โปรดอัพเดตเบราว์เซอร์

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้เป็นเวอร์ชันเก่าซึ่งไม่สามารถใช้บริการของเราได้ เราขอแนะนำให้อัพเดตเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

จะไปงานพระราชพิธีฯ แวะดูตรงนี้ก่อน อัพเดตการปิดถนนและวิธีการเดินทางทั้งหมดในช่วงพระราชพิธีฯ

จะไปงานพระราชพิธีฯ แวะดูตรงนี้ก่อน อัพเดตการปิดถนนและวิธีการเดินทางทั้งหมดในช่วงพระราชพิธีฯ
จะไปงานพระราชพิธีฯ แวะดูตรงนี้ก่อน อัพเดตการปิดถนนและวิธีการเดินทางทั้งหมดในช่วงพระราชพิธีฯ

     THE STANDARD รวบรวมการปิดเส้นทางจราจรและวิธีการเดินทางสำหรับประชาชนทั่วไปในการเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเป็นข้อมูลจากกองอำนวยการร่วมพระราชพิธีฯ ให้ประชาชนทั่วไปได้วางแผนการเดินทางและรับทราบข้อมูลโดยทั่วกัน

 

เส้นทางโดยรอบมณฑลพิธี

     ปิดเส้นทางถนนราชดำเนินในและถนนรอบสนามหลวงตั้งแต่วันที่ 8-30 ตุลาคม งดการสัญจรและการเดินทางเข้าพื้นที่ทุกบริเวณสองฝั่งถนน เนื่องจากทางกรุงเทพมหานครจะทำการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ อีกทั้งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่รักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด กองอำนวยการร่วมพระราชพิธีฯ จะอนุญาตให้ประชาชนและสื่อมวลชนผู้มีบัตรผ่านเท่านั้นที่จะสามารถเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ได้

     นอกจากนี้พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) ก็จะปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 1-29 ตุลาคมเช่นกัน

 

ปิดเส้นทางสำหรับพิธีการซ้อมใหญ่

     ในวันอาทิตย์ที่ 15 และวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 จะมีการซ้อมใหญ่ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ดังนั้นจึงมีการปิดเส้นทางถนนเช่นเดียวกับการซ้อมใหญ่ครั้งแรกในวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคมที่ผ่านมา อันได้แก่

 • ถนนราชดำเนิน
 • ถนนสนามไชย
 • ถนนหลักเมือง
 • ถนนกัลยาณไมตรี
 • ถนนเจริญกรุง
 • ถนนพระพิพิธ
 • ถนนท้ายวัง
 • ถนนมหาราช (ข้างพระบรมหาราชวัง)
 • ถนนมหาราช (ข้างวัดพระมหาธาตุ)
 • ถนนพระจันทร์
 • ถนนเศรษฐการ
 • ถนนเชตุพน
 • ถนนพระยาเพชร
 • ถนนหน้าพระลาน
 • ถนนหน้าพระธาตุ
 • ถนนราชินี
 • ถนนพระอาทิตย์
 • ซอยสราญรมย์

 

     โดยจะทำการปิดถนนเส้นทางเหล่านี้ตั้งแต่เวลา 22.00 น. ของวันก่อนหน้าเป็นต้นไป ประชาชนที่จะเข้าชมการซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ กรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพสีดำ และนำบัตรประชาชนมาแสดง ณ​ จุดคัดกรองเพื่อเข้าพื้นที่ท้องสนามหลวงเช่นเดิม

 

เส้นทางการสัญจรทางน้ำ

     ท่าเรือโดยสารในฝั่งพระนครในบริเวณใกล้เคียงกับมณฑลพระราชพิธีเปิดให้บริการเฉพาะท่าเรือพระปิ่นเกล้า (ฝั่งพระนคร) บริเวณใต้สะพานพระปิ่นเกล้า ท่าเรือราชินี และท่าเรือยอดพิมาน ซึ่งคุณสามารถเดินเท้าต่อไปยังมณฑลพระราชพิธีได้อย่างสะดวก

     ส่วนบริการ ‘เรือด่วนเจ้าพระยา’ ในบริเวณใกล้เคียงกับมณฑลพระราชพิธีจะให้บริการเฉพาะท่าเรือในฝั่งธนบุรีเท่านั้นได้แก่ ท่าเรือพระปิ่นเกล้า (ฝั่งธนบุรี) ท่าเรือรถไฟ ท่าเรือวังหลัง ท่าเรือวัดอรุณ โดยคุณสามารถใช้บริการ ‘เรือข้ามฟาก’ ได้ที่ท่าเรือวังหลัง ท่าเรือวัดระฆังเพื่อข้ามฝั่งไปยังท่าเรือพระปิ่นเกล้า (ฝั่งพระนคร) ได้ หากคุณลงเรือที่ท่าเรือวัดอรุณ คุณสามารถใช้บริการเรือข้ามฟากได้เพื่อเดินทางไปยังท่าเรือยอดพิมาน

     และในช่วงพระราชพิธีวันที่ 25-27 ตุลาคมนั้น กรมเจ้าท่ามีการแจ้งปิดการสัญจรทางน้ำตั้งแต่บริเวณสะพานกรุงธน (ซังฮี้) ไปจนถึงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน (สาทร) ดังนี้

 • วันพุธที่ 25 ตุลาคม ตั้งแต่เวลา 12.00-21.00 น.
 • วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น.
 • วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม ตั้งแต่เวลา 08.00-14.00 น.

 

     รวมถึงยังมีการให้บริการเรือด่วนเจ้าพระยาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในวันที่ 26 ตุลาคม โดยทางด้านเหนือจะมีเรือให้บริการรับ-ส่ง จากท่าเรือกระทรวงพาณิชย์ ท่าเรือนนทบุรี ท่าเรือพระราม 5 ท่าเรือวัดเขียน ท่าเรือสะพานพระราม 7 ท่าเรือวัดสร้อยทอง ท่าเรือเกียกกาย ท่าเรือพายัพ ท่าเรือสะพานกรุงธน และท่าเรือเทเวศร์เป็นท่าเรือสุดท้าย โดยให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00-14.00 น.

     ส่วนทางด้านใต้ จะมีเรือให้บริการรับ-ส่งจากท่าเรือวัดราชสิงขร ท่าเรือวัดวรจรรยาวาส ท่าเรือสาทร ท่าเรือโอเรียนเต็ล ท่าเรือสี่พระยา ท่าเรือกรมเจ้าท่า ท่าเรือราชวงศ์ ท่าเรือสะพานพุทธ และท่าเรือยอดพิมานเป็นท่าเรือสุดท้าย โดยให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00-14.00 น. เช่นกัน ส่วนระยะเวลาหลังจาก 14.00 น. เป็นต้นไปจนถึงเวลา 19.00 น. เรือด่วนโดยสารเจ้าพระยาจะกลับมาให้บริการปกติในเส้นทางเดิมตั้งแต่ท่าเรือนนทบุรีถึงท่าเรือวัดราชสิงขร แต่จะยังคงงดการให้บริการในท่าเรือฝั่งพระนครบริเวณใกล้มณฑลพิธีเช่นเดิม ทั้งท่าเรือท่าเตียน ท่าเรือท่าช้าง และท่าเรือท่าพระจันทร์

     และในส่วนของเส้นทางการเดินเรือโดยสารคลองแสนแสบ ท่าเรือผ่านฟ้าลีลาศ เปิดให้บริการเป็นปกติ

 

ปิดการจราจร 3 ระดับในช่วงพระราชพิธีฯ

     ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ทางกองอำนวยการร่วมพระราชพิธีฯ จะทำการปิดการจราจร 3 ระดับ ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคมเป็นต้นไป

 

พื้นที่ชั้นใน : เริ่มปิดการจราจร 23 ตุลาคม

 • ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ตั้งแต่บริเวณแยกอรุณอมรินทร์ถึงเชิงสะพานพระปิ่นเกล้าฝั่งพระนคร
 • ถนนหน้าพระธาตุ
 • ถนนราชดำเนินใน
 • ถนนหน้าพระลาน
 • ถนนสนามไชย
 • ถนนพระจันทร์
 • ถนนมหาราช
 • ถนนท้ายวัง
 • ถนนเชตุพน
 • ถนนหับเผย
 • ถนนหลักเมือง
 • ถนนกัลยาณไมตรี
 • ซอยสราญรมย์
 • ถนนเจริญกรุง
 • ถนนพระพิพิธ

 

ระดับแรก: เริ่มปิดการจราจร 25 ตุลาคม

 • ปิดเส้นทางพื้นที่ชั้นในเช่นเดิม
 • ถนนราชินี
 • ถนนอัษฎางค์
 • ถนนราชดำเนินกลาง ตั้งแต่บริเวณเชิงสะพานพระปิ่นเกล้าจนถึงแยกผ่านฟ้าลีลาศ
 • ถนนตะนาว ตั้งแต่จุดตัดถนนมหรรณพถึงจุดตัดวงเวียนถนนสิบสามห้าง
 • ถนนดินสอ ตั้งแต่จุดตัดถนนมหรรณพถึงแยกสะพานวันชาติ
 • ถนนพระสุเมรุ ตั้งแต่แยกสะพานวันชาติถึงแยกผ่านฟ้าลีลาศ
 • ถนนมหาไชย ตั้งแต่จุดตัดถนนบำรุงเมืองถึงแยกผ่านฟ้าลีลาศ
 • ถนนราชดำเนินนอก ตั้งแต่แยกผ่านฟ้าลีลาศถึงแยก จปร.
 • ถนนหลานหลวง ตั้งแต่แยกผ่านฟ้าลีลาศถึงแยกหลานหลวง

 

ระดับสอง: เริ่มปิดการจราจร 26 ตุลาคม

 • ปิดเส้นทางพื้นที่ชั้นในและพื้นที่การปิดเส้นทางระดับแรกเช่นเดิม
 • ถนนราชดำเนินนอก ปิดเส้นทางเพิ่มเติมจากแยก จปร. ถึงลานพระบรมรูปทรงม้า
 • ถนนลูกหลวงและถนนกรุงเกษม จากบริเวณเทเวศน์จนถึงแยกสะพานขาว

 

ระดับสาม: เริ่มปิดการจราจร 27 ตุลาคม

 • ปิดเส้นทางพื้นที่ชั้นใน พื้นที่การปิดเส้นทางระดับแรกและระดับสองเช่นเดิม
 • ถนนวิสุทธิกษัตริย์ ตั้งแต่แยกวิสุทธิกษัตริย์จนถึงแยก จปร.
 • ถนนจักรพรรดิพงษ์ ตั้งแต่แยก จปร. ถึงจุดตัดถนนดำรงรักษ์
 • ถนนวรจักร ตั้งแต่จุดตัดถนนดำรงรักษ์ถึงแยกแม้นศรี
 • ถนนนครสวรรค์ ตั้งแต่แยกผ่านฟ้าลีลาศถึงแยกสนามม้านางเลิ้ง
 • ถนนกรุงเกษม ตั้งแต่แยกประชาเกษมถึงแยกเทวกรรม
 • ถนนหลานหลวง ตั้งแต่แยกหลานหลวงถึงแยกสะพานขาว
 • ถนนพิษณุโลก ตั้งแต่แยกวังแดงถึงแยกสนามม้านางเลิ้ง
 • ถนนศรีอยุธยา ตั้งแต่แยกหอประชุมกองทัพบก (พล.1) ถึงแยกวัดเบญจมบพิตร

 

บริการรถโดยสารจากทุกมุมเมือง

     นอกจากนี้หากผู้ใช้รถยนต์ที่เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศมีความประสงค์จะร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทางกองอำนวยการร่วมพระราชพิธีฯ ได้จัดสถานที่จอดรถและรถโดยสารสำหรับเดินทางเข้าร่วมพระราชพิธีฯ เอาไว้ดังนี้

 

เส้นทางสายเหนือ

มีบริการ Shuttle Bus 2 จุด

      1. โดยคุณสามารถโดยสารรถ Shuttle Bus ที่จะจอดรับ-ส่งคุณไปที่บริเวณสนามม้านางเลิ้งได้แก่เส้นทางดังนี้

 • สนามบินดอนเมือง ซึ่งในระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 25-29 ตุลาคม คุณสามารถโดยสารรถได้จากอาคาร 2 ประตู 15 ชั้น 3 โดยออกชั่วโมงละ 1 คัน
 • เมืองทองธานี
 • ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
 • ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
 • สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต
 • สนามกีฬาธูปเตมีย์

 

      2. รถ Shuttle Bus ที่จะรับ-ส่งคุณไปที่แยกวิสุทธิกษัตริย์ได้แก่เส้นทางดังนี้

 • สถานีรถไฟฟ้า BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
 • สถานีขนส่งหมอชิต 2

 

เส้นทางสายตะวันตก

คุณสามารถโดยสารรถ Shuttle Bus ที่จะจอดรับ-ส่งคุณที่บริเวณแยกอรุณอมรินทร์ได้ดังนี้

 • บางใหญ่ ในบริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต
 • ถนนพุทธมณฑลสาย 4
 • ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ศาลายา
 • สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี

 

เส้นทางสายใต้

     คุณสามารถโดยสารรถ Shuttle Bus ที่จะจอดรับ-ส่งคุณที่บริเวณปากคลองตลาดได้จาก สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินหัวลำโพง ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา พระราม 2 และสถานีรถไฟฟ้า BTS วงเวียนใหญ่

 

เส้นทางสายตะวันออก

     คุณสามารถโดยสารรถ Shuttle Bus ที่จะจอดรับ-ส่งคุณที่บริเวณปากคลองตลาดได้ที่สถานีขนส่งเอกมัย รวมไปถึง Shuttle Bus ที่จะจอดรับ-ส่งคุณที่บริเวณสนามม้านางเลิ้งจาก แอร์พอร์ตลิงค์ สถานีมักกะสัน ไบเทค บางนา เมกา บางนา และสนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสาร ประตู 8 ชั้น 1

     ในส่วนของการเดินทางโดยรถโดยสารของ ขสมก. มีการเตรียมจุดจอดไว้ทั้งหมด 6 จุดได้แก่

 • จุดจอดแยกอรุณอมรินทร์ สําหรับรถเมล์สาย 42 68 80 91 203 556
 • จุดจอดแยกวิสุทธิกษัตริย์ สําหรับรถเมล์สาย 3 12 32 79
 • จุดจอดแยกปากคลองตลาด สําหรับรถเมล์สาย 1 2 15 25 53 82 508 511
 • จุดจอดสนามม้านางเลิ้ง สําหรับรถเมล์สาย 59 60 70 503
 • จุดจอดแยกแม้นศรี สําหรับรถเมล์สาย 47
 • จุดจอดสะพานพระราม 8 สําหรับรถเมล์สาย 509 516

 

     หากมีการอัพเดตเพิ่มเติม THE STANDARD จะนำข้อมูลมาแจ้งให้ทราบ หรือสามารถโทรสอบถามรายละเอียดของเส้นทางการปิดจราจรทั้งหมดได้ที่กองอำนวยการร่วมพระราชพิธีฯ โทร. 1441 และสอบถามเส้นทางการเดินทางสู่พระราชพิธีฯ จากสายด่วนของ ขสมก. โทร. 1348

 

ดูข่าวต้นฉบับ