9 แบงก์ใหญ่หั่นดอกเบี้ยเงินกู้ ลดภาระหนี้ สู้โควิด-19

ทันข่าว channel อัพเดต 05 มิ.ย. เวลา 00.00 น. • เผยแพร่ 05 มิ.ย. เวลา 00.00 น. • ทันข่าว Channel

Highlight

9 แบงก์ไทย เทใจลดดอกเบี้ยเงินกู้ ตรึงเงินฝาก แต่ละธนาคารมีอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่บ้าง ? และเริ่มวันไหน ? ลองดูที่นี่

จากการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ทำให้ธนาคารขนาดใหญ่หลายธนาคารเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทลง เพื่อช่วยรักษาสภาพคล่อง และลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าของธนาคาร แต่สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากไม่มีการปรับลดแต่อย่างใด ‼️ (อย่าเพิ่งวิตกกับเงินฝากที่น้อยนิดของเรา)

แต่ละธนาคารมีอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่บ้าง ? และเริ่มใช้เมื่อไหร่ ลองมาเช็กได้ที่นี่
พร้อมกับชวนมารู้จักกับดอกเบี้ยเงินกู้ 3 แบบ กันก่อน

ชวนรู้จักดอกเบี้ยเงินกู้ 3 ประเภท คือ

▪️ MLR – ดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทแบบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate)
▪️ MOR – ดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate)
▪️ MRR – ดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate)

เริ่มกันที่ …

▪️ ธนาคารกสิกรไทย
MLR ลดลง 0.13% เหลือ 5.47% ต่อปี
MOR ลดลง 0.38% เหลือ 5.84% ต่อปี
MRR ลดลง 0.13% เหลือ 5.97% ต่อปี
มีผลตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค. เป็นต้นไป

▪️ ธนาคารไทยพาณิชย์
MLR  ลดลง 0.125% เหลือ 5.25% ต่อปี
MOR ลดลง 0.25% เหลือ 5.845% ต่อปี
MRR ลดลง 0.35% เหลือ 5.995 % ต่อปี
มีผลตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค. เป็นต้นไป

▪️ ธนาคารกรุงไทย
MLR ลดลง 0.125% เหลือ 5.25% ต่อปี
MOR ลดลง 0.40% เหลือ 5.82% ต่อปี
MRR ลดลง 0.125% เหลือ  6.22% ต่อปี
มีผลตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค. เป็นต้นไป

▪️ ธนาคารกรุงเทพ  ประกาศนำร่องไปก่อนมีผลตั้งแต่ 21 พ.ค.
MLR ลดลงเหลือ 5.25% ต่อปี
MOR เหลือ 5.875% ต่อปี
MRR เหลือ 5.75% ต่อปี

▪️ เช่นเดียวกับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
MLR ลดลงเหลือ 5.58% ต่อปี
MOR เหลือ 5.95% ต่อปี
MRR เหลือ 6.05% ต่อปี
มีผลตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. เป็นต้นไป

▪️ ธนาคารทหารไทย
MLR ลดลงเหลือ 6.150% ต่อปี
MOR เหลือ 6.125% ต่อปี
MRR เหลือ 6.630% ต่อปี
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. เป็นต้นไป

▪️ ธนาคารธนชาต
MLR ลดลงเหลือ 6.150% ต่อปี
MOR เหลือ 6.125% ต่อปี
MRR เหลือ 6.630% ต่อปี
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. เป็นต้นไป

▪️ ธนาคารออมสิน
MLR ลดลง 0.125% เหลือ 6.15% ต่อปี
MOR ลดลง 0.25% เหลือ 5.995% ต่อปี
MRR ลดลง 0.125% เหลือ 6.245% ต่อปี
มีผลตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. เป็นต้นไป

▪️ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
MLR ลดลง 0.125% เหลือ 5.75% ต่อปี
MOR ลดลง 0.25% เหลือ 5.90% ต่อปี
MRR ลดลง 0.125% เหลือ 6.15% ต่อปี
มีผลตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. เป็นต้นไป

▪️ ใครกู้แบบ “ดอกเบี้ยเงินกู้แบบลอยตัว” ยิ้มออกเลยตอนนี้

สินเชื่อที่เราต้องผ่อนชำระค่างวดอยู่ทุกเดือน ๆ หากเป็นดอกเบี้ยเงินกู้แบบลอยตัว หรือ Floating Rate จะได้รับผลดีจากการปรับลดดอกเบี้ยนโยบาย คือผ่อนในอัตราที่น้อยลง
และยังถือเป็นโอกาสดีของใครที่คิดจะการรีไฟแนนซ์บ้านในช่วงนี้ด้วยเช่นกัน
แต่…
หากเป็นดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่ หรือ Fixed Rate เช่น ผ่อนรถ ผ่อนบัตรเครดิต จะไม่ได้ประโยชน์จากการลดดอกเบี้ยดังกล่าว เพราะยังต้องจ่ายดอกเบี้ยตามอัตราเดิม

การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยลดภาระต้นทุนทางการเงิน นอกเหนือ จากมาตรการเยียวยาที่ธนาคารได้ให้ความช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจจากผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของโควิด-19 เช่น

  • การปรับโครงสร้างหนี้
  • การพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย
  • การสนับสนุน Soft Loan ในการเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ เพื่อดูแลลูกค้าของธนาคารให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ รวมทั้งลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

ดูข่าวต้นฉบับ