‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ นำโด่ง นโยบายพรรคการเมือง คนชอบที่สุด

The Bangkok Insight อัพเดต 04 ส.ค. 2563 เวลา 02.40 น. • เผยแพร่ 03 ส.ค. 2563 เวลา 14.17 น. • The Bangkok Insight
‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ นำโด่ง นโยบายพรรคการเมือง คนชอบที่สุด

ผลสำรวจความคิดเห็นพบ "บัตร สวัสดิการแห่งรัฐ" นำโด่ง นโยบายพรรคการเมือง ที่ประชาชนชื่นชอบมากสุด ขณะ ปัญหาเศรษฐกิจ เป็นเรื่องที่คนอยากให้ดำเนินการแก้ไข เร่งด่วนสุด 

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็น ในหัวข้อ “นโยบายพรรคการเมือง และสิ่งที่ต้องการ ให้พรรคการเมือง แก้ไขเร่งด่วน” ที่ดำเนินการ สอบถามความเห็น ประชาชนทั่วประเทศ ทั้งทางออนไลน์ และ สัมภาษณ์ตัวต่อตัว จำนวน 1,328 คน

บัตร สวัสดิการแห่งรัฐ  นำโด่งนโยบายพรรคการเมือง ที่ประชาชนชื่นชอบ

 • บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ                                                       พรรคพลังประชารัฐ   59.46%
 • โครงระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า / สาธารณสุข                พรรคเพื่อไทย          41.59%
 • โครงการเราไม่ทิ้งกัน เยียวยา 5,000 บาท/เดือน                พรรคพลังประชารัฐ   18.08%
 • ประกันรายได้ 5 พืชเกษตร                                               พรรคประชาธิปัตย์     11.35%
 • เบี้ยผู้สูงอายุ / คนพิการ                                                   พรรคพลังประชารัฐ     4.95%
 • นโยบายกัญชา ทางการแพทย์                                          พรรคภูมิใจไทย          4.27%
 • การปรับขึ้น ค่าแรงขั้นต่ำ                                                  พรรคพลังประชารัฐ     2.48%
 • กองทุนหมู่บ้าน                                                               พรรคเพื่อไทย             2.02%
 • OTOP                                                                            พรรคเพื่อไทย             1.78%
 • นโยบายเด็กแรกเกิด                                                        พรรคพลังประชารัฐ      1.40%

สิ่งที่ต้องการให้พรรคการเมืองไทย ดำเนินการเร่งด่วน ในขณะนี้

 • ปัญหาเศรษฐกิจ                                                           49.45%
 • เร่งแก้ไข ปัญหาแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19                  14.94%
 • ว่างงาน ไม่มีงานทำ ตกงาน                                             8.80%
 • ปราบปรามการทุจริต เร่งแก้ไข ปัญหาการคอร์รัปชัน          8.16%
 • พัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ ของประชาชน          7.88%
 • ปัญหาค่าครองชีพสูง                                                       6.60%
 • ให้ความช่วยเหลือภาคเกษตร                                           6.32%
 • ร่วมมือกันพัฒนาประเทศ ให้เจริญก้าวหน้า                         5.77%
 • เร่งสร้างความสามัคคี ปรองดอง ในสังคม                           5.32%
 • สร้างอาชีพที่ยั่งยืน สร้างรายได้ ให้กับประชาชน                 4.77%
บัตร สวัสดิการแห่งรัฐ

สิ่งที่ต้องการให้พรรคการเมืองไทย ช่วยเหลือประชาชนรากหญ้า

 • ช่วยเหลือด้านภาคเกษตร                                               20.92%
 • สร้างอาชีพยั่งยืน สร้างรายได้ให้กับประชาชน                  1 9.63%
 • ปัญหาว่างงาน ไม่มีงานทำ ตกงาน                                  13.30%
 • ปัญหาเศรษฐกิจ                                                            12.75%
 • แก้ไขปัญหาความยากจน                                                10.83%
 • เร่งแก้ไขปัญหา แพร่ระบาดของโรคโควิด-19                     9.63%
 • ปัญหาค่าครองชีพสูง                                                       9.27%
 • พัฒนาคุณภาพชีวิต และ ความเป็นอยู่ของประชาชน           9.17%
 • ปัญหาหนี้ของประชาชน เช่น หนี้นอกระบบ                        4.40%
 • ปรับขึ้นเงินเดือน เช่น ค่าแรงขั้นต่ำ เงินเดือนข้าราชการ       3.67%

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ดูข่าวต้นฉบับ