สถ. ยันเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เบี้ยความพิการ ถึงมือประชาชนในวันที่ 22 กันยายนนี้

คมชัดลึกออนไลน์ อัพเดต 10 ก.ย เวลา 11.15 น. • เผยแพร่ 10 ก.ย เวลา 11.15 น.

       วันนี้ (10 กันยายน 2563) นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กรณีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำเดือนกันยายน 2563 มีความจำเป็นต้องเลื่อนการจ่ายเงิน

 

      อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : เลื่อนจ่าย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - เบี้ยความพิการ ประจำเดือนกันยายน 2563

 

       กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากรายการอื่นมาจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุแล้ว โดยจะเร่งรัดจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 นี้

 

อ่านต้นฉบับ

https://www.facebook.com/187541454601554/posts/3545012022187797/?d=n

ขอบคุณที่มา : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย

 

https://www.facebook.com/187541454601554/posts/3545012022187797/?d=n

ดูข่าวต้นฉบับ