AlibabaNews ไทย เว็บไซต์เรียนรู้กลยุทธของอาลีบาบาและอีโคซิสเท็ม

IT24Hrs เผยแพร่ 19 ต.ค. 2562 เวลา 11.14 น. • iT24Hrs by ปานระพี
AlibabaNews ไทย เว็บไซต์เรียนรู้กลยุทธของอาลีบาบาและอีโคซิสเท็ม

AlibabaNews ไทย เว็บไซต์ใหม่จาก อาลีบาบา โดยประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในตลาดที่สำคัญของอาลีบาบา กรุ๊ป และเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนในระดับนานาชาติ ทางอาลีบาบามีความต้องการที่อยากให้ประเทศไทย ได้ร่วมเดินทาง และเติบโตไปพร้อมกัน จึงเปิดตัวAlibabaNews ไทย ซึ่งเป็นคลังข่าวและประตูสำหรับคนไทยที่สนใจ และต้องการที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับความสำเร็จ ของอีโคซิสเท็ม ตลาดที่ทรงพลัง แห่ง อาลีบาบา กรุ๊ป

AlibabaNews ไทย

AlibabaNews ไทย นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจ เป็นแรงบันดาลใจ อีกทั้งเป็นกรณีศึกษาให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถนำไปปรับใช้ หรือกำหนดกลยุทธ์ของตนเองได้ รวมไปถึงการชี้ให้เห็นเทรนด์ นวัตกรรม และโครงการต่าง ๆ ที่ขับเคลื่อนโดยมีอาลีบาบาแบบองค์รวม เพื่อช่วยพัฒนาการเปลี่ยนถ่ายสู่ยุคดิจิทัล ทั้งในระดับบุคคล วิสาหกิจชุมชน องค์กร ไปจนถึงความร่วมมือกับภาครัฐ ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศไทยจีน ภูมิภาค และระดับนานาชาติ

โดยรวมเรื่องราวที่นำเสนอรวมถึงวิดีโอ ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถนำเนื้อหาและวิดีโอทั้งหมดใน AlibabaNews ไทย ไปใช้หรือเผยแพร่ต่อโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการแชร์ข้อมูลช

ทุกท่านสามารถรับชมข่าวสารอาลีบาบาได้ที่   https://th.alibabanews.com/

ดูข่าวต้นฉบับ