โปรดอัพเดตเบราว์เซอร์

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้เป็นเวอร์ชันเก่าซึ่งไม่สามารถใช้บริการของเราได้ เราขอแนะนำให้อัพเดตเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

Blockchain จะช่วยอุตสาหกรรม น้ำมันปาล์มอย่างไร

โครงการนี้โดยพื้นฐานแล้วเป็นโครงการที่สามารถช่วยแก้ปัญหาไม่ใช่แค่ในส่วนของเกษตรกร แต่ยังช่วยแก้ปัญหาหลายอย่างในระบบของการซื้อขายปาล์มน้ำมันได้ ปัญหาอย่างแรกที่เป็นปัญหาเรื้อรังกันมานาน คือทะลายปาล์มดิบที่ไม่มีน้ำมันถูกตัดและส่งเข้าสู่ลานเท ก่อนจะส่งออกไปยังโรงงาน  ซึ่งปัญหาตรงนี้ทำให้ราคาปาล์มที่เกษตรกรได้รับโดยรวมนั้นต่ำลง และทำให้เกิดปัญหาระหว่างลานเท เกษตรกร และโรงงานขึ้น 

ในส่วนนี้การใช้ blockchain จะสามารถดึงข้อมูลที่เก็บอยู่มาช่วยให้เกิดการจัดการการตัดปาล์มจากสวนปาล์มได้ดีขึ้นและตรงกับเวลาการสุกของปาล์ม
มากขึ้นได้ 

อีกปัญหาเป็นเรื่องของตาชั่งที่ลานเทบางลานใช้ ไม่ได้มาตรฐานทำให้เกษตรกรเสียเปรียบในการซื้อขายก็แก้ไขได้ไม่ยากผ่านระบบนี้  เนื่องจากน้ำหนักจริงที่ขายให้โรงงานจะถูกบันทึกไว้ ซึ่งเกษตรกรจะตรวจสอบได้ว่าน้ำหนักสมเหตุสมผลกับตอนรับซื้อจากเกษตรกรหรือไม่ ปัญหาขัดแย้งในเรื่องคุณภาพปาล์มหรือน้ำหนักของปาล์มระหว่างเกษตรกร ลานเท และโรงงาน นั้นจะสามารถแก้ไขผ่านระบบที่โปร่งใสนี้ได้ 

การที่เกษตรกร ลานเท และโรงงาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย สามารถตรวจสอบซึ่งกันและกันได้ ผ่านการทำ smart contract ในระบบ blockchain ก็หมายถึงการทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะทราบราคาการซื้อขายทุกส่วน จะทำให้ทราบว่าเงินที่เกิดจากการซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) ในท้ายที่สุดแล้ว จะถึงมือเกษตรกรเป็นเป็นเงินเท่าไหร่ และเป็นไปตามราคาผลผลิตตามที่รัฐรับประกันราคาหรือไม่ และมีความผิดปรกติเกิดขึ้นในจุดใดของการกระบวนการซื้อขายหรือไม่ 

การนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มทั้งระบบในอนาคต ในขณะเดียวกันการทำให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดสามารถเข้าสู่ระบบการซื้อขายด้วย Blockchain อย่างราบรื่น ตลอดจนการทำระบบให้มีประสิทธิภาพ ใช้ทรัพยากรน้อย  มีความเร็วในการทำธุรกรรมที่เพียงพอ (โดยปกติ Blockchain บางระบบจะสามารถทำธุรกรรมได้เพียง 20 ธุรกรรมทุกๆ วินาที ในขณะที่ Visa ทำได้มากกว่า 2000 ธุรกรรมต่อวินาที) 

ทั้งนี้ การพัฒนา platform สำหรับการซื้อขายเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายก็นับเป็นความท้าทาย ซึ่งต้องยอมรับว่า การที่เกษตรกร รวมถึงผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเอง
จะเข้าถึงการใช้งานระบบก็อาจจะยังไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากระบบนี้นับเป็นระบบใหม่ที่คนจำนวนมากไม่เคยเข้าถึงหรือใช้งานมาก่อน แต่หากทำได้ก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการจัดการซื้อขายน้ำมันปาล์มในอนาคต

หน้า 9 ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3,588 

ดูข่าวต้นฉบับ