การจัดการมรดกในรูปแบบประกันชีวิต

Wealthy Thai อัพเดต 11 ก.ย เวลา 16.59 น. • เผยแพร่ 11 ก.ย เวลา 16.59 น. • wealthythai
การจัดการมรดกในรูปแบบประกันชีวิต
เพราะประกันชีวิตคือ เงินสดก้อนหนึ่งที่จะถูกส่งมอบให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามสัดส่วนที่ผู้เอาประกันภัยระบุไว้ หากผู้เอาประกันภัยเกิดจากไปก่อนครบกำหนดสัญญา

เพราะประกันชีวิตคือ เงินสดก้อนหนึ่งที่จะถูกส่งมอบให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามสัดส่วนที่ผู้เอาประกันภัยระบุไว้

หากผู้เอาประกันภัยเกิดจากไปก่อนครบกำหนดสัญญา

 

ประกันชีวิตได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้จัดการกับเรื่องนี้โดยเฉพาะ และเป็นวิธีจัดการมรดกที่ง่ายและรวดเร็ว

ซึ่งเป็นการใช้เงินก้อนเล็ก โดยการทยอยส่งเบี้ยประกันภัยในแต่ละปี แต่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองเป็นเงินก้อนใหญ่ ตั้งแต่วันที่สัญญามีผลบังคับ

 

ข้อดีของการจัดการมรดกในรูปแบบประกันชีวิต คือ

 

1.ส่งต่อมรดกให้กับลูกหลานอย่างยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่น

2.ช่วยวางแผนให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

3.ทายาทได้รับเงินเอาประกันได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการทางศาล

4.ให้ความคุ้มครองแก่คนข้างหลัง เมื่อเราจากไป ด้วยจำนวนเงินเอาประกันที่แน่นอน ซึ่งต่างจากการลงทุนรูปแบบอื่น

 

ประกันชีวิตจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการส่งต่อมรดกได้เป็นอย่างดี 

 

ซึ่งเราสามารถเริ่มต้นวางแผนได้จาก การพิจารณาทุนประกันชีวิตที่ต้องการ เบี้ยประกันที่สามารถชำระได้เพื่อไม่ให้กระทบกับสภาพคล่อง และเลือกแบบประกันชีวิตเพื่อการจัดการมรดกที่ตอบโจทย์มากที่สุด โดยอาจปรึกษานักวางแผนการเงิน หรือตัวแทนประกันชีวิต ที่สามารถช่วยวางแผนให้กับเราได้

ดูข่าวต้นฉบับ