ลูกหนี้ต้องรู้ ค่าทวงหนี้ลิสซิ่งรถ ถูก-แพงสุด กี่บาท

ฐานเศรษฐกิจ อัพเดต 06 ส.ค. เวลา 02.42 น. • เผยแพร่ 06 ส.ค. เวลา 04.00 น. • Thansettakij
ลูกหนี้ต้องรู้ ค่าทวงหนี้ลิสซิ่งรถ ถูก-แพงสุด กี่บาท

กรณี สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย ยื่นข้อเสนอเพิ่มเติมไม่เห็นด้วยที่และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้เสนออัตราค่าติดตามทวงถามหนี้ที่ 100 บาท และค่าลงพื้นที่ 500 บาท เนื่องจากเห็นว่า ราคาไม่สมเหตุสมผลกับหนี้รถยนต์ พร้อมกังวลว่า จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจและคนหนีหนี้มากขึ้น

 

จากข้อมูลที่ประกาศบนเว็บไซต์ของธปท.เกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียมเปรียบเทียบของสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 พบว่า ค่าติดตามทวงถามหนี้ของธนาคารพาณิชย์ที่มีพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อจะคิดตั้งแต่ 200 บาทต่อสัญญาไปจนถึง 35,000 บาท ขึ้นกับชนิดของรถยนต์

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

ลิสซิ่งป่วน รื้อใหญ่ค่าทวงหนี้ ธปท.เคาะโทรคิด100 บาทลงพื้นที่ 500 บาท

mai ต้อนรับ บมจ. ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป (IIG) เริ่มซื้อขาย 6 ส.ค. นี้

เปิด 3เหตุผล กนง. “คง”อัตราดอกเบี้ยนโยบาย

ยอดขายรถยนต์ 6 เดือนแรกร่วง 37.5% หวังครึ่งปีหลังฟื้น

 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จะคิด 200 บาท/สัญญาเมื่อผิดนัดหนึ่งงวด และงวดที่ 2 จะคิด 300 บาท/สัญญา

ธนาคารทิสโก้ จะคิด 321 บาทต่องวด

ส่วนธนาคารไทยพาณิชย์ กรณีที่ยังไม่บอกเลิกสัญญา จะคิด 321-535 บาท/งวด แต่ถ้าบอกเลิกสัญญาจะคิดค่าใช้จ่าย 1,500-16,000 บาท 

 

ธนาคารธนชาตจะคิดขั้นตํ่า 400 บาท สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

 

ธนาคารแลนด์แอนเฮ้าส์จะคิด 200บาทต่อครั้ง

ธนาคารเกียรตินาคิน จะคิดกรณีที่ค้างชำระเกินกว่า 3 งวด ถ้าเป็นรถยนต์ทุกประเภท ยกเว้นข้อ 2 จะคิดค่าที่  1,000 -12,000 บาท/งวด  และรถบรรทุกและรถมีใบอนุญาตประกอบการ จะคิดตั้งแต่ 3,500- 35,000 บาท/งวด ส่วนที่เหลือจะไม่มีการคิดค่าบริการติดตามทวงถามหนี้

ดูข่าวต้นฉบับ