8 ท่าบริหารนิ้ว

C Channel เผยแพร่ 15 พ.ย. 2562 เวลา 07.19 น. • C Channel
8 ท่าบริหารนิ้ว

C CHANNEL LIFESTYLE

① กำมือทิ้งไว้ 30-60 วินาที
กางนิ้วออกให้สุดให้รู้สึกตึง ทำซ้ำ 4 รอบ
② วางมือบนโต๊ะ ค่อย ๆ กางนิ้วออก โดยที่นิ้วยังอยู่บนโต๊ะ
ใช้แรงกดเบา ๆ ที่โต๊ะ ค้างไว้ 30 วินาทีแล้วปล่อย ทำซ้ำ 4 รอบ
③ งอนิ้วเหมือนกรงเล็บ งอนิ้วให้แน่น ค้างไว้ 30 วินาที
ค่อย ๆ ปล่อยมือ ทำซ้ำ 4 รอบ
④ วางมือไว้บนพื้นราบ ค่อย ๆ ยกขึ้นทีละนิ้ว
ทำซ้ำ 8-12 ครั้ง/ข้าง
⑤ หนังยางเส้นใหญ่
ใส่ไว้ที่มือช่วงข้อต่อนิ้วโป้ง
ค่อย ๆ กางนิ้วโป้ง ให้กว้างเท่าที่ทำได้
ค้างไว้ 30-60 วินาที แล้วค่อย ๆ ปล่อย
ทำซ้ำ 10-15 ครั้ง/ข้าง
⑥ กางนิ้วออกให้ห่างที่สุด
งอนิ้วโป้งเข้าหาโคนนิ้วก้อย
ค้างไว้ 30-60 วินาที ทำซ้ำ 4 ครั้ง
⑦ งอนิ้วโป้ง ค้างไว้ 30-60 วินาที
เหยียดนิ้วโป้งไปหาโคนนิ้วนาง
ค้างไว้ 30-60 วินาที
ทำซ้ำข้างละ 4 รอบ
⑧ ใช้นิ้วแต่ละนิ้วแตะนิ้วโป้ง ทำเป็นรูปตัว O
ค่อย ๆ แตะทีละนิ้ว ทำค้างไว้ 30-60 นาที
ทำซ้ำข้างละ 4 ครั้ง

ดูข่าวต้นฉบับ