โปรดอัพเดตเบราว์เซอร์

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้เป็นเวอร์ชันเก่าซึ่งไม่สามารถใช้บริการของเราได้ เราขอแนะนำให้อัพเดตเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

เปิดวันหยุดเดือนกุมภาพันธ์ 2565 พร้อมเช็ควันหยุดยาวปีนี้ก่อนวางแผนเที่ยวเลย!

เปิดวันหยุดเดือนกุมภาพันธ์ 2565 พร้อมเช็ควันหยุดยาวปีนี้ก่อนวางแผนเที่ยวเลย!

เปิดวันหยุดเดือนกุมภาพันธ์ 2565 พร้อมเช็ควันหยุดยาวปีนี้ หลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีประกาศวันหยุดราชการประจำปี 2565 จำนวน 19 วัน และไฟเขียววันหยุดยาวพิเศษอีก 4 วัน เช็คเลย!

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ประชุม คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้รับทราบภาพรวมวันหยุดราชการประจำปี 2565 จำนวน 19 วัน และให้ความเห็นชอบกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2565 จำนวน 4 วัน

เปิดวันหยุดเดือนกุมภาพันธ์ 2565 พร้อมเช็ควันหยุดยาวปีนี้ก่อนวางแผนเที่ยวเลย!
วันหยุดเดือนกุมภาพันธ์

สำหรับวันหยุดเดือนกุมภาพันธ์ 2565 มีดังนี้ 

 • 16 กุมภาพันธ์ 2565 : วันมาฆบูชา

วันหยุดราชการประจำปี 2565 จำนวน 19 วัน มีดังนี้

 • วันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 2565
 • วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่ 3 มกราคม 2565
 • วันมาฆบูชา 16 กุมภาพันธ์ 2565
 • วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน 2565
 • วันสงกรานต์ 13-15 เมษายน 2565 รวม 3 วัน
 • วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565
 • วันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เดือนพฤษภาคม 2565 ซึ่งทางสำนักพระราชวังจะประกาศว่าเป็นวันไหน
 • วันวิสาขบูชา พฤษภาคม 2565
 • วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา 16 พฤษภาคม 2565
 • วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565
 • วันอาสาฬหบูชา 13 กรกฎาคม 2565
 • วันเข้าพรรษา 14 กรกฎาคม 2565
 • วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565
 • วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565
 • วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565
 • วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2565
 • วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช 24 ตุลาคม 2565
 • วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565
 • วันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2565
 • วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ 12 ธันวาคม 2565
 • วันสิ้นปี 31 ธันวาคม 2565

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2565 จำนวน 4 วัน ได้แก่

วันหยุดเดือนกุมภาพันธ์

วันหยุดพิเศษ-วันหยุดยาว ปี 2565

 • วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 13-17 กรกฎาคม 2565
 • วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 28-31 กรกฎาคม 2565
 • วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 13-16 ตุลาคม 2565
 • วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2565-2 มกราคม 2566

ทั้งนี้ เพื่อให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องกันในแต่ละช่วง เชื่อมโยงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ ทั้งหมดเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการเดินทางและส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ โดยเฉพาะภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการประกาศเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศด้วย

วันหยุดเดือนกุมภาพันธ์

อัพเดทวันหยุดของสถาบันการเงินปี 2565 ล่าสุด มีดังนี้ 

 • วันจันทร์ที่ ​3 ​มกราคม : ​ชดเชยวันขึ้นปีใหม่ (วันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2565)
 • วันพุธที่ ​16 ​กุมภาพันธ์ : ​วันมาฆบูชา
 • วันพุธที่ ​6 ​เมษายน : ​วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
 • วันพุธที่ ​13 ​เมษายน : ​วันสงกรานต์
 • วันพฤหัสบดีที่ ​14 ​เมษายน : ​วันสงกรานต์
 • วันศุกร์ที่ ​15 ​เมษายน : ​วันสงกรานต์
 • วันจันทร์ที่ ​2 ​พฤษภาคม : ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ (วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565)
 • วันพุธที่ ​4 ​พฤษภาคม : ​วันฉัตรมงคล
 • วันจันทร์ที่ 1​6 ​พฤษภาคม : ​ชดเชยวันวิสาขบูชา (วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565)
 • วันศุกร์ที่ ​3 ​มิถุนายน : วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
 • วันพุธที่ 13 ​กรกฎาคม : ​วันอาสาฬหบูชา
 • วันพฤหัสบดีที่ ​28 ​กรกฎาคม : วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • วันศุกร์ที่ ​29 กรกฎาคม : วันหยุดพิเศษ (เพิ่มเติม)
 • วันศุกร์ที่ ​12 ​สิงหาคม : ​วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
 • วันพฤหัสบดี ​ตุลาคม : วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • วันศุกร์ที่ ​14 ​ตุลาคม : ​วันหยุดพิเศษ (เพิ่มเติม)
 • วันจันทร์ที่ ​24 ​ตุลาคม : ​ชดเชยวันปิยมหาราช (วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565)
 • วันจันทร์ที่ ​5 ​ธันวาคม : ​วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
 • วันจันทร์ ​12 ​ธันวาคม : ​ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ (วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565)

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ดูข่าวต้นฉบับ