โปรดอัพเดตเบราว์เซอร์

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้เป็นเวอร์ชันเก่าซึ่งไม่สามารถใช้บริการของเราได้ เราขอแนะนำให้อัพเดตเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

ทั่วไป

หอการค้าฯจับมือพันธมิตรท่องเที่ยว ชู Happy Model ดันไทยขึ้นแท่นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพสูง | O2O

TOJO NEWS

อัพเดต 09 ต.ค. 2566 เวลา 20.57 น. • เผยแพร่ 09 ต.ค. 2566 เวลา 13.57 น. • O2O Forum

คณะกรรมการการท่องเที่ยวคุณภาพสูง หอการค้าไทย พร้อมหน่วยงานพันธมิตร ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัตรการ หลักสูตร Happy Model” เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 90 ปี หอการค้าไทย สู่การสร้าง 90 เส้นทางท่องเที่ยวแห่งความสุข ในระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ พร้อมลงพื้นที่เรียนรู้แนวทางการพัฒนาตามแนวคิด Happy Model ผ่านประสบการณ์และสถานที่ตัวอย่างที่จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีกลุ่มเป้าหมายทั้งเครือข่ายหอการค้าไทย ภาคเอกชน และภาครัฐเข้าร่วมกว่า 100 คน ดูเนื้อหาบน O2O Forum

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า Happy Model ถือเป็นโมเดลที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของการท่องเที่ยวไทย ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้านที่หอการค้าฯให้ความสำคัญได้แก่ กินดี (Eat Well) อยู่ดี (Live Well) ออกกำลังกายดี (Fit Well) และแบ่งปันสิ่งดีๆ (Give Well) ซึ่งส่วนนี้เป็นการต่อยอดจุดเด่นของแต่ละจังหวัด เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ Happy Model ยังถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวคุณภาพสูงสอดคล้องกับนโยบาย BCG ของประเทศ ที่มุ่งเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับความยั่งยืน โดยหอการค้าฯ และ ททท.พร้อมที่จะผลักดันโมเดลดังกล่าวให้ขยายผลไปทั่วประเทศอย่างจริงจัง ภายใต้สององค์กรที่มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยแนวทาง Trade & Travel

นายกลินท์ สารสิน ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวถึงการอบรมในครั้งนี้ว่า หวังว่า Ambassador ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการจะเห็นภาพและเข้าใจแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวคุณภาพสูง ด้วยแนวคิด “Happy Model” มากขึ้น สามารถนำแนวคิดที่ได้รับจากการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทั้งจากในห้องและนอกห้องอบรมไปถ่ายทอดให้กับบุคลากรในจังหวัด เพื่อร่วมกันออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวของจังหวัด พัฒนาให้เกิดขึ้นจริง ให้มีมาตรฐาน เกิดความยั่งยืน เกิดการกระจายรายได้ รวมถึงสร้างความรัก ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นให้กับชุมชนและเยาวชนรุ่นใหม่ และนำข้อมูลเส้นทางการท่องเที่ยวใส่ในแพลตฟอร์ม TAGTHAi เพื่อเผยแพร่ให้แก่นักเดินทางต่อไป

“โครงการอบรมเชิงปฏิบัตรการ หลักสูตร Happy Model” เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 90 ปี หอการค้าไทย สู่การสร้าง 90 เส้นทางท่องเที่ยวแห่งความสุข ดันไทยขึ้นแท่นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพสูง

นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมการลงพื้นที่ศึกษาดูงานเส้นทางท่องเที่ยวต้นแบบตามแนวคิด Happy Model ณ จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อสัมผัสแนวทางและวิถีชีวิตการท่องเที่ยว ครบทั้ง 4 ด้านได้แก่ กินดี อยู่ดี ออกกำลังกายดี และแบ่งปันสิ่งดีๆ และปิดท้ายกิจกรรมด้วยการออกแบบเส้นทางตามแนวคิด Happy Model โดยผู้เข้าร่วมอบรมที่ถือเป็น Ambassador ของแต่ละจังหวัดจะร่วมสร้างและแชร์เส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดของตนเอง

ดูเนื้อหาบน O2O Forum

ติดตามบทความอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ O2O เพื่อไม่พลาดข่าวสารเทคโนโลยีดิจิทัลที่น่าติดตาม ทันโลก ทันเวลาไปกับเรา

ติดตามเรา
Website : o2oforum
Facebook : o2oforum
Community : o2oforum
Line : @o2oforum
Subscribe : o2oforum
Tel : 0970344225, 0970347554, 0970343220, 0952156145

0 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0

ความเห็น 0

ยังไม่มีความเห็น