ฤกษ์เดือนสิงหาคม 2562 รวมฤกษ์ดีที่สุดและครบทุกฤกษ์

พ.พาทินี เผยแพร่ 28 ก.ค. 2562 เวลา 14.00 น.

ฤกษ์สมัครงานและติดต่อลูกค้า

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562 ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 9 ฤกษ์ดี 12.01-13.23 น.

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2562 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 9 ฤกษ์ดี 11.49-12.22 น.

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2562 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9 ฤกษ์ดี 06.12-07.21 น.

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2562 แรม 7 ค่ำ เดือน 9 ฤกษ์ดี 06.10-07.28 น.

ฤกษ์แข่งขันและสอบชิงทุน

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2562 ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 9 ฤกษ์ดี 07.45-08.29 น.

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2562 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 9 ฤกษ์ดี 07.49-08.40 น.

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2562 แรม 2 ค่ำ เดือน 9 ฤกษ์ดี 07.39-09.00 น.

ฤกษ์เสี่ยงดวงและทวงหนี้

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2562 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 9 ฤกษ์ดี 07.49-08.40 น.

วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2562 แรม 10 ค่ำ เดือน 9 ฤกษ์ดี 13.36-14.28 น.

ฤกษ์ออกรถ

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2562 ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 ฤกษ์ดี 09.09-10.23 น.

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2562 แรม 1 ค่ำ เดือน 9 ฤกษ์ดี 12.05-13.23 น.

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2562 แรม 14 ค่ำ เดือน 9 ฤกษ์ดี 06.09-07.07 น.

ฤกษ์ลงทุน เจรจาธุรกิจและเสนองาน

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2562 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 9 ฤกษ์ดี 11.49-12.22 น.

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2562 ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 9 ฤกษ์ดี 15.39-16.11 น.

ฤกษ์หมั้นหมายและแต่งงาน

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562 ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 9 ฤกษ์ดี 12.01-13.23 น.

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2562 ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 ฤกษ์ดี 09.09-10.23 น.

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2562 แรม 1 ค่ำ เดือน 9 ฤกษ์ดี 12.05-13.23 น.

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้านและย้ายสำนักงาน 

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2562 แรม 7 ค่ำ เดือน 9 ฤกษ์ดี 06.10-07.28 น.

วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2562 แรม 10 ค่ำ เดือน 9 ฤกษ์ดี 13.36-14.28 น.

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2562 แรม 14 ค่ำ เดือน 9 ฤกษ์ดี 06.09-07.07 น.

-พ.พาทินี-