จุดเด่นของโรงเรียนคือทุกวันหลังเลิกเรียน โรงเรียนอำนวยศิลป์จะจัดให้ครูทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติ และผู้สอนจากสถาบันภายนอกที่มีมาตรฐาน มาจัดกิจกรรมที่เด็กแต่ละคนสนใจโดยเฉพาะ อาทิ หมากรุก หุ่นยนต์ กีฬา (ว่ายน้ำ เทควันโด ไอกิโด บาสเกตบอล ฟุตบอล แบดมินตัน ปิงปอง เน็ตบอล โยคะ) วิทยาศาสตร์ ศิลปะ การประดิษฐ์ บัลเลต์ ทำอาหาร กิจกรรม STEM นาฏศิลป์ไทย ดนตรีไทย ดนตรีสากล ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่งเด็กๆ สามารถเลือกเข้าเรียนได้ตามที่ถนัดหรือสนใจได้ตั้งแต่อนุบาลเลย

ที่อยู่: 304/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

เว็บไซต์: https://amnuaysilpa.website/

โทร. 02-354-5267

ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2018

ขอขอบคุณ ภาพประกอบจากทุกโรงเรียน

ดูข่าวต้นฉบับ
0
0