LINE ท้านักศึกษา มาโชว์กึ๋น ขายของออนไลน์ยังไงให้ปัง

LINE SHOPPING เผยแพร่ 09 ก.ค. 2563 เวลา 01.00 น. • @linemyshop

LINE ท้านักศึกษามาโชว์กึ๋นขายของออนไลน์ยังไงให้ปัง ประชันไอเดียภายใต้การประกวด MyShop x University Contest เพียงแค่คุณอายุ 18-24 ปี ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีความคิดสร้างสรรค์ โชว์ไอเดียของคุณออกมา ! ชิงรางวัลขึ้นสื่อโปรโมทและบัตรประกาศนียบัตรจาก LINE

ง่ายๆเพียงแค่ใช้ MyShop เป็นเครื่องมือหลักโชว์ไอเดียผ่านโซเชียลให้ Wow ให้ปัง และส่งผลงานเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ก.ค. 63 นี้

1) รางวัลชนะเลิศ: จำนวน 1 รางวัล

1. การถ่ายทำคลิปวิดิโอ success case สัมภาษณ์ผู้ชนะเลิศและโปรโมทร้านค้าผ่านสื่อต่าง ๆ ของ LINE

2. ลงข่าวประชาสัมพันธ์ในสื่อออนไลน์ของสำนักต่าง ๆ

3. ประกาศนียบัตรรับรองประสบการณ์

4. ขึ้นโปรโมทร้านค้าบน LINE SHOPPING และสื่อช่องทางต่าง ๆ ของ LINE SHOPPING

5. LINE PREPAID CARD มูลค่า 500 บาท

2) รางวัลรองชนะเลิศ : จำนวน 5 รางวัล

1. ลงบทความใน LINE TODAY 

2. ขึ้นโปรโมทร้านค้าผ่านสื่อต่าง ๆ ของ LINE

3. ประกาศนียบัตรรับรองประสบการณ์

4. ขึ้นโปรโมทร้านค้าบน LINE SHOPPING และสื่อช่องทางต่าง ๆ ของ LINE SHOPPING

5. LINE PREPAID CARD มูลค่า 500 บาท

3) รางวัล Popular Vote: จำนวน 10 รางวัล

1. ประกาศนียบัตรรับรองประสบการณ์

2. ร้านค้าได้ขึ้นจำหน่ายบน LINE SHOPPING

3. LINE PREPAID CARD มูลค่า 500 บาท

4) รางวัลชมเชย: จำนวน 5 รางวัล  สำหรับทีมที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดมีสิทธิ์ ลุ้นรับรางวัล สินค้าจาก LINE FRIENDS

ขั้นตอนการสมัคร  

1. กรอกใบรับสมัครเข้าร่วมการประกวด คลิกสมัครเข้าร่วม

2. สมัคร LINE Official Account (หากมีอยู่แล้วไม่ต้องสมัครก็ได้จ้า) (https://www.linebiz.com/th/service/line-account-connect/)

3. เปิดใช้งาน MyShop คลิกที่นี่

4. สร้างสรรค์คอนเทนต์นำ MyShop แสดงผ่าน Social Media ของตัวเองช่องทางต่างๆให้ว้าว ให้ปัง มากที่สุด!

5. ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด คลิกส่งผลงาน

>> เข้ากลุ่ม OpenChat เพื่อติดตามข่าวสารและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

>> ดูวิธีใช้งาน MyShop เพิ่มเติม คลิกที่นี่

ตัวอย่างการโปรโมทโดยการทำ VDO Clip

>> ตัวอย่างการโปรโมทโดยการทำ LIVE

>> ตัวอย่างการโปรโมทโดยการทำภาพ Artwork

ระยะเวลาในการสมัครและนำเสนอ:

1. นิสิต นักศึกษาสามารถสมัครเข้าร่วมการประกวด “MyShop x University Contest” ได้ตั้งแต่วันที่ 9 ถึง 31 กรกฎาคม 2563 ผ่านแบบฟอร์มหรือ QR Code อย่างเป็นทางการของ LINE เท่านั้น

2. ระยะเวลาการนำเสนอผลงาน ตั้งแต่วันที่สมัครเสร็จสมบูรณ์ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

3. ทีมงาน MyShop จะประกาศผลผู้ชนะและรางวัลอื่น ๆ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ผ่าน LINE Official Account: MyShop เพิ่มเพื่อน @linemyshop คลิกที่นี่

เงื่อนไขและรายละเอียดของการประกวด:

1. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเป็น นิสิต นักศึกษา อายุระหว่าง 18 - 24 ปี หรือระดับ ปวส. หรือระดับปริญญาตรี ที่มีความสนใจและความคิดสร้างสรรค์ในการขายสินค้า หรือทำแบรนด์สร้างธุรกิจ

2. กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยบริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”)

3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์จัดการข้อมูลของผู้เข้าประกวดที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ซึ่งรวมไปถึงการแสดงผลผ่านออนไลน์ในหน้ากิจกรรม และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการแสดงผล

4. ผู้เข้าแข่งขันตกลงรับทราบว่าผลงานที่นำเสนอเข้าประกวดจะต้องไม่มีเนื้อหาหรือภาพลักษณ์ดังต่อไปนี้

• เนื้อหาผิดกฎหมายหรือกฎระเบียบใด ๆ ของหน่วยงานรัฐ

• เนื้อหาที่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิอื่นๆ ของบุคคลใด ๆ

• เนื้อหาที่เป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาบุคคลใด ๆ

• เนื้อหาที่เป็นการหมิ่นประมาทต่อบุคคลใด ๆ

• เนื้อหาที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของสังคม และ/หรือ

• เนื้อหาอื่นใดที่ไม่สมควรหรือไม่สามารถเผยแพร่ได้ตามดุลยพินิจของผู้จัดการประกวด

ทั้งนี้ ผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการเรียกร้องให้ผู้แข่งขันดำเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ลบ หรือหยุดการเผยแพร่ซึ่งเนื้อหาของผลงานที่ส่งเข้าประกวด และผู้แข่งขันตกลงที่จะปฏิบัติตามคำเรียกร้องของผู้จัดการประกวดทุกกรณี

5. ทั้งนี้ ข้อกำหนดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ MyShop ผู้เข้าประกวด ตามลิงก์ที่ระบุนี้

6. และเป็นไปตามแนวทางทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่จะขายผ่าน MyShop สำหรับผู้ค้า ตามลิงก์ที่ระบุนี้

7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ระงับการให้บริการสำหรับผู้เข้าประกวดที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมนี้ได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการโปรโมทหรือการกระทำใด ๆ ของผู้เข้าประกวดในกิจกรรมนี้ ซึ่งรวมไปถึงการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์กับบริษัทอื่น ๆ หรือการละเมิดลิขสิทธิ์ของสินค้าหรือร้านค้าที่ทำอยู่ก่อนแล้ว ทางผู้เข้าประกวดจะต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ไม่ว่ากรณีใด ๆ การตัดสินจากบริษัทให้ถือเป็นเด็ดขาดและที่สุด

10. ผู้แข่งขันตกลงว่าหากผลงานส่งเข้าประกวดของตนได้ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลใด ผู้แข่งขันจะเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายนั้นแต่เพียงผู้เดียว

11. ผู้แข่งขัน (ทั้งแบบรายบุคคลและแบบทีม) มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ @linemyshop คลิกที่นี่