ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงิน? สะพัด "ไทยซัมมิท แหลมฉบัง" หยุดทำงาน 2 เดือน จ่ายค่าจ้างเหลือ 75%

Manager Online เผยแพร่ 22 ต.ค. 2562 เวลา 15.17 น. • MGR Online

เอกสารว่อนเน็ต! โรงงานผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ยานยนต์ "ไทยซัมมิท แหลมฉบัง โอโตพาร์ท" ของตระกูล "จึงรุ่งเรืองกิจ" ประกาศหยุดการทำงาน 2 เดือน 26 ต.ค. ถึง 25 ธ.ค. เหตุลูกค้าหยุดผลิตชั่วคราว ยอดสั่งซื้อลดลง จ่ายค่าจ้างเหลือ 75% อีกด้านพบอีกบริษัท ปรับลดค่าใช้จ่าย งดโอที 100% ยาว 2 เดือน

วันนี้ (22 ต.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า ในโซเชียลมีเดียมีการเผยแพร่ประกาศ บริษัท ไทยซัมมิท แหลมฉบัง โอโตพาร์ท จำกัด ที่ TSLA. HRM 019/2562 เรื่อง กำหนดหยุดการทำงานใน วันที่ 26 ตุลาคม ถึง 25 ธันวาคม 2562 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ลงนามโดย นายภูทัต เผื่อนอุดม ผู้จัดการส่วนสนับสนุนบริหารทรัพยากรมนุษย์ ระบุว่า เนื่องจากวันที่ 26 ธันวาคม ถึง 25 ธันวาคม 2562 ลูกค้าของบริษัทฯ หยุดการผลิตชั่วคราวและมีการสั่งซื้อสินค้าเข้ามาในปริมาณลดลง ทางบริษัทฯ พิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นต้องหยุดการทำงานชั่วคราว บางส่วน ในวันที่ 26 ตุลาคม ถึง 25 ธันวาคม 2562 การหยุดงานชั่วคราว มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ในระหว่างเวลาที่บริษัทฯ หยุดการทำงานชั่วคราวตามประกาศ บริษัทฯ จะดำเนินการจ่ายเงินค่าจ้างให้กับพนักงานทุกระดับ ในอัตราร้อยละ 75 ของค่าจ้างปกติ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 75 โดยการหยุดตามข้อนี้จะไม่มีผลใดๆ กับการคำนวณเบี้ยขยันหรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ พนักงานสามารถใช้สิทธิ์ลาหยุดพักผ่อนประจำปี เพื่อรับค่าจ้างเต็มจำนวน ในวันที่ได้ประกาศให้เป็นวันหยุดชั่วคราวตามประกาศนี้ โดยพนักงานที่ใช้สิทธิ์ลาหยุดพักผ่อนประจำปี จะต้องคีย์การลาในระบบ ESS ก่อนวันหยุดการทำงานชั่วคราวที่กำหนดไว้ จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

อ่านโพสต์ต้นฉบับ คลิกที่นี่

ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า บริษัท ไทยซัมมิท แหลมฉบัง โอโตพาร์ท จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2534 ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ 200 หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ, นางสาวชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ, นางสาวรุจิรพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ, นายสกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจ และนายบดินทร์ธร จึงรุ่งเรืองกิจ วัตถุประสงค์ที่ส่งงบการเงินปีล่าสุด ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ยานยนต์ และเครื่องยนต์ โดยในปี 2561 มีรายได้รวม 3,447.07 ล้านบาท กำไรสุทธิ 129 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 มีรายได้รวม 3,204.92 ล้านบาท กำไรสุทธิ 69.97 ล้านบาท

ทั้งนี้ นางสมพร มีศักดิ์เป็นมารดาของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ที่ศาลรัฐธรรมนูญสั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว ก่อนหน้านี้ในเว็บไซต์ สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ในส่วนของสมาชิกสมาคม บริษัท ไทยซัมมิท แหลมฉบัง โอโตพาร์ท จำกัด ยังระบุชื่อ นายธนาธร เป็นผู้ติดต่อ ร่วมกับ นายพิเชฐ ปิยะจิตเมตตา และนายพิทยา แดงวิรุฬห์ เป็นผู้ติดต่อ (Contact Us) อีกด้วย

นอกจากนี้ ยังมีการเผยแพร่ประกาศ บริษัท ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสทรี จำกัด ที่ EVP.008/2019 เรื่อง มาตรการปรับลดค่าใช้จ่าย ลงนามโดย นายสกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจ รองประธานกรรมการบริหาร ระบุว่า เนื่องจากสถานการณ์ยอดขายที่ลดลงต่อเนื่อง บริษัทฯ มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานปรับลดค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับทิศทางของยอดขายที่ลดลง

จึงขอประกาศมาตรการดังต่อไปนี้ 1. ระงับการลงทุนที่ของบประมาณประจำปี 2019 ทั้งหมด ยกเว้น Tooling, Rack โดยรายการที่จำเป็นให้นำเสนอเป็นกรณีไป 2. งดการทำงานในวันหยุด, ทำล่วงเวลาในวันหยุด 100% หากจำเป็นต้องทำงาน ต้องได้รับการอนุมัติจาก Head of SPG เท่านั้น ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง 3. โรงงานที่มียอดขายติดลบจากแผนธุรกิจ Actual 9 + Plan 3 (YTD) ทุกส่วนห้ามไม่ให้มีสัดส่วน OT ต่อฐานเงินเดือน ในเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562 เกิน 5% 4. สายสำนักงานทั้งหมด ให้งดการทำงานล่วงเวลา 100% ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2562

ดูข่าวต้นฉบับ