FootNote:ชิงชัง รังเกียจ อนาคตใหม่ สกัด ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

Khaosod อัพเดต 23 ต.ค. 2562 เวลา 07.22 น. • เผยแพร่ 23 ต.ค. 2562 เวลา 07.22 น.
Unt963itled-1

FootNote:ชิงชัง รังเกียจ อนาคตใหม่ สกัด ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

ไม่ว่ากรณีที่มีการตั้งกรรมการสอบวินัย น.ส.กวินนาถ ตาคีย์ ไม่ว่ากรณีที่มีการเสนอชื่อ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณ

ถือได้ว่าเป็นเรื่อง “ภายใน” ของพรรคอนาคตใหม่

แต่สังคมก็สัมผัสได้ถึงแรงกระเพื่อมและความพยายามจะเข้ามา บงการ ควบคุม จาก “ภายนอก” พรรคอนาคตใหม่ เด่นชัดมากยิ่งขึ้นเป็นลำดับ

ไม่ว่าจะเป็นปฏิกิริยาจากคนของพรรคพลังประชารัฐ ไม่ว่าจะเป็นปฏิกิริยาจากคนของพรรครวมพลังประชาชาติไทย

หรือแม้กระทั่งจากที่ประชุมของสมาชิกวุฒิสภา

สะท้อนให้เห็นจุดเด่นของพรรคอนาคตใหม่ สะท้อนให้เห็นความ หวาดกลัวต่อการดำรงอยู่ของพรรคอนาคตใหม่

กรณีของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นั้นเด่นชัดอย่างยิ่งว่าการเสนอบุคคลเข้าเป็น”กรรมาธิการ”ที่น่าสังเกตมิได้มีแต่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้เดียว

ตรงกันข้าม พรรคอนาคตใหม่ยังเสนอ นายวีระศักดิ์ เครือเทพ นักวิชาการซึ่งเชี่ยวชาญในเรื่อง”กระจายอำนาจ”อีกด้วย

แต่ความสนใจอยู่ที่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

ขณะเดียวกัน กรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวินัยของ น.ส.กวินนาถ ตาคีย์ ส.ส.เขต 7 ชลบุรี ก็มีเหตุผลอย่างแจ้งชัดคือกระ ทำการสวนกับ”มติพรรค” 2 หนติดต่อกัน

มติของคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่เป็นไปตามข้อบังคับพรรคครบถ้วน ทุกประการ เป็นสิทธิอันชอบที่พรรคอนาคตใหม่พึงกระทำเพื่อความเรียบร้อยของพรรค

เหตุใดจึงมีความพยายามจะสอดแทรกเข้าไปจาก”ภายนอก”

ทั้งหมดนี้อธิบายได้อย่างเดียวเท่านั้นว่า สภาพที่พรรคอนาคตใหม่ประสบอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภายหลังการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม สะท้อนความหวาดระแวง ความกลัวอย่างรุนแรงล้ำลึก

ยอมรับไม่ได้ที่พรรคอนาคตใหม่ได้รับความเชื่อมั่นสูงถึงกว่า 6.3 ล้านคะแนนเสียงจากทั่วประเทศ

ยอมรับต่อความสำเร็จของพรรคอนาคตใหม่

จึงพยายามสกัด ขัดขวางและรุนแรงถึงขั้นจะบดขยี้ทำลายเหมือนกับที่เคยทำกับพรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน

ไม่ว่าพรรคอนาคตใหม่จะขยับอย่างไรก็เห็นว่าเป็นอันตราย

ดูข่าวต้นฉบับ