โปรดอัพเดตเบราว์เซอร์

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้เป็นเวอร์ชันเก่าซึ่งไม่สามารถใช้บริการของเราได้ เราขอแนะนำให้อัพเดตเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

ทั่วไป

กรมราชทัณฑ์ ลงดาบข้าราชการ 5 ราย ทำผิดวินัย มีพฤติการณ์เสื่อมเสีย

ThaiNews - ไทยนิวส์ออนไลน์

อัพเดต 03 พ.ย. 2565 เวลา 07.08 น. • เผยแพร่ 03 พ.ย. 2565 เวลา 06.58 น.

กรมราชทัณฑ์ ไม่เอาไว้ สั่งลงดาบข้าราชการ 5 ราย ทำผิดวินัย มีพฤติการณ์เสื่อมเสีย เพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่ข้าราชการรายอื่น

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยถึง ผลการประชุมคณะอนุกรรมการสามัญประจำกรมราชทัณฑ์ (อ.ก.พ.) ครั้งที่ 7/2565 พิจารณาลงโทษข้าราชการที่ทำผิดวินัย มีพฤติการณ์ที่เสื่อมเสีย ทำให้ประชาชนเกิดความไม่เชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ โดยที่ประชุมมีมติลงโทษข้าราชการที่กระทำผิดวินัย จำนวนทั้งสิ้น 5 ราย (ไล่ออกจากราชการ 3 ราย และ ปลดออกจากราชการ 2 ราย) รายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

กรมราชทัณฑ์ ลงดาบข้าราชการ 5 ราย ทำผิดวินัย มีพฤติการณ์เสื่อมเสีย
กรมราชทัณฑ์ ลงดาบข้าราชการ 5 ราย ทำผิดวินัย มีพฤติการณ์เสื่อมเสีย

1. กรณีปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริตและประพฤติชั่วร้ายแรง 3 กรณี โดยมีพฤติการณ์ ดังนี้

เรียกรับเงินจากญาติผู้ต้องขังเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำในเรื่องเกี่ยวกับทัณฑปฏิบัติ (มติ อ.ก.พ.ไล่ออกจากราชการ 1 ราย)

เรียกรับเงินจากญาติผู้ต้องขังเพื่อแลกกับการไม่ย้ายผู้ต้องขังไปคุมขังเรือนจำอื่น (มติ อ.ก.พ.ไล่ออกจากราชการ 1 ราย)

รับฝากสิ่งของจากญาติผู้ต้องขังเข้าไปให้ผู้ต้องขัง โดยมีสิ่งของต้องห้าม (ยาเสพติด) อยู่ภายในสิ่งของดังกล่าว (มติ อ.ก.พ.ไล่ออกจากราชการ 1 ราย)

2. กรณีขาดราชการติดต่อกันเกิน 15 วันโดยไม่มีเหตุอันสมควร(มติ อ.ก.พ.ปลดออกจากราชการ 2 ราย)

นายอายุตม์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมาตนได้เน้นย้ำให้ข้าราชการในสังกัดปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและย้ำว่ากรมราชทัณฑ์ไม่ปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ หากพบเห็นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์รายใดกระทำผิด หรือเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด พร้อมทั้งได้เปิดช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้โดยตรง ผ่านทางเว็บไซต์ http://protect.moj.go.th หรืออีเมล์ doc.anti.secretary@gmail.com หรือทางโทรศัพท์ 0-2967-2222 หากพบว่าเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์กระทำผิดจริงหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดจะถูกลงโทษขั้นเด็ดขาด

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมที่ Tnews

0 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0