โปรดอัพเดตเบราว์เซอร์

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้เป็นเวอร์ชันเก่าซึ่งไม่สามารถใช้บริการของเราได้ เราขอแนะนำให้อัพเดตเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

สงกรานต์นี้ งด! จัดงาน-รดน้ำดำหัว-กลับภูมิลำเนา ใช้ออนไลน์แทน สกัดโควิด-19

สงกรานต์นี้ งด! จัดงาน-รดน้ำดำหัว-กลับภูมิลำเนา ใช้ออนไลน์แทน สกัดโควิด-19

กรุงเทพฯ - กระทรวงวัฒนธรรม ออกแนวทางปฏิบัติเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ให้งดจัดงานสงกรานต์ งดรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ให้สรงน้ำพระพุทธรูปที่บ้าน กราบขอพรผู้ใหญ่ในบ้าน คนอยู่ไกลกันให้ใช้โทรศัพท์หรือสื่อออนไลน์ เนื่องจากไวรัสโควิด-19 ยังระบาดไม่หยุด 

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ออกประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ระบุว่า

เนื่องจากปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) มีการขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น ประกอบกับข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข พบว่า โรคนี้สามารถแพร่เชื้อติดต่อกันได้โดยผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ ซึ่งผู้สูงอายุมีความเสี่ยงในการติดเชื้อได้ง่าย และเริ่มมีแนวโน้มการติดเชื้อของบุคคลในครอบครัวเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลประเพณีสงกรานต์ จึงยกเลิกข้อ 2.35 เทศกาลประเพณีสงกรานต์ ตามประกาศกระทรวงวัฒนธรม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่าง ๆ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 โดยให้ใช้แนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1.งดเว้นการจัดงานสงกรานต์ในทุกระดับ

2.งดเว้นการเดินทางกลับภูมิลำเนา

3.งดเว้นการรดน้ำขอพรญาติผู้ใหญ่ทุกกรณี

4.งดการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก หรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค โดยเด็ดขาด

5.เพื่อสืบสานเทศกาลประเพณีสงกรานต์ให้ปฏิบัติ ดังนี้

5.1 สรงน้ำพระพุทธรูปที่บ้าน

5.2 การแสดงความกตัญญและขอพรต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ที่อาศัยอยู่บ้านเดียวกัน

ให้แสดงออกด้วยวิธีการกราบไหว้และขอพร โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร และปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ สมาชิกในครอบครัวทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย

5.3 การแสดงความกตัญญและขอพรต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ไกลกัน ให้แสดงออกผ่านช่องทางโทรศัพท์หรือสื่อออนไลน์

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2563

ดูข่าวต้นฉบับ