โปรดอัพเดตเบราว์เซอร์

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้เป็นเวอร์ชันเก่าซึ่งไม่สามารถใช้บริการของเราได้ เราขอแนะนำให้อัพเดตเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

ตลาดหุ้นไทยดังไกลระดับโลก ติด 1 ใน 10 ให้ข้อมูลโปร่งใส

ภาพไฮไลต์

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯติดอันดับ 1 ใน 10 จากตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก 55 แห่ง โดยบริษัทจดทะเบียนไทย(บจ.) แสดงความโดดเด่นในการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน และเป็นตลาดหลักทรัพย์เอเชียรายเดียวที่ติดใน 10 อันดับแรก จากรายงานวิจัย “Measuring Sustainability Disclosure 2017” โดย Corporate Knights และ AVIVA ซึ่งถือเป็นความสำเร็จอย่างก้าวกระโดดจากเมื่อ 4 ปีที่ผ่านมาถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 40 โดยในปีนี้ผลสำรวจบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (market capitalization) มากกว่า 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีจำนวน 6,441 แห่ง จาก 55 ตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนมีการดำเนินงานโดยคำนึงถึงความยั่งยืน รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ลงทุนอย่างโปร่งใสมาอย่างต่อเนื่อง จึงถือเป็นความสำเร็จของตลาดทุนไทยในการร่วมผลักดันพัฒนาการขับเคลื่อนความยั่งยืน”

อย่างไรก็ตาม จากผลรายงานวิเคราะห์ว่า การที่บริษัทจดทะเบียนไทยมีผลการดำเนินงานที่ดีต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งมาจากกลไกการส่งเสริมทั้งภาคบังคับคือการรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และภาคสมัครใจผ่านการออกแนวปฏิบัติการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม เผยแพร่ และอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจและนำไปสู่การปฏิบัติจริง.

ดูข่าวต้นฉบับ